Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 28. november 2022

Kodanikupäeva konverents Jätkusuutlik Eesti 28.11.2022

Kodanikupäeva tähistasid Tallinna Ühisgümnaasiumis õpilased ja õpetajad 28.11. traditsioonilise õpilaskonverentsiga.

Selle aasta teemaks oli: Jätkusuutlik Eesti.

Oleme kõik teadlikud jätkusuutliku maailma olulisusest. Maailm seisab raskuste ees, mis näivad süvenevat nagu näitas ÜRO kliimakonverentsi COP27 otsused. Euroopa Liit ootas maailma 197 osalenud riigi poolt kliima jaoks paremaid kokkuleppeid. Seda ütles otse välja EL Komisjoni kliimavolinik F. Timmermans. Lepiti kokku selles, et luuakse Kliimakahjude fond vaesematele riikidele. Kes seda rahastab ja kuidas rahastab otsustatakse alles järgmisel aastal.

Õpilased valmistasid õpetajate juhendamisel ette olulisel teemal konverentsi.

Klassides valmistasid rühmad ette teemad, seejärel järgnes nende koostatud tööde tutvustus klassikaaslastele. Klassides valiti välja parimad, kes said võimaluse esineda ettekandega konverentsil. 

Konverentsi modereeris 9.B klassi õpilane Orm Saarelaht
6. klassid uurisid: mis on taaskasutus? Mida saab taaskasutada? Millised taaskasutusvõimalused on Sinu kodukohas, taaskasutuspoed, konteinerid, toidukapid. Miks on taaskasutus vajalik? Võimalik oli valida kahe töö teostamise vahel: plakat või slaidesitlus.

Konverentsil esines 6. B klassi esindus: Kristofer Kaart, Vladislav Lustik.

9. klassid uurisid teemat: Vajalikud muutused majanduses jätkusuutlikule Eestile

Keskenduti järgnevatele küsimustele ja tehti ettepanekuid:

1.     Kodumajapidamised, seotud kogu riigi majandusega.

2.     Innovatsioon ja ettevõtted.

3.     Riigi toetus ja abi innovaatilisele ettevõtlusele.

4.     Eesti kui jätkuv ükssarvikute maa.

5.     Targad otsused energeetikas.

6.     Üks võimalik keskkonnasäästlik  suund – sinine majandus.

9. a ja b klassis moodustati kokku 8 rühma. Rühmad esitlesid tööd klassis, vastasid õpetaja ja kaaslaste küsimustele. Klass valis välja parimad rühmad.

Konverentsil esines 9. A esindus: S. Hermaste, J. M. Pontus, J. Sepp. 


9. B klassi kaks esindust. 9. B 1. rühm: K. Langemets, M. Prommik, M-M Pustov

9. B 2. rühm: l. K. Kreitzberg, O. Saarelaht.

Kodanikupäeva konverents langes kokku Vabadussõja alguse 104. aastapäevaga. Õnneks ei seisa tänased abituriendid silmitsi stsenaariumiga koolipingist sõtta minna. Ehkki vene jõhker imperialism pole kuhugi kadunud. Küll aga tuleb noortel juba 4 kuu pärast teha esmakordselt tõsiseid otsuseid valimiskasti juures. Et otsustamine libedamalt läheks viidi läbi rühmatöö. Selle käigus uuriti kõiki Eesti erakondi, nende teket ja arengut, liidreid ning liikmeid, lubadusi ja luhtumisi. Tulemusi esitlesid demokraatliku hääletuse abiga väljavalitud rühmad ning juba 6.märtsil saame teada kuivõrd täpseks Tallinna Ühisgümnaasiumi uuringud osutusid.

12.A klass Henri Aun, Kristofer Põder, Jan Jorke Ellam, Henri Aller, Henri Oraver, Siim Tomingas teemal "Reformierakond"
12.B klass Ingrid Vurma, Juule Sang, Anna Brigita Kaur, Mari-Anna Kass, Linda Lees teemal "EKRE ja Rohelised"
12.C klass Thea-Liis Tavast, Sten-Anders Hellat, Katarina Vaasli ja Daaniel Jefremov teemal "Sotsiaaldemokraadid versus Isamaa"

Konverentsi lõppsõnaga esines õpetaja hr Indrek Tarand.

 

Konverents oli infoküllane ja meeleolukas. Täname konverentsi korraldanud ajaloo õpetajaid Merike Venti, Helen Tiiki ja Indrek Tarandit.  


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar