Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 25. oktoober 2021

PUDRUKUU Tallinna Ühisgümnaasiumis

Oktoobrikuu algas meil traditsiooniliselt hommikupudru reklaamiga. Tuletame sellega meelde tervisliku hommikusöögi tähtsust ja ühtlasi teavitame meie uusi õpilasi pudru söömise võimalusest kooli sööklas.

Esmaspäeval, 18. oktoobril selgusid viiendate klasside parimad pudrumeistrid. Töö toimus rühmades, iga rühm mõtles eelnevalt välja oma pudru retsepti ja sinna juurde tervisliku vitamiinipommi - smuuti.  Tunnis tuli oma mõtted teoks teha ja pudruportsjonid kaunilt serveerida. Parimate selgitamine osutus seekord üsna keeruliseks, sest kõik võistkonnad olid hästi valmistunud, pudrud tulid isuäratava välimusega ja maitsvad.

Kõik osalenud said tubli töö tunnustuseks Pudruprogrammi värske diplomi.

teisipäev, 12. oktoober 2021

Tegevuskava 2021. - 22. õ-a 1. poolaastaks

 TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2021.–22. õa 1. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:

·       elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       transport

·       tervis ja heaolu

·       meri ja rannik

AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/LÄBIVIIJA

Sept. – dets.

Jätkuv osalemine KiVa programmis

Tervis ja heaolu

1.– 7. klassid

Sotsiaalpedagoogid

Sept.

Koolitoidu kvaliteet ja hügieen sööklas

Koostöö uue toitlustajaga

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Mehis, Kai

Sept.

Taimetervise rändnäitus 2. korrusel

 

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

Liivia

Sept.

Osalemine Maailmakoristuspäeval

Elurikkus ja loodus

Prügi

Kogu kool

Klassijuhatajad

Sept. – okt.

Algklasside õppekäigud loodusesse ja mere äärde, sügisesed ilma- ja loodusvaatlused, tutvumine õueala taimestikuga

Elurikkus ja loodus

Meri ja rannik

1. – 4. klassid

Liivia + klassijuhatajad

Okt.

Uute liikmete kaasamine RK meeskonda, ühispildistamine ja RK stendi kaasajastamine

Kaasamine ja teavitamine

7. – 9. kl

Kogu kool

Kai

Okt.

Pudrukuu tähistamine parima pudrumeistri konkursiga

Tervis ja heaolu

5. klassid

Kai

Okt.

Osalemine aastalinnu joonistamise konkursil

Elurikkus ja loodus

6. klassid

Liia

Nov.

Kodanikupäeva õpilaskonverents teemal „Loodussõbralik tarbimine ja ökoloogiline jalajälg“

Globaalne kodakondsus

Elurikkus ja loodus

9. – 12. klassid

Ühiskonnaõpetuse õpetajad

Nov.

KIK-i programm „Mis sõltub minust keskkonna hoidmisel?“

Elurikkus ja loodus

7. - 9. klassid

Liivia

Nov.

Helkurikampaania:

·     Kogume helkureid

·     Ehime kooli ees helkuripuu

Liiklus ja ohutus

Kogu kool + kogukond

 

Klassijuhatajad

sotsiaalpedagoog

Nov.

Jäätmete vähendamise nädal:

·     jätkub paberi muust prügist eraldi kogumine

·     kasutatud patareide kogumine

·     pandipakendite kogumine

Jäätmed ja prügi

 

Kogu kool

 

 

 

 

RK töörühm

 

 

 

 

 

Dets.

Heategevuslik jõululaat

Tervis ja heaolu

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

Klassijuhatajad

 

teisipäev, 5. oktoober 2021

Nunnunäitus

Rõõmsate, koduste, isetehtud ja -korjatud NUNNUDE näitus 4. korrusel.

Ilus oled, sügis!
esmaspäev, 4. oktoober 2021

RK töörühma koosolek

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

 Koosoleku aeg: 30.09.2021

 Toimumise koht: käsitööklass

 Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Anne Ode, Kai Tajur

 Koosoleku juhataja: Kai Tajur

 

PÄEVAKORD:

  1. Ülevaade eelmisel aastal tehtust ja tegemata jäänust
  2. Uute tegevussuundade valimine - otsustati jätkata samade teemadega, mis eelmisel õppeaastal sai valitud:
                ·       elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       transport

·       tervis ja heaolu

·       meri ja rannik

  1. Poolaasta tegevuskava - Kai tutvustas 1. poolaasta tegevuskava ja ülesannete jagunemist töörühma liikmete vahel.

 

 Protokollis: Anu Ratasep