Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 15. veebruar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3


Koosoleku aeg: 15.02.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: TN esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Eerik Sven Puudist, Lind Liis Arpo
Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist
PÄEVAKORD:
1.    Küsimustiku täpsustamine.
Üheskoos vaadati üle Eeriku koostatud küsimused, tehti parandusi ja täiendusi.
Otsustati:
·         koostada 2 küsimustikku: 2. – 6. klassile ja 7. – 12. klassile
·         viia küsitlus läbi enne koolivaheaega, st vahemikus 20. – 23. veebr.
·         küsimustele vastamine toimub mõlemas vanuseastmes elektrooniliselt klassijuhataja saadetud lingi kaudu.

2.    Ideede genereerimine – koridoridesse 4-osalised kogumiskastid, söökla toidujäätmete suunamine nt koerte varjupaika.

3.    Rohelise Kooli programmi tutvustamine kooliperele.
Kuna teavitamisel on oluline osa RK programmis, siis leiti, et järgmisena tuleb RK ideid ja tulevikuplaane tutvustada kogu koolile.
Otsustati, et reklaami ja tutvustamise võtab enda peale Linda Liis Arpo koos õpilasesindusega.

4.    Järgmine töörühma koosolek toimub peale koolivaheaega, siis kui küsitluse tulemustest kokkuvõtted tehtud.Protokollija: Mena-Nelly Nurk ……………………………

kolmapäev, 8. veebruar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2


Koosoleku aeg: 08.02.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: direktor Mehis Pever, TN esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Kai Tajur
PÄEVAKORD:
1.    Koostatud küsimustiku arutamine.
Arutelu aluseks oli Kai Tajuri koostatud küsimustik. Küsimusi teemade kaupa läbi vaadates jõuti järeldusele, et KAS-küsimustega ei ole võimalik saada soovitud infot.
Otsustati:
·         sisukamate vastuste saamiseks tuleb küsimused vormistada valikvastustega
·         lõpliku versiooni läbi viidavast küsitlusest koostab Eerik Sven Puudist, tähtaeg 15. veebruar
·         küsimustik vormistada nii, et seda saaks läbi viia kahes vanuseastmes


2.    Järgmine koosolek toimub 15. veebruaril kell 11.30.

Protokollija: Carina Bitšikov ………