Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


teisipäev, 7. detsember 2021

Seminar permakultuurist ja Taimse Teisipäeva programmist

Õpetaja Liivia Kivit osales 25. novembril 2021 RK võrgustiku seminaril: Permakultuur – loodust jäljendav taimekasvatus ja õueala kui õppevahend/ Taimse Teisipäeva kooliprogramm

Seminaril tutvustas Marian Nummert loodust jäljendava aia rajamist. Saime teada, kuidas teha ilma kaevamata viljakaid peenraid, mis meelitavad kasulikke putukaid ja annavad head saaki. Keskenduti looduses valitsevatele seostele, mida loodussõbraliku aia rajamisel rakendada ja läbi selle anda lastele teadmisi elurikkusest ja aineringest. Räägiti, kui oluline on muld – mullaelustik ja mullatervis ja millised on võimalused selle teema käsitlemiseks õppetöös. (marianipermakultuur.ee)
Seminari teises osas tutvustas Karin Kanamäe Taimse Teisipäeva kooliprogrammi. Saime teada, kuidas suurendada tervisliku ja maitsva taimse toidu osakaalu menüüs ja miks on see kasulik nii meie tervisele kui keskkonnale.

M. Nummert oma kasvuhoones (foto tema erakogust)


esmaspäev, 6. detsember 2021

Õpilaskonverents "LOODUSSÕBRALIK TARBIMINE JA ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG"

 26. novembril tähistasime kodanikupäeva 9. ja 12. klasside õpilaskonverentsiga teemal "Loodussõbralik tarbimine ja ökoloogiline jalajälg".

Olid väga põnevad ja mõtlemapanevad esitlused.

Suur tänu ajalooõpetajatele, kes igal aastal selle konverentsi meieni toovad!