Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


reede, 17. november 2017

Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal

Novembri eelviimane nädal on üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal.
Meie keskendume sel nädalal sööklas toidu ülejääkide vähendamisele.
• Käimas on konkurss parimale üleskutsele, mis väärtustaks toitu ja selle valmistajat ning õhutaks lapsi koolitoitu sööma. Valminud üleskutsed pannakse sööklasse üles alates esmaspäevast, 20. novembrist.
• Premeerime algklasside õpilasi, kes on oma taldriku tühjaks söönud.
• 7. – 9. klasside neljaliikmelised võistkonnad osalevad keskkonnaameti veebipõhises jäätmeviktoriinis.

reede, 10. november 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 12


Koosoleku aeg: 10.11. 2107

Toimumise koht: tüdrukute tööõpetuse kabinet

Osalejad: Kai Tajur, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist, Veronica Joller, Marie-Karmen Tammeraid

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tähistamine meie koolis 20. – 24. nov., tegevuskava ja vastutajate kinnitamine.
Otsustati:
·         Kuulutada välja konkurss parimale sõnumile, mis aitaks vähendada äravisatava toidu hulka sööklas. Saata vastav teade klassijuhatajatele (K. Tajur). Sõnumite valmimise tähtaeg on esmaspäev, 20. november.
·         Premeerida kommiga algklasside õpilasi, kes oma taldriku tühjaks söövad. Komme jagavad RK töörühma liikmed kolmel päeval väikeste söögivahetunni ajal kl 10.35 – 11.00 järgmiselt:
esmaspäeval – Kiara ja Katre
kolmapäeval – Veronica ja Marie
reedel – Geidy ja Helina
·         Teha trükikodadele ettepanek annetada oma mittestandardseid paberi ja kartongi jäätmeid kunsti- ja tööõpetuse tundides meisterdamiseks ning tunnikontrollide jaoks (K. Tajur koostöös kolleegidega).
·         Kajastada jäätmete vähendamise nädala tegevusi aula kõrval oleval magnetseinal – kampaaniaplakatid + tegevuskava, tähtaeg  (Linda Liis ja Regina).
·         Saata õpetajatele soovitusi tundide sisustamiseks – videoklipid, meisterdamised, töölehed, õppematerjalid jne, tähtaeg 13. nov. (K. Tajur).
·         Koostada infokiri klassijuhatajatele ning teavitada meie tegevustest keskkonnaministeeriumi, tähtaeg 13. nov. (K. Tajur).

Järgmine koosolek toimub 7. detsembril.Protokollijad: Veronica Joller ja Marie-Karmen Tammeraid


teisipäev, 31. oktoober 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11


ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11

Koosoleku aeg: 31. okt. 2107

Toimumise koht: tüdrukute tööõpetuse kabinet.

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Helina Madar, Isabel Sarap, Linda Liis Arpo, Jaako Puudist, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
 1. Uute liikmete vastuvõtmine, ühispildi tegemise aeg.
Teeme uue ühispildi reedel, 3. nov. kell 11.30 aulas koos lipuga. Fotograafiks Armand Viira 12.a klassist.
 1. Mis tehtud, mis tulemas:
·         Paberikastide konkurss – parimatele preemiaekskursioon Eesti Pandipakendisse 13. novembril, saatjana läheb kaasa Kai Tajur.
·         Selgus, et 3. novembril korraldab ÕE aulas kirbuka, millest RK meeskond soovib osa võtta – eraldi tasuta lett tuleb koolist leitud omanikuta riietele.
Tüdrukud sorteerivad kottidesse kogutud esemed värvi järgi, Kai Tajur organiseerib nende pesemise ja kirbukale viimise.
Eelnevalt teavitada vanemaid viimasest võimalusest laste kaotatud riiete kätte saamiseks enne reedest kirbukat.
·         Õiglase kaubanduse nädal – vastavateemalised loengud 8. novembril
3.-4. tund 10. ja 11. klassidele
5.-6. tund 8. ja 9. klassidele
Lektoriks õiglase kaubanduse spetsialist Jaanus Välja.
·         Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal 18.-26. november.
Ettepanekud selle tähistamiseks meie koolis:
1)    toidu ülejääkide vähendamiseks sööklas – premeerida algklasside õpilasi taldriku tühjaks söömise eest, kuulutada välja konkurss parimale sõnumile, mis aitaks vähendada äravisatava toidu hulka, luua võimalus lihata/kalata toidu saamiseks;
2)    ettepanek trükikodadele – annetada koolile ebastandardseid paberijääke tunnikontrollide jaoks ja meisterdamiseks;
3)    jäätmete vähendamise nädala kujundus aula juurde seinale - kampaaniaplakatid koos tegevuskavaga;
4)    jäätmeteemalise rändnäituse asemel kujundada stend internetis saada olevast materjalist;
5)    soovitused tundide sisustamiseks – videoklipid, meisterdamised, töölehed, õppematerjalid jne.
6)    planeeritavatest tegevustest anda teada keskkonnaministeeriumile, kes tunnustab huvitavamaid ettevõtmisi auhinnaga.
 1. Järgmine koosolek toimub reedel, 10. novembril.

Protokollija: Eerik Sven Puudist

teisipäev, 10. oktoober 2017

Pudrupäev 10. oktoober 2017

Teisipäeval, 10. oktoobril tähistasime oma koolis rahvusvahelist pudrupäeva hommikupudru degusteerimisega.
Söökla on meie soovile vastu tulnud ja pakkus sel hommikul tasuta putru. Selle aktsiooniga tahame näidata, et puder on maitsev ja tervislik toit tegusa päeva alguseks, seda nii õpilastele kui õpetajatele. Tuletame meelde hommikusöögi tähtsust ja võimalust süüa meie sööklas igal hommikul erinevat putru.
Degusteerimise käigus söödi ära 123 portsjonit kaerahelbeputru maasikamoosiga. Alates sellest hetkest, kui kool igal hommikul hommikusööki pakub, on meie koolis ka kindel klientuur, kes alati hommikuputru söömas käib, seda degusteerimata. Hommikupuder on saanud neile harjumuseks.

neljapäev, 21. september 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10


Koosoleku aeg: 21.09.2017

Toimumise koht: tüdrukute käsitöö klass

Osalejad: õpetajad Kai Tajur, Anu Ratasep, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Linda Liis Arpo, Jaako Puudist, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
1.    Kuidas ennast nähtavaks teha?
·         Facebooki leht on loodud.
·         Stend on välja valitud, see vajab nähtavamat kohta ja RK tegevusi kajastavat sisu. Otto Stalde on nõus aitama kujunduse osas.
·         Ajutiselt saame kasutada 2. korruse magnetseina aula kõrval.
·         Rohelise lipu üleandmise tseremoonia võiks olla avalik.
2.    Ettepanekud stendi sisu osas:
·         Meie keskkonnapõhimõtted – 3 lauset.
·         Käesoleva õppeaasta teemad koos logodega
·         QR-kood, mis avab Rohelise TÜG-i Facebooki lehe
·         Keskkonna ja looduse kalendri tähtpäevad
·         Filmisoovitused
3.    Paberi kogumise kastide kujundamise konkurss:
·         Vastutavad Geidy ja Mena.
·         Konkursi juhendi töötab välja Kai Tajur.
·         Kastide valmimise tähtaeg 13. oktoober.
4.    Kuidas kasutada omanikuta riideid? Kas neile võib anda uue elu taaskasutuses, seda uurida Mart Tartlanilt.


Protokollija: Anu Ratasep


kolmapäev, 6. september 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9Koosoleku aeg: 06.09.2017

Toimumise koht: tüdrukute käsitöö klass

Osalejad: direktor Mehis Pever, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Linda Liis Arpo, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:
1.    Koostöökeskkonna Trello tutvustamine.
Eerik rääkis selle võimalustest koostöö tegemisel. Keskkonda sisenemiseks saadetakse vastav link.

2.    Rohelise kooli meeskonna, eesmärkide ja tegevuste tutvustamine kooliperele.
Otsustati, et parim võimalus selleks on luua oma Facebooki leht. Selle sisu eest hoolitseb õp Kai Tajur ning haldajateks saavad Kiara ja Katre 9.b klassist.

3.    Edasine töökorraldus. Otsustati korraldada töörühma koosolekuid üle nädala. Iga klassi esindajad teevad ettepaneku, millisel nädalapäeval ja millise vahetunni ajal neile koosoleku aeg sobib.

4.    Rohelise lipu taotluse ülevaatamine.
Vaadati üle ja täiendati taotluse vormi. Otsustati, et selle lõplik vormistamine jääb direktori, Eeriku ja Kai Tajuri õlule.


Protokollis Kai Tajur
teisipäev, 29. august 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8Koosoleku aeg: 29.08.2017

Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass

Osalejad: tervisenõukogu esimees Kai Tajur, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

 1. Veebirakenduse Trello kasutuselevõtt töörühma koostöö koordineerimiseks ja andmete talletamiseks.
 2. Rohelise Lipu taotlusvormi täitmine.
 3. Rohelise Kooli töörühma tegevuste tutvustamine kooliperele.
  1. otsus: RK töörühma tegevusi kajastatakse eraldi stendil.
  2. otsus: RK töörühma tegevuste kajastamiseks luuakse Facebooki leht.

Protokollija: Kai Tajur

esmaspäev, 5. juuni 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7Koosoleku aeg: 05.06.2017

Toimumise koht: vestlusruum

Osalejad: direktor Mehis Pever, haldusdirektor Mart Tartlan, õpetaja Anu Ratasep, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Linda Liis Arpo, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

 1. Rohelise Kooli kaugemad eesmärgid.
            Eerik tutvustas keskkonnaalase tegevuse eesmärke, mis ühehäälselt heaks kiideti.             Soovitus – kohendada mõnes kohas veidi sõnastust.
 1. Tegevused uueks õppeaastaks. Töörühma liikmete poolt tehti järgmised ettepanekud:
·         Rajada kooli hoovi kaameratega turvatud jalgrattahoidla. Selgitusi andis ja vastutuse selle elluviimise eest võttis haldusdirektor Mart Tartlan.
·         Pidada koristusfirmaga läbirääkimisi paberi muust prügist eraldi kogumise osas – Mart Tartlan. Kuna kooli hoovis on spetsiaalsed konteinerid paberi ja papi jaoks, siis oleks loogiline nende eraldi kogumine alates klassiruumist.
·         Rajada kooli nn roheline sein, alustades maitsetaimede kasvatamisega aknalaual. Taimekastid oleksid kooli poolt, muld ja seemned lastelt. Uurida savipottide valmistamise võimalust keraamikaringis. Vastutab Linda Liis.
·         Rajada kooli õue taimerada – Anu.
·         Korraldada loenguid või filmi vaatamist õiglase kaubanduse, kiirmoe ja mahepõllunduse teemadel. Küsitlus õpilastele – kui palju ja kui tihti ostetakse uusi moetooteid.
·         Koolist leitud omanikute asjadele anda uus elu – viia need uuskasutuskeskusesse või anda moešõul osalejate kasutusse.
·         RK tegevuse tutvustamiseks korraldada ROHELISE KOOLI teemanädal.
·         RK tegevuse kajastamiseks kasutada kooli kodulehte, Facebooki ja muid kaasaegseid võimalusi.

Protokollija: ..........................................

kolmapäev, 24. mai 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6Koosoleku aeg: 24.05.2017

Toimumise koht: vestlusruum

Osalejad: direktor Mehis Pever, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

1.    Kokkuvõte plakatikonkursist ja veeteemalisest viktoriinist.
Otsustati lugeda nii plakatikonkurss kui ka veebipõhine viktoriin kordaläinuks. Kõigi vanuserühma parimatele korraldati auhinnaks ekskursioon Tallinna Veepuhastusjaama. Ettepanekud edaspidiseks:
·         korrata sarnaseid konkursse ka järgmisel aastal
·         leida plakatikonkursile sobivam aeg, sest kevadeti on näituste graafik niigi tihe
·         tähtsustada õpilaste autasustamist, tehes seda kord kuus kogu kooli ees aulas.

2.    Jalgrattaparkla rajamisest kooli hoovi. Õpilaste sooviks on saada suurem ja kaameratega turvatud jalgrattaparkla juba sügiseks. Otsustati kutsuda järgmisele koosolekule kooli haldusdirektor, et tema käest uurida rattahoidla hankimise olukorda.

3.    Probleemid prügi sorteerimisel. Paberi muust prügist eraldi kogumisel on takistuseks see, et koristajatel on käru küljes ainult üks prügikott, kuhu läheb kogu sodi. Paberi jaoks peaks olema eraldi kott ja see on koristajatele lisatöö, mis tuleb haldusfirmaga kokku leppida.

4.    Rohelise lipu taotlemiseks vajalikud tegevused.
Otsustati sõnastada järgmiseks koosolekuks RK programmi pikaajalised eesmärgid ja konkreetsed ülesanded uueks õppeaastaks – Eerik Sven Puudist.

5.    Järgmine koosolek toimub 5. juunil.Protokollis Carina Bitšikov

kolmapäev, 15. märts 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5


Koosoleku aeg: 15.03.2017
Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass
Osalejad: tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Kai Tajur
PÄEVAKORD:
1.    Arutati lähiaja tegevuskava seoses Südamenädalaga. Otsustati:
·         Siduda Südamenädala plakatikonkurss Rohelise Kooli teemadega.
·         Plakatikonkurss viia läbi 3 vanuserühmas, konkursi juhendi ja teemad töötab välja Kai Tajur koostöös aineõpetajate ja Eerik Sven Puudistiga.
·         Pakuti välja, millistes ainetundides saaks plakateid valmistada – bioloogia, kunst, inimeseõpetus, keemia, loodusõpetus. Läbirääkimisi vastava aine õpetajatega hakkavad pidama Eerik Sven Puudist ja Kai Tajur.
2.    Taara kogumise kastide korrastamine.
·         Otsustati parandada ja ümber kujundada aegunud tekstiga taara kogumise kastid.
·         Värvid toob ja kujundustöö teeb Mena-Nelly Nurk koos Geidy Juusiga.
3.    Osalemine Teeme ära! Kampaanias.
·         Otsustati julgustada õpilasi osalema selles kampaanias.
·         Kasutada ära koridorides asuvate monitoride võimalusi, leida huvitavaid fakte selle kogu maailma haarava kampaania kohta.
4.    Arutati ka tuleviku tegevuskava. Otsustati:
·         Kujundada järgmiseks õppeaastaks paberi kogumiseks eraldi kastid. Kaste saame raamatukogust. Nende kujundamine jääb õpilaste ülesandeks.
·         Tutvustada 7.-9. kl õpilastele õiglast kaubandust. Tellida neile vastav loeng.
5.    Järgmine koosolek toimub peale Südamenädalat.


Protokollija:  ………………………………neljapäev, 9. märts 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4


Koosoleku aeg: 09.03.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: TN esimees Kai Tajur, õpilased Jaako Puudist, Regina Kirillova, Katre Roomets, Kiara Rumask, Mena-Nelly Nurk, Geidy Juus, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist, direktor Mehis Pever
Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist
PÄEVAKORD:
1.    Läbi viidud küsitluse analüüs.
Eerik tutvustas veebruari lõpus läbi viidud küsitluse tulemusi ja tõi välja vajakajäämised nii meid ümbritsevas keskkonnas kui ka meie teadmistes.
·         Koolis on vähe infot keskkonnahoiu kohta
·         Ei teata, mis on elurikkus ja mahetoodang
·         Kliimamuutuste põhjustajaid tuntakse vähe
·         Kooli õuealal ei ole võimalik õuesõppe tunde läbi viia – vaja oleks pinke ja varjualust
·         Kogumiskastid on jäänud märkamata
·         Õiglast kaubandust tuleb rohkem tutvustada
·         Merest ja sellega seonduvast teatakse vähe
·         Rattaid ei julgeta koolihoovi parkida, sest pole turvalist hoiukohta
·         Kiusamist (mis iganes põhjustel) tuleb vältida
·         Koridorides võiksid olla pingid
·         Rohkem sooviti keskkonnateemalisi loenguid

2.    Mis saab edasi?
·         Eerik tutvustab küsitluse tulemusi õpetajate üldkoosolekul 21. märtsil kell 8.00
·         Järgmine töörühma koosolek toimub nädala pärast – 15. märtsil kell 11.30
·         Koosolekul esitab iga töörühma liige oma ettepanekud, kuidas olukorda parandada. Neist pannakse kokku RK tegevuskava kuni käesoleva aasta lõpuni.Protokollija: Carina Bitšikov …………………………………………


kolmapäev, 15. veebruar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3


Koosoleku aeg: 15.02.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: TN esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Eerik Sven Puudist, Lind Liis Arpo
Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist
PÄEVAKORD:
1.    Küsimustiku täpsustamine.
Üheskoos vaadati üle Eeriku koostatud küsimused, tehti parandusi ja täiendusi.
Otsustati:
·         koostada 2 küsimustikku: 2. – 6. klassile ja 7. – 12. klassile
·         viia küsitlus läbi enne koolivaheaega, st vahemikus 20. – 23. veebr.
·         küsimustele vastamine toimub mõlemas vanuseastmes elektrooniliselt klassijuhataja saadetud lingi kaudu.

2.    Ideede genereerimine – koridoridesse 4-osalised kogumiskastid, söökla toidujäätmete suunamine nt koerte varjupaika.

3.    Rohelise Kooli programmi tutvustamine kooliperele.
Kuna teavitamisel on oluline osa RK programmis, siis leiti, et järgmisena tuleb RK ideid ja tulevikuplaane tutvustada kogu koolile.
Otsustati, et reklaami ja tutvustamise võtab enda peale Linda Liis Arpo koos õpilasesindusega.

4.    Järgmine töörühma koosolek toimub peale koolivaheaega, siis kui küsitluse tulemustest kokkuvõtted tehtud.Protokollija: Mena-Nelly Nurk ……………………………

kolmapäev, 8. veebruar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2


Koosoleku aeg: 08.02.2017
Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass
Osalejad: direktor Mehis Pever, TN esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Kai Tajur
PÄEVAKORD:
1.    Koostatud küsimustiku arutamine.
Arutelu aluseks oli Kai Tajuri koostatud küsimustik. Küsimusi teemade kaupa läbi vaadates jõuti järeldusele, et KAS-küsimustega ei ole võimalik saada soovitud infot.
Otsustati:
·         sisukamate vastuste saamiseks tuleb küsimused vormistada valikvastustega
·         lõpliku versiooni läbi viidavast küsitlusest koostab Eerik Sven Puudist, tähtaeg 15. veebruar
·         küsimustik vormistada nii, et seda saaks läbi viia kahes vanuseastmes


2.    Järgmine koosolek toimub 15. veebruaril kell 11.30.

Protokollija: Carina Bitšikov ………

neljapäev, 26. jaanuar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1Koosoleku aeg: 26.01.2017
Toimumise koht: TÜG direktori kabinet
Osalejad: direktor Mehis Pever, haldusdirektor Mart Tartlan, õpetaja Anu Ratasep, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets,Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Linda Liis Arpo, Jaako Puudist, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Mehis Pever
PÄEVAKORD:
1.    Rohelise Kooli (RK) programmi tutvustamine
Direktor Mehis Pever tutvustas programmi eesmärke, tegevusvaldkondi ja Rohelise Kooli nimetuse saamiseks vajalikke kriteeriume, mis tuleb lähiajal täita.

2.    Rohelise Kooli programmi töörühma moodustamine
Otsustati moodustada RK töörühm, kuhu kuuluvad kõik koosolekul osalejad + konsultandina bioloogia õpetaja Leili Järv.

3.    Programmi lähiaja tegevused
Valdkondadest ülevaate saamiseks tuleb koostada küsimustik ja läbi viia küsitlus kõigi vanuseastmete õpilastele.
Otsustati:
·         küsimustiku koostab Eerik Sven Puudist, kaasates teisi gümnaasiumi õpilasi, juhendavad õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur
·         3. ja 4. kooliastmes viiakse küsitlus läbi elektrooniliselt, nooremates astmetes paberkandjal, abistavad töörühma põhikooli õpilastest liikmed
·         küsimustiku esialgne versioon valmib 6. veebruariks
·         töörühma järgmine koosolek toimub 8. veebruaril algusega kell 11.30 tütarlaste käsitöö kabinetis


Protokollija: Kai Tajur ………………………………