Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 25. jaanuar 2018

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 13Koosoleku aeg: 25. jaan. 2018

Toimumise koht: tüdrukute käsitöö kabinet

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit ja Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
  1. Osalemine RK 31. jaanuari seminaril.
Otsustati, et seminarile lähevad õpetajad Liivia Kivit ja Anu Ratasep + 2 õpilast.
Küsimus RK juhtidele – Kas oleks võimalik avalikustada nn rohelist kalendrit, mida saaksime võtta aluseks oma tegevuste planeerimisel?

  1. Koostöö mälumängu Nobedad Ajud korraldajatega.
Otsustati lisada mälumängu omalt poolt keskkonnaalaseid küsimusi. Küsimused saata nädala jooksul Eerikule sõnumina.

  1. RK tegevuskava 2. poolaasta tegevuste täpsustamine.
·         Elava seina kujundamine – arutati, milline koht oleks sellele kõige sobivam.
Pakuti välja 2 asukohta:
-        1. korrusel logopeedi kabineti kõrval, kui majajuht paigutada sealt trepikotta või
-        1. korrusel WC-de vastas olev sein, sest seal on juba olemas vajalik ligipääs veele.
                        Elava seina loomisel on vaja teha koostööd lapsevanematega ja uurida                            nende kaasamise võimalusi ning ka Tallinna Saksa Gümnaasiumi kogemusi                    selles vallas.
·         Potitaimede kasvatamine aknalaudadel.
Ettepanek kasvatada sööklas maitsetaimi. Selleks:
-        Küsida selleks nõusolekut söökla juhatajalt (Kai Tajur).
-        Osta kogunenud taararaha eest kasvatamiseks vajalikud vahendid: taimekastid, muld ja seemned (Kai Tajur)
-        Otsustati, et taimede eest hakkavad hoolitsema Mena ja Geidy.
·         Putukahotell kooli hoovi.
Otsustati uurida selle rajamise võimalusi koostöös poiste tööõpetuse õpetajaga.
·         Taimeraja rajamine kooli õuealal.
Algklassid on juba kooli õueala kaardistanud ja selgitanud, millised taimed seal kasvavad. Edaspidi tuleb need taimed varustada ilmastikukindlate siltidega, siis on taimerajal võimalik korraldada eri vanuses õpilastele sobivaid õpetlikke mänge (Anu Ratasep).
·         Rohelise Kooli stend.
Kuna stendi asukoha muutmine tooks kaasa remondivajaduse, siis otsustati jätta RK stend oma praegusesse asukohta ja kujundada seal (Kai Tajur).
Kõik ettepanekud ja head mõtted stendi sisu osas postitada Rohelise Kooli FB sõnumitesse.
·         Kirbukas.
Otsustati uurida õpilasesinduselt, kas kevadel korraldatakse jälle kirbukas, kus saaksime soovijatele tasuta riideid jagada.Protokollijad: Anu Ratasep ja Kiara Rumask