Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


reede, 11. veebruar 2022

INFOÕHTU VEEBIS

Õpetaja Liivia Kivit osales 20. jaanuaril 2022 Tartu loodusmaja  UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti infoõhtul "Linnuvaatlus arendab! Kuidas alustada linnuvaatlusega ja lõimida lindude ökoloogia teemad õppetöösse”. 

Infoõhtul valmistuti talviseks aialinnu loenduseks ja veebruarikuu linnuviktoriiniks. Innustati õpetajaid kasutama linnuvaatlust nii õpilaste üldpädevuste arendamiseks, kui eri õppeteemade (ränne, keskkonnareostus ja inimühiskonna areng) käsitlemiseks lindude ökoloogia vaatenurga kaudu. 

Juhendajaks oli Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi juhendaja Aire Orula. 
teisipäev, 1. veebruar 2022

Tegevuskava 2021. - 22. õ-a 2. poolaastaks

 TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2021.–22. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:

·       elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       transport

·       tervis ja heaolu

·       meri ja rannik 

AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/LÄBIVIIJA

Jaan. - mai

KIVA programm

Globaalne kodakondsus

Tervis ja heaolu

1. – 7. kl

Klassijuhatajad + sotsiaalpedagoog

Jaan.

Aialindude vaatlus

Linnuviktoriin

Elurikkus ja loodus

Algklassid

Klassijuhatajad

Jaan, - veebr.

Puhveti toiduvaliku kooskõlastamine

tervisesoovitustega

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kai Tajur

Jaan. - mai

Kompostimise projekt?

Elurikkus ja loodus

1. – 3. kl

Anne Ode

Jaan. - mai

Osavõtt RK seminaridest

 

RK töörühm

 

Jaan. - mai

Loodusmuuseumi töölehed, töötoad ja õppevideod

Meri ja rannik

1. - 3. kooliaste

Klassijuhatajad

Jaan.

Digikoristus

Prügi ja jäätmed

5. - 12. kl

Koolitöötajad

Kai Tajur, arvutiõpetaja

Märts

Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

RK töörühma liikmed, juhendab

Märts - mai

Jalgrattakoolitused

Transport

Tervis

3. - 5. kl

Aive Kuningas

Märts - aprill

Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õppeaia taimekastide jaoks

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

1. klassid

Anne Ode

Aprill

Aiandis ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

2. ja 3. klassid

Anne Ode

Aprill

Südamenädala üritused

Staadionihooaja avamine

Tervis ja heaolu

 

Kogu kool

 

Kai Tajur

Aprill

Keskkonnaülevaatuse küsitluse läbiviimine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Kai Tajur + RK töörühma liikmed

Aprill - mai

Õuesõppeklassi kujundamine

Talgupäev

Õueala

Algklassid

Kogukond

Anne Ode

Mai - juuni

Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

Õuesõppetunnid

Meri ja rannik

Elurikkus ja loodus

1.- 9. kl

Klassijuhatajad

Mai - juuni

Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu vahearuande vormistamine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Mehis Pever ja Kai Tajur