Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


reede, 22. detsember 2023

Tallinna Ühisgümnaasiumi Rohelise kooli töörühma jõulutervitus

 


DIGIPRÜGI - mis see veel on?

18. detsembril oli meil natukene teistmoodi koolipäev - projektipäev „Maailm meie ümber“. Paljud klassid veetsid selle päeva õppekäikudel, aga need, kes kooli jäid, said osa erinevatest töötubadest või loengutest.

11. ja 12. klassi õpilastel oli tore võimalus osaleda Telia, LaserTechi ja Rohelise kooli koostöös korraldatud digiprügi teemalises loengus. Õpilased said teada, mis see digiprügi on ja miks see on muutumas järjest suuremaks keskkonnaprobleemiks. Sõna said ka õpilased, kes jagasid oma kogemusi nutiseadmete sisu haldamisest ja korrastamisest.

Kogu ettevõtmine salvestati, vormiti saateks ja tulemust saab näha siin: https://www.youtube.com/watch?v=G3bGqE-1zko

Saate lõpus kõlab värske äriidee: ostke mu vanad e-mailid ära!


laupäev, 16. detsember 2023

RK töörühma koosolek 13. dets. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 2

Toimumise aeg: 13.12.2023

Koht: käsitööklass

Osalejad: Anne Ode, Anu Ratasep, Kai Tajur, Keitlin Merili Leht, Lisete Estermaa, Eerik Laast, Nikas Jaruševicius, Simona Jermann, Tiina Ly Teesaar, Ene Henrika van der Boom, Lili Marleen Kinkar

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    Digikoristusnädal ja selle tähistamine

2.    Rohejaht ja selle tutvustamine

3.    Töörühma pildistamine

Kai Tajur tutvustas töörühmale seekordse digikoristusnädala ja juba käimas oleva Rohejahi eesmärke. Ideed töörühma liikmetelt:

·       Tuleks varakult jagada infot selle kohta, kuhu viia ja mida teha vanade digiseadmetega.

·       Panna välja teeküünla ümbriste kogumise kast.

·       Teha reklaami digikoristusnädala ja Rohejahikampaania kohta meie blogis ja Facebooki lehel – võimalikult kiirelt!

·       Teha paar plakatit koolimajja.

·       Käia tundides rääkimas koos esitlusega.

·       RK tiimi poolt auhind klassile, kes kõige usinamalt osa võtab.

·       Algklassid koguvad küünlatopse – kiri klassijuhatajatele.

·       Põhikool ja gümnaasium lisaks küünlatopsidele ka vanu elektroonikaseadmeid.

Otsustati:

1.    Saata veel sel nädalal algklasside juhatajatele Rohejahi tutvustus ja üleskutse osaleda küünlatopside kogumises – Kai.

2.    Peale koolivaheaega panna välja kogumiskastid, digikoristusnädala ja Rohejahi plakatid.

3.    Teha kokkulepped 3. ja 8. klasside õpetajatega kampaaniate tutvustamise jaoks aja leidmiseks – Kai.

4.    Kampaaniaid lähevad tutvustama:

·       Keitlin ja Lisete – 3. klassides

·       Nikas ja Eerik – 8. klassides

5.  Töörühma pildistamine otsustati lükata jaanuarisse.

 

Protokollija: Lili Marleen Kinkar

laupäev, 2. detsember 2023

RK töörühma koosolek 22. nov. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 2

Toimumise aeg: 22. nov. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad: Anne Ode, Anu Ratasep, Kai Tajur, Aliisa-Net Pähklemäe, Hanna Eliis Anton, Keitlin Merili Leht, Lisete Estermaa, Eerik Laast, Nikas Jaruševicius, Eliise Ojamets, Sirlika Hermaste, Mirjam Kruus, Simona Jermann, Tiina Ly Teesaar, Ene Henrika van der Boom

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    1.  Ülevaade RK programmist

Kai Tajur tegi kiirülevaate Rohelise kooli olemusest ja eesmärkidest.

2.    Kolmanda teema valimine

Eelmisest aastast jäi töösse 2 teemat – elurikkus + kooli õueala ning prügi ja jäätmed. Kolmanda teemana jäid valikusse kas globaalne kodakondsus või meri ja rannik. Valik tuleb teha enne järgmist koosolekut.

 3.    Töörühma nimekirja kinnitamine:

Direktor - Mehis Pever

Õpetajad – Anu Ratasep, Kai Tajur, Liivia Kivit, Anne Ode

Õpilased – Eliise Ojamets, Sirlika Hermaste, Tiina Ly Teesaar, Mirjam Kruus, Simona Jermann, Lillith Kamsakan, Marta Männiste, Aliisa Nete Pähklemäe, Hanna Eliis Anton, Keitlin Merili Leht, Liste Estermaa, Erik Laast, Nikas Jaruševicius, Ene Henrika van der Boom

4.    Erasmus+ programmi võimalustest

Anu Ratasep tutvustas Erasmus+ programmi võimalusi ja pakkus välja sellega seotud ülesandeid.

5.    Valdkondade ja ülesannete jagamine:

·       Elurikkus ja õueala - õpetaja Anne Ode, Ene Henrika van der Boom

·       Prügi ja jäätmed - Mirjam Kruus, Simona Jermann, Sirlika Hermaste, Eliise Ojamets

·       3. teema …………..

·       Algklasside tegevuse koordineerimine – õpetaja Liivia Kivit

·       RK stend – Kai Tajur

·       Pressiesindajad - Aliisa Nete ja Hanna Eliis

·       Kommunikatsioonijuhid – Eliise, Sirlika

·       Projektijuhid – Anu, Ene, Tiina Ly, Nikas

·       Noorte töö mentorid – Simona, Mirjam, Erik, Keitlin ja Lisete


6.    Otsused:

·       Järgmine koosolek toimub 13. detsembril, teemaks ettevalmistused digikoristusnädala läbiviimiseks.

·       Koosolekut juhatavad Erik ja Nikas.

 

Protokollija: Anu Ratasep

pühapäev, 29. oktoober 2023

RK töörühma koosolek 18. okt. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 1

Toimumise aeg: 18. okt. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad: Anne Ode, Anu Ratasep, Liivia Kivit ja Kai Tajur

Koosoleku juhataja: Anu Ratasep

 

Päevakord:

1.    Selle õppeaasta teemad

Otsustati jätkata kolme teemaga:

·       elurikkus ja loodus

·       prügi ja jäätmed

·       3. teema valik otsustati jätta järgmise koosoleku otsustada

2.    Töökava üle vaatamine

Tehti parandusi ja täiendusi meie senisesse töökavasse.

3.    Erasmus+ programmist

Programmi võimalusi tutvustas Anu, toimus ülesannete jagamine õpetajate vahel.

4.    Töörühma täiendamine

Otsustati:

·       Täiendada töörühma gümnaasiumi õpilastega, kaasates just loodussuuna esindajaid pakkudes neile olulisi rolle töörühma tegevuses.

·       Kuuendikke sel aastal töörühma ei kutsuta

 

Järgmine koosolek kutsuda kokku novembris.

 

Protokollis: Kai Tajur

teisipäev, 4. juuli 2023

Putukahotellid
Aastaid on rohelise kooli töörühma liikmed unistanud, et meie kooli hoovis oleks lisaks peenardele, õuesõppe klassile ja puude infotahvlitele ka putukahotellid. 


6.a ja 6.b klassi tüdrukud võtsid asja käsile ja tegid ära. Meisterdasid tehnoloogiatundide raames hotellid valmis õpetaja Andrus Puhmi juhendamisel.
Õpetajad Kai Tajur ja Anu Ratasep valisid välja 4 kõige tugevamat hotelli ja aitasid need lõplikult ära viimistleda.Nüüd on meil kooli hoovis erinevates kohtades putukatele mõnusad elamise ja puhkamise kohad. Loodame, et putukad neist rõõmu tunnevad.

 

Kuldnokk


 Vaatamata sellele, et meie kool on suure tee ääres ja kesklinnas, on meil siiski ümber palju loodust. Otse kantselei akende taga pesitseb kevadeti kuldnokk. Turvaliselt just akende poole, et teadjamad saaks tema toimetamisi jälgida ja poegadel silma peal hoida, kui vanemad toitu toomas on. Oleme ju roheline kool.

esmaspäev, 29. mai 2023

Õuesõppe tund - inglise keel ja puud meie kooli hoovis

Täna toimus 7b klassi õpilatele teist moodi inglise keele tund.Tunni alguses said õpilased inglisekeelsed töölehed kooli hoovis olevate puude kohta.Kõigi puude ja põõsaste juures on infotahvlid, millel on QR koodi taha peidetud info eesti ja inglise keeles.
Töölehed koostas sama klassi õpilane Karin Pärn ja tänases tunnis õppisid õpilased infot leidma ja, küsimustele vastama. Iga edukas õppevahend vajab testimist ja tänase tunni üheks eesmärgiks oli ka töölehtede töökindluse testimine. 
Päris keeruliseks osutus õigete taimede leidmine sest neid on meil tõesti palju ja asuvad väga erinevatel hoovi aladel.


 

neljapäev, 27. aprill 2023

"Teeme ära!" talgupäev Tallinna Ühisgümnaasiumis

 


6. mail toimus koolis teist korda talgupäev "Teeme ära!".
Seekord oli tähelepanu all koolide ümbruse elurikkus. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad (kokku 41 osalejat) tegid koolihoovis kevadisi heakorratöid ja noorendasid põõsaid. Väga tublid olid meie 15 rändelast, kes korrastasid õppeaia peenrakaste, asusid rajama uut istutusala ja abistasid kõikjal.
Tulevane "tootsi peenar" ja niidulillede lapike aitavad ka meie kooli ümbrust liigirikkamaks ja elusamaks muuta.
Aitäh kõigile, kes osalesid ja andsid oma panuse kooli õueala korrastamisel.
laupäev, 22. aprill 2023

KOKKUVÕTE ÕPPEKÄIKUDEST JA SÜNDMUSTEST 2022-23. õa

ÕPPEKÄIGUD JA KESKKONNAPROGRAMMID 2022/23


ELURIKKUS JA LOODUS + ÕUEALA

September

1.b ja 7.c kl Lahemaa joad ja karst

6.a kl Käsmu looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide tundmaõppimine õpperajal

8.b kl Nutiseiklus Keila-Joa õpperajal

9.a kl Energia avasuskeskus “Taevatuled”

8a. ja 8.c kl Rakett69 teadusporgrammid “Roheinseneeria” ja “ Mõõtmine”

Oktoober

4.klassid Energia keskus „Tähetolm ja Päikese pere“

Aprill

2.a ja 2.b kl Joad Tallinna lähiümbruses - Keila-Joa ja Vahiküla juga, Türisalu joastik ja õpperada; Treppoja joastik.

3.a Eesti Loodusmuuseumi “Mikroskoobitund”

Mai

 2.u kl Tallinna Loomaaed „Loomad erinevates elukeskkondades“

2.a, b, c kl Lahemaal „Salasilmad võlumetsas“

3.b kl Astangu – Tallinna liigirikkaim paik, pank ja militaarpärand

6.b kl Aegviidu külastuskeskus „Kuidas kasvab mets?“+ metsa istutamine

7.b kl  Ellamaa Looduskooli õppeprogramm „Vesi kui elukeskkond“

Juuni

5. a ja b kl Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses „Kalad Võrtsjärves“

1.a kl Tallinna Loomaaed „Loomad erinevates elukeskkondades“

 

MERI JA RANNIK

September

3.a ja c  kl Suurupi pank ja rannikuelustik

9.b ja c kl „Nutiseiklus Paljassaarel“

Aprill

6.c kl „Nutiseiklus Paljassaarel“

Juuni

4.a ja 4.b  kl õppekäik Hiiumaale - rannad ja loodus, Kõpu tuletorn

 

TERVIS JA HEAOLU

September

Ülekooliline liikumise ja spordipäev

6.b esmaabi koolitus tervisemuuseumis

Oktoober

Tervislik toitumine ja Pudrupäev

Jaanuar

Ülekooliline talispordipäev

4.a ja 4.b kl Rakett 69 „Heli - inimese kuulmine, helilained, heli visualiseerimine ja mürareostus.”

4.a kl Tervishoiu muuseumis „Minu muutuv mina“

Märts

3.a, b, c kl Päästjatel külas

1.-4. klassid õpilaskonverents „Liikumisaasta“

Aprill

Südamenädal – ülekoolilised üritused: staadioni avamine, sportlikud mängud, tantsu –ja õuevahetunnid, hommikune virgutusvõimlemine, tervislik toitumine.

Mai

7.a klass Eesti Tarbekunstimuuseum „Teine võimalus“

 

TRANSPORT JA LIIKLUS

September

1.klasside praktiline ohutut liiklemise õppus kooli lähiümbruses

5. ja 6. klassid - liiklusohutuskampaania „Peatu, vaata, veendu!“

November

Helkuri kampaania

Aastaringselt praktiline liiklemine ühistranspordiga, reeglite ja liikluseeskirjade meeldetuletamine.

reede, 21. aprill 2023

Südamenädal 17. - 21. aprill 2023

Seekordsel Südamenädalal pöörasime tähelepanu liikumisele ning nikotiini- ja tubakatoodete mõjule.

Traditsiooniliselt avame sel nädalal staadionihooaja toredate võistlustega. Soojenduseks pani meie rütmikaõpetaja Märt Agu terve koolipere ühiselt võimlema ja tantsima. 1.- 3. klassidele korraldati orienteerumismäng kooli territooriumil, suuremad klassid võistlesid kokku kolmel alal - teatejooksus, kettagolfis ja korvpalli vabavisetes. Iga vanuseastme ja iga ala parimale oli söökla poolt auhinnaks köögiviljakandik dipikastmega.

Algklasside õpilased osalesid maastikumängus ja kombineeritud teatevõistlustes.

Maastikumäng toimus kooli õuealal ja liiguti 5-liikmelistes rühmades. Peidetud oli 10 kontrollpunkti erinevate nuputamis-, loodusteemaliste ja loovülesannetega. 

Oluline oli koostöö ja liikumine. Mäng haaras lapsi ja teatevõistlustes elati klassile kaasa. 

Õpilasi kutsuti liikuma ka koolimajas - aulas toimusid tantsuvahetunnid ja ühel hommikul äratuseks  virgutusvõimlemine.

Kokkuvõttev video staadionihooaja avamisest: https://fb.watch/k3Z6hVRaS6/


pühapäev, 26. märts 2023

Prügihunt käis külas

Meie kooli 1.- 3. klassidel käis külas Prügihunt koos oma targa ja tragi kaaslasega, kes rääkisid lastele, mis on prügi ja kus teda leidub. Lapsed said teada, et lisaks meie igapäevastele jäätmetele leidub ohtlikku prahti ka kosmoses ja ookeanides ning meie eesmärk on sorteerida prügi nii, et sellest võimalikult palju kasu oleks.

Õpetussõnade kinnituseks viidi läbi praktiline mäng prügi sorteerimisest. Lisaks kingiti igale õpilasele töövihik erinevate ülesannete ja mängudega. 

Nüüd jääb ainult loota, et need õpilased märkavad ka koolis olevaid 4-osalisi prügikaste ja oskavad oma prügi alati õigesse kasti lasta.


Rohelise kooli võrgustiku õppepäev „Meri“ Silma Õpikojas 23. märtsil 2023

Osalesid  Viimsi, Randvere, Kohila, Vasalemma, Tartu Rahvusvahelise kooli ja meie koolist aktiivsed RK töörühma õpilased Mirjam Kruus, Simona Jermann, Jasper Saare, Kaur Güsson ja õp Liivia Kivit. Õppepäeval saime Marko Valkerilt palju uusi teadmisi looduses vaatluse ja lindude veebisaitide kaudu ning Riina Riivel viis läbi mitmeid huvitavaid Läänemerega ja lindudega seotud õppemänge. Kõikide koolide õpilased tutvustasid oma Rohelise kooli tegevusi.

Õplaste muljed: vaatlesime rannaniidul sabatihaseid, luiki, hall- ja valgehaigruid, kuulsime hüübi huiget, ronisime vaatetorni, kust nägime Saunja lahte, Riimi merd, roostikke ja selle ala kahte Kalevipoja kivi, päikese ümber vikerkaare sõõrt, mis meenutas silma. Käisime Riimissarel, mis oli maakaartidele märgitud juba 300 aasta tagasi. Sellel olid mahalangenud saarepuud, mis olid algul kahjustatud seenhaiguse ning pärast külmaseene poolt. Meile väga meeldis värskes õhus olla ja teiste noortega tutvuda. Õppeäev oli väga äge ja huvitav ja soovitame Silma Õppekoja üritustest osa võtta.