Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 29. mai 2023

Õuesõppe tund - inglise keel ja puud meie kooli hoovis

Täna toimus 7b klassi õpilatele teist moodi inglise keele tund.Tunni alguses said õpilased inglisekeelsed töölehed kooli hoovis olevate puude kohta.Kõigi puude ja põõsaste juures on infotahvlid, millel on QR koodi taha peidetud info eesti ja inglise keeles.
Töölehed koostas sama klassi õpilane Karin Pärn ja tänases tunnis õppisid õpilased infot leidma ja, küsimustele vastama. Iga edukas õppevahend vajab testimist ja tänase tunni üheks eesmärgiks oli ka töölehtede töökindluse testimine. 
Päris keeruliseks osutus õigete taimede leidmine sest neid on meil tõesti palju ja asuvad väga erinevatel hoovi aladel.


 

neljapäev, 27. aprill 2023

"Teeme ära!" talgupäev Tallinna Ühisgümnaasiumis

 


6. mail toimus koolis teist korda talgupäev "Teeme ära!".
Seekord oli tähelepanu all koolide ümbruse elurikkus. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad (kokku 41 osalejat) tegid koolihoovis kevadisi heakorratöid ja noorendasid põõsaid. Väga tublid olid meie 15 rändelast, kes korrastasid õppeaia peenrakaste, asusid rajama uut istutusala ja abistasid kõikjal.
Tulevane "tootsi peenar" ja niidulillede lapike aitavad ka meie kooli ümbrust liigirikkamaks ja elusamaks muuta.
Aitäh kõigile, kes osalesid ja andsid oma panuse kooli õueala korrastamisel.
laupäev, 22. aprill 2023

KOKKUVÕTE ÕPPEKÄIKUDEST JA SÜNDMUSTEST 2022-23. õa

ÕPPEKÄIGUD JA KESKKONNAPROGRAMMID 2022/23


ELURIKKUS JA LOODUS + ÕUEALA

September

1.b ja 7.c kl Lahemaa joad ja karst

6.a kl Käsmu looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide tundmaõppimine õpperajal

8.b kl Nutiseiklus Keila-Joa õpperajal

9.a kl Energia avasuskeskus “Taevatuled”

8a. ja 8.c kl Rakett69 teadusporgrammid “Roheinseneeria” ja “ Mõõtmine”

Oktoober

4.klassid Energia keskus „Tähetolm ja Päikese pere“

Aprill

2.a ja 2.b kl Joad Tallinna lähiümbruses - Keila-Joa ja Vahiküla juga, Türisalu joastik ja õpperada; Treppoja joastik.

3.a Eesti Loodusmuuseumi “Mikroskoobitund”

Mai

 2.u kl Tallinna Loomaaed „Loomad erinevates elukeskkondades“

2.a, b, c kl Lahemaal „Salasilmad võlumetsas“

3.b kl Astangu – Tallinna liigirikkaim paik, pank ja militaarpärand

6.b kl Aegviidu külastuskeskus „Kuidas kasvab mets?“+ metsa istutamine

7.b kl  Ellamaa Looduskooli õppeprogramm „Vesi kui elukeskkond“

Juuni

5. a ja b kl Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses „Kalad Võrtsjärves“

1.a kl Tallinna Loomaaed „Loomad erinevates elukeskkondades“

 

MERI JA RANNIK

September

3.a ja c  kl Suurupi pank ja rannikuelustik

9.a ja c kl „Nutiseiklus Paljassaarel“

Aprill

6.c kl „Nutiseiklus Paljassaarel“

Juuni

4.a ja 4.b  kl õppekäik Hiiumaale - rannad ja loodus, Kõpu tuletorn

 

TERVIS JA HEAOLU

September

Ülekooliline liikumise ja spordipäev

6.b esmaabi koolitus tervisemuuseumis

Oktoober

Tervislik toitumine ja Pudrupäev

Jaanuar

Ülekooliline talispordipäev

4.a ja 4.b kl Rakett 69 „Heli - inimese kuulmine, helilained, heli visualiseerimine ja mürareostus.”

4.a kl Tervishoiu muuseumis „Minu muutuv mina“

Märts

3.a, b, c kl Päästjatel külas

1.-4. klassid õpilaskonverents „Liikumisaasta“

Aprill

Südamenädal – ülekoolilised üritused: staadioni avamine, sportlikud mängud, tantsu –ja õuevahetunnid, hommikune virgutusvõimlemine, tervislik toitumine.

Mai

7.a klass Eesti Tarbekunstimuuseum „Teine võimalus“

 

TRANSPORT JA LIIKLUS

September

1.klasside praktiline ohutut liiklemise õppus kooli lähiümbruses

5. ja 6. klassid - liiklusohutuskampaania „Peatu, vaata, veendu!“

November

Helkuri kampaania

Aastaringselt praktiline liiklemine ühistranspordiga, reeglite ja liikluseeskirjade meeldetuletamine.

reede, 21. aprill 2023

Südamenädal 17. - 21. aprill 2023

Seekordsel Südamenädalal pöörasime tähelepanu liikumisele ning nikotiini- ja tubakatoodete mõjule.

Traditsiooniliselt avame sel nädalal staadionihooaja toredate võistlustega. Soojenduseks pani meie rütmikaõpetaja Märt Agu terve koolipere ühiselt võimlema ja tantsima. 1.- 3. klassidele korraldati orienteerumismäng kooli territooriumil, suuremad klassid võistlesid kokku kolmel alal - teatejooksus, kettagolfis ja korvpalli vabavisetes. Iga vanuseastme ja iga ala parimale oli söökla poolt auhinnaks köögiviljakandik dipikastmega.

Algklasside õpilased osalesid maastikumängus ja kombineeritud teatevõistlustes.

Maastikumäng toimus kooli õuealal ja liiguti 5-liikmelistes rühmades. Peidetud oli 10 kontrollpunkti erinevate nuputamis-, loodusteemaliste ja loovülesannetega. 

Oluline oli koostöö ja liikumine. Mäng haaras lapsi ja teatevõistlustes elati klassile kaasa. 

Õpilasi kutsuti liikuma ka koolimajas - aulas toimusid tantsuvahetunnid ja ühel hommikul äratuseks  virgutusvõimlemine.

Kokkuvõttev video staadionihooaja avamisest: https://fb.watch/k3Z6hVRaS6/


pühapäev, 26. märts 2023

Prügihunt käis külas

Meie kooli 1.- 3. klassidel käis külas Prügihunt koos oma targa ja tragi kaaslasega, kes rääkisid lastele, mis on prügi ja kus teda leidub. Lapsed said teada, et lisaks meie igapäevastele jäätmetele leidub ohtlikku prahti ka kosmoses ja ookeanides ning meie eesmärk on sorteerida prügi nii, et sellest võimalikult palju kasu oleks.

Õpetussõnade kinnituseks viidi läbi praktiline mäng prügi sorteerimisest. Lisaks kingiti igale õpilasele töövihik erinevate ülesannete ja mängudega. 

Nüüd jääb ainult loota, et need õpilased märkavad ka koolis olevaid 4-osalisi prügikaste ja oskavad oma prügi alati õigesse kasti lasta.


Rohelise kooli võrgustiku õppepäev „Meri“ Silma Õpikojas 23. märtsil 2023

Osalesid  Viimsi, Randvere, Kohila, Vasalemma, Tartu Rahvusvahelise kooli ja meie koolist aktiivsed RK töörühma õpilased Mirjam Kruus, Simona Jermann, Jasper Saare, Kaur Güsson ja õp Liivia Kivit. Õppepäeval saime Marko Valkerilt palju uusi teadmisi looduses vaatluse ja lindude veebisaitide kaudu ning Riina Riivel viis läbi mitmeid huvitavaid Läänemerega ja lindudega seotud õppemänge. Kõikide koolide õpilased tutvustasid oma Rohelise kooli tegevusi.

Õplaste muljed: vaatlesime rannaniidul sabatihaseid, luiki, hall- ja valgehaigruid, kuulsime hüübi huiget, ronisime vaatetorni, kust nägime Saunja lahte, Riimi merd, roostikke ja selle ala kahte Kalevipoja kivi, päikese ümber vikerkaare sõõrt, mis meenutas silma. Käisime Riimissarel, mis oli maakaartidele märgitud juba 300 aasta tagasi. Sellel olid mahalangenud saarepuud, mis olid algul kahjustatud seenhaiguse ning pärast külmaseene poolt. Meile väga meeldis värskes õhus olla ja teiste noortega tutvuda. Õppeäev oli väga äge ja huvitav ja soovitame Silma Õppekoja üritustest osa võtta.

esmaspäev, 20. märts 2023

Liikumisaasta tähistamine

Tallinna Ühisgümnaasiumi I-IV klasside õpilased ja õpetajad tähistasid emakeelepäeva  ja liikumisaasta algust õpilaskonverentsiga "Liikumisaasta 2023". Kooliperet tervitas ja andis häid nõuandeid liikumiseks lapsevanem füsioterapeut Tuuli Sirk.

Õpilased tutvustasid oma ettekannetes erinevaid spordialasid, balletti, võistlus- ja tänavatantse, näidates, kui ägedad ja mitmekesiste liikumisharjumustega lapsed on meie kooli algklassides kasvamas.

Üritusest ilmus ülevaade Tallinna Haridusameti kodulehe uudisküljel: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/opilaskonverents-liikumisaasta-2023-tallinna-uhisgumnaasiumis
laupäev, 18. märts 2023

RK töörühma koosolek 13. märtsil 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 5

Toimumise aeg: 13.03.2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Õpetajad Anu Ratasep, Anne Ode ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    Eelmise koosoleku otsuste täitmisest

Kai andis ülevaate sellest, mis vahepeal tehtud ja mis ootab tegemist.

·       Puhvetis pakutav on muutunud tervisesõbralikumaks, aga toiduvalik on endiselt kesine.

·       Söökla kaunistamine kooli sünnipäevaks ja sõbrapäevaks – Kaur, Jasper ja nende klassiõde 6.a kl Rebecca andsid oma panuse kooli kujundamisel + mõned paberi kogumise kastid.

·       RK stend on värskendatud, aga asub endiselt võimlaplokis.

2.    Eelseisvatest ülesannetest:

·       Maitsetaimede seemnete külvamine – Ene ja Karola

·       Keskkonnaküsitluse läbiviimine – Sirelin ja Karolin. Küsitleda tuleb 3., 6., 9. ja 11. klasse. Aeg - märtsikuu.

·       Prügihundi koolitus 1.- 3. klassidele kahe päeva jooksul märtsis

·       Rohelise lipu taotluse vormistamine – Kai Tajur ja direktor Mehis Pever, esitamise tähtaeg 26. aprill.

3.    Võimalused:

·       Noorte keskkonnaühisuse loeng-töötuba õpilastele „Keskkonnad sümbioosis asjadega, mida me ei näe“ (kosmoseprügi, digiprügi, mikroprügi) 21. märtsil kl 15 Telia peakontoris - osalevad Kaur ja Jasper

·       Mereteemaline õppepäev Silmal 23. märtsil kl 11 - 16.30 - osalevad Mirjam, Simona, Kaur, Jasper ja õpetaja Liivia Kivit

·       Lauamängu loomise konkurss 1.- 6. kl õpilastele teemal „Tarbimine ja säästmine“ – tähtaeg 31. märts.

 

Protokollis: Lili Marleen Kinkar

pühapäev, 12. veebruar 2023

Energia ja transpordi teemade heade näidete veebinar

Veebinar toimus 7. veebruaril ja sellest võttis osa Kai Tajur.

Veebinari sisu:

  • Tulede kustatamise seire ja abi KIK-i ringmajanduse projektist Randvere Koolis
  • Toidu transpordi keskkonnamõju kakao näitel
  • Energianädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis
  • Kooliratta projekt ja näited Laagri Koolist
  • Kuidas õpilased jalgratastega tööõpetuse tundi sõitsid ja kuidas kooli autoparklas autosid vähendati - Tartu Rahvusvahelise kooli näited
Randvere kooli elektrisäästu projekt andis mõtteainet, kuidas meilgi saaks elektrikulu vähendada.


neljapäev, 2. veebruar 2023

RK töörühma koosolek 2. veebruaril 2023ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 4

 

Toimumise aeg: 2. veebr. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Õpetajad Anne Ode, Liivia Kivit, Kai Tajur ja külalisena huvijuht Kristiina Lillepea

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Päevakord:

1.    Kokkuvõte töörühma digikoristusnädalast.

2.    Puhveti toiduvaliku muutmine tervisesõbralikumaks.

3.    Töörühma koosseisu täpsustamine ja RK stendi värskendamisest.

 

1.    Lili Marleen kordas üle digiprügist vabanemise 5 sammu ja tegi kokkuvõtte meie töörühma saavutustest digikoristusnädalal. Parimateks „koristajateks“ osutusid:

Jasper          -500 GB

Marta           -28,9 GB

Sirelin           -23,2 GB

Lillith ja Maria Elizabeth    -18 GB

Kokku vabanes meie digikoristusnädala jooksul 640 GB mäluruumi.

2.    Puhveti toiduvaliku tervisesõbralikumaks muutmiseks on koostatud kiri söökla juhatajale. Lili Marleen luges ette meie soovid ja Kristiina Lillepea lubas edastada ÕE täiendused. Kui laekuvad ka hoolekogu liikmete soovid, siis läheb kiri teele.

Seoses läheneva kooli sünnipäeva ja sõbrapäevaga tekkis küsimus, kuidas meie sööklat kaunistada. Oma ideid ja abi pakkusid Jasper ja Kaur 6.a klassist. Otsustati söökla kaunistamiseks teha hulk kooli värvides südameid, koduseks ülesandeks jäi välja mõelda, kuidas ja kuhu täpselt need südamed sööklas kinnitada. Tähtaeg on 10. veebruar.

3.    Kai Tajur andis teada, et osa liikmetest on avaldanud soovi töörühmast lahkuda. Otsustati kustutada nimekirjast ja Messengeri grupist Hanna-Grete Põld, Karin Pärn ja Janar Karu.

RK stendile tuleb leida nähtavam asukoht. Uurida võimalust kasutada praegu tühjana seisvat stendi kabineti 101 vastas. Värskendada tuleb kogu stendi sisu.

Järgmine koosolek toimub peale koolivaheaega.

 

Protokollis: Lillith Kamsakann

pühapäev, 22. jaanuar 2023

RK tegevuskava 2022-23. õa 2. poolaasta

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2022.–23. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:

·       Elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       Transport ja ohutus

·       Tervis ja heaolu

·       Prügi ja jäätmed

AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/LÄBIVIIJA

Jaan.

Digikoristusnädal 23. - 29. jaan.

Prügi ja jäätmed

Elurikkus ja loodus

3. ja 4. kooliaste

õpetajad

RK töörühm, klassijuhatajad

Jaan.

Liikumisaasta - talispordipäev 25. jaan.

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kehal. kasv. õpetajad

Jaan, - veebr.

Puhveti toiduvaliku kooskõlastamine

tervisesoovitustega

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kai Tajur, kooliõde

Jaan. - mai

Osavõtt RK seminaridest, koolitustest ja Erasmus+ programmi tegevustest

 

RK töörühma liikmed

 

Veebr. - märts

Keskkonnaküsitluse läbiviimine

 

3., 6., 9. ja 11. klassid

RK töörühma liikmed

Märts

Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

RK töörühma liikmed, juhendab Kai Tajur

Märts

Algklasside õpilaskonverents  "Liikumisaasta 2023"

Tervis ja heaolu

1. - 4. klassid

Klassiõpetajad

Märts

Prügikoolitused

 

Prügi ja jäätmed

Kogu kool

Liivia Kivit ja Kai Tajur

Märts - aprill

Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õppeaia taimekastide jaoks

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

1. klassid

Anne Ode

Aprill

Ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

2. ja 3. klassid

Klassiõpetajad

Aprill

Südamenädala üritused

Staadionihooaja avamine

Tervis ja heaolu

 

Kogu kool

 

Kai Tajur, kehal. kasvatuse õpetajad

Aprill

Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu taotluse vormistamine

 

 

Kai Tajur ja Mehis Pever

Aprill - mai

Õuesõppeklassi arendamine, metoodiliste materjalide loomine õuesõppe läbiviimiseks

Kooli õueala

 

Anu Ratasep

Mai

Markeerimisprojekti „Peatu, vaata, veendu!“ lõpetamine

Transport ja ohutus

5. ja 6. klassid

Klassijuhatajad

Mai

Talgupäev

 

Kooli õueala

Õpilased + lapsevanemad

Anne Ode

Mai - juuni

Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

Õuesõppetunnid

Elurikkus ja loodus

1.- 9. kl

Klassijuhatajad