Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 26. jaanuar 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1Koosoleku aeg: 26.01.2017
Toimumise koht: TÜG direktori kabinet
Osalejad: direktor Mehis Pever, haldusdirektor Mart Tartlan, õpetaja Anu Ratasep, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets,Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Linda Liis Arpo, Jaako Puudist, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist
Koosoleku juhataja: Mehis Pever
PÄEVAKORD:
1.    Rohelise Kooli (RK) programmi tutvustamine
Direktor Mehis Pever tutvustas programmi eesmärke, tegevusvaldkondi ja Rohelise Kooli nimetuse saamiseks vajalikke kriteeriume, mis tuleb lähiajal täita.

2.    Rohelise Kooli programmi töörühma moodustamine
Otsustati moodustada RK töörühm, kuhu kuuluvad kõik koosolekul osalejad + konsultandina bioloogia õpetaja Leili Järv.

3.    Programmi lähiaja tegevused
Valdkondadest ülevaate saamiseks tuleb koostada küsimustik ja läbi viia küsitlus kõigi vanuseastmete õpilastele.
Otsustati:
·         küsimustiku koostab Eerik Sven Puudist, kaasates teisi gümnaasiumi õpilasi, juhendavad õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur
·         3. ja 4. kooliastmes viiakse küsitlus läbi elektrooniliselt, nooremates astmetes paberkandjal, abistavad töörühma põhikooli õpilastest liikmed
·         küsimustiku esialgne versioon valmib 6. veebruariks
·         töörühma järgmine koosolek toimub 8. veebruaril algusega kell 11.30 tütarlaste käsitöö kabinetis


Protokollija: Kai Tajur ………………………………