Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 28. september 2022

Lend 78B: "Nutiseiklus Paljassaarel" 23. septembril

Lend 78B: "Nutiseiklus Paljassaarel" 23. septembril: Nutiseiklus Paljassaarel on tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega Õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare linnuhoiualale, kus o...

neljapäev, 8. september 2022

Tallinna Ühisgümnaasiumi õuesõppe klass täieneb!

 


2019. aastal rajati meie kooli hoovi õuesõppeklass peenarde, istumispakkude ja istumisalustega. Eelmisel õppeaastal tehtud kahe loovtöö tulemusel loodi ka kogu koolile mõeldud õppematerjalid.

Kas teadsite, et meie kooli hoovis on erinevaid puid ja põõsaid kokku 23 liiki?

2021/2022. õppeaastal tegid 8.b klassi õpilased Laura Kaisa Kreitzberg ja Brita Seeblum loovtöö, mille sisuks oli koostada infotahvlid kõigile kooli hoovis olevatele puudele ja põõsastele. Infotahvlilt leiab huviline puu nime neljas keeles: eesti, inglise, ladina ja vene keeles, osadele taimedele on lisatud ka nende rahvapärased nimetused. Kahe QR koodi taga on peidus täpsem info eesti ja inglise keeles. Lisaks sellele on valminud ka esimesed kaks töölehte 2. ja 3. kooliastmele, mida õpetajad saavad kasutada oma tundides. Õpilasi juhendas Anu Ratasep.

Projektikonkursi "Järgmine samm" abil õnnestus taotleda vajalik summa infotahvlite valmistamiseks. Projekti rahastasid Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Infotahvlid jõudsid trükikojast meie kooli esmaspäeval 5. septembril. Nüüd paigaldavad loovtöö autorid Laura Kaisa ja Brita ning 9.b klassi Rohelise Kooli töörühma liikmed Ene Henrika van der Boom ja Karola Langemets  infotahvleid  õigete puude juurde ning peatselt saab neid aktiivselt kasutama hakata.

Põnevate kohtumisteni õuesõppe klassis!