Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 12. veebruar 2023

Energia ja transpordi teemade heade näidete veebinar

Veebinar toimus 7. veebruaril ja sellest võttis osa Kai Tajur.

Veebinari sisu:

  • Tulede kustatamise seire ja abi KIK-i ringmajanduse projektist Randvere Koolis
  • Toidu transpordi keskkonnamõju kakao näitel
  • Energianädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis
  • Kooliratta projekt ja näited Laagri Koolist
  • Kuidas õpilased jalgratastega tööõpetuse tundi sõitsid ja kuidas kooli autoparklas autosid vähendati - Tartu Rahvusvahelise kooli näited
Randvere kooli elektrisäästu projekt andis mõtteainet, kuidas meilgi saaks elektrikulu vähendada.


neljapäev, 2. veebruar 2023

RK töörühma koosolek 2. veebruaril 2023ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 4

 

Toimumise aeg: 2. veebr. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Õpetajad Anne Ode, Liivia Kivit, Kai Tajur ja külalisena huvijuht Kristiina Lillepea

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Päevakord:

1.    Kokkuvõte töörühma digikoristusnädalast.

2.    Puhveti toiduvaliku muutmine tervisesõbralikumaks.

3.    Töörühma koosseisu täpsustamine ja RK stendi värskendamisest.

 

1.    Lili Marleen kordas üle digiprügist vabanemise 5 sammu ja tegi kokkuvõtte meie töörühma saavutustest digikoristusnädalal. Parimateks „koristajateks“ osutusid:

Jasper          -500 GB

Marta           -28,9 GB

Sirelin           -23,2 GB

Lillith ja Maria Elizabeth    -18 GB

Kokku vabanes meie digikoristusnädala jooksul 640 GB mäluruumi.

2.    Puhveti toiduvaliku tervisesõbralikumaks muutmiseks on koostatud kiri söökla juhatajale. Lili Marleen luges ette meie soovid ja Kristiina Lillepea lubas edastada ÕE täiendused. Kui laekuvad ka hoolekogu liikmete soovid, siis läheb kiri teele.

Seoses läheneva kooli sünnipäeva ja sõbrapäevaga tekkis küsimus, kuidas meie sööklat kaunistada. Oma ideid ja abi pakkusid Jasper ja Kaur 6.a klassist. Otsustati söökla kaunistamiseks teha hulk kooli värvides südameid, koduseks ülesandeks jäi välja mõelda, kuidas ja kuhu täpselt need südamed sööklas kinnitada. Tähtaeg on 10. veebruar.

3.    Kai Tajur andis teada, et osa liikmetest on avaldanud soovi töörühmast lahkuda. Otsustati kustutada nimekirjast ja Messengeri grupist Hanna-Grete Põld, Karin Pärn ja Janar Karu.

RK stendile tuleb leida nähtavam asukoht. Uurida võimalust kasutada praegu tühjana seisvat stendi kabineti 101 vastas. Värskendada tuleb kogu stendi sisu.

Järgmine koosolek toimub peale koolivaheaega.

 

Protokollis: Lillith Kamsakann