Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


laupäev, 1. september 2018

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4Koosoleku aeg: 29. november 2018

Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Kai Tajur, õpilased Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Lili Marleen Kinkar, Frank Joonas Ellam, Maria Valk

Koosoleku juhataja: Anu Ratasep

PÄEVAKORD:
1.    Rohelise TÜG-i blogi loomine.
Anu rääkis loodavast blogist ja selle ülesehitusest. Kujunduse osas tehti ettepanek muuta võimalusel pealkirja fonti nii, et see ühtiks kooli logol olevaga. Blogi pidajateks saavad Katre ja Kiara, administraatorid on Anu ja Kai.
2.    Kokkuvõte jäätmete vähendamise nädalast.
Lühiülevaate toimunust tegi Kai.
3.    Järgmisest RK seminarist.
            See toimub 4. detsembril, kajastatavateks teemadeks vesi ja elurikkus. Seekord             osalemiseks keegi soovi ei avaldanud.
4.    Ettepanekud 19. dets. töötubade sisustamiseks.
Maria tegi 3 ettepanekut, millest kõige huvitavam oli tervislike teede segamise ja pakkimise töötuba. Otsustati edastada see mõte õppejuhile.
5.    Ettevalmistused algavaks jõuluperioodiks:
·         Korjata ustelt lõppenud helkurikampaania meeldetuletused – Lili ja Frank.
·         Kujundada Rohelise TÜG-i jõulutervitus sotsiaalmeedias saatmiseks – luuletuse mõtleb Maria, kujunduse teeb Kai koostöös kunstiõpetajaga.
6.    RK töörühma pildistamine.
Otsustati teha ühispilt 10. detsembril kell 13.50 direktori koosolekute ruumis. Selleks ajaks on RK lipp endale varda saanud.
Protokollija: Kai Tajur


ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3
Koosoleku aeg: 8. november 2018
Toimumise koht: käsitööklass
Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Kai Tajur, õpilased Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Lili Marleen Kinkar, Maria Valk, külalisena loodusainete valdkonna juht Kaidi Marmor
Koosoleku juhatajad: Artur ja Jaako

PÄEVAKORD:
1.    Paberi kogumise kastidest.
Ülevaate olukorrast andsid Jaako ja Artur. Nemad meisterdavad kastid neisse kabinettidesse, mis ei ole kellegi koduklassiks. Kai saadab klassijuhatajatele meeldetuletuse paberi eraldi kogumise vajalikkusest. Kogumiskastid peavad hiljemalt jäätmete vähendamise nädalaks igas kabinetis olemas olema.
2.    Jäätmete vähendamise nädala kava.
Jäätmete vähendamise nädal toimub 19. – 23. nov.
·         Kaidi on kokku leppinud riiete taaskasutuse teemalise tunni osas disainer Anna Lutteriga, kes saab esinema tulla 22. novembril:
-        3. tunni ajal 8. klassidele
-        4. tunni ajal 7. klassidele.
Teema ja koha täpsustab Kai.
·         Toidu ja toidutegijate väärtustamiseks esinevad 3. ja 4. klassidele Geidy, Mena, Helina ja Isabel teemal „Toidu teekond meieni“. Vaatasime esitluse tutvustust. Anti nõu, mida veel lisada, et tulemus oleks mõjusam. Esinemiste ajad täpsustada hiljemalt järgmise nädala neljapäevaks (15. nov.).
·         Kasutatud patareide kogumise võistlus – kuidas sellesse suhtuda? Otsustati, et oluline pole mitte võistlemine vaid teavitustöö, et patareisid ei visataks tavalisse prügikasti ning et meil on selleks spetsiaalne kogumiskoht. Meie osalemissoovi edastab Kai. Mart Tartlanilt uurida, kes ja kuidas saab tühjendada meie patareide kogumiskasti.
·         T-särkide kogumine 19. detsembri töötubade jaoks. Selleks sõnastada üleskutsed ja saata kõigile klassijuhatajatele. Kogutakse jäätmete vähendamise nädala jooksul, algklassid toovad särgid 4. korrusele, ülejäänud ÕE ruumi. T-särgid lõigatakse ribadeks ja heegeldatakse istumisalusteks (3. ja 4. klassid).
·         Sööklas toidu raiskamise vähendamiseks paluda kokkadel toidu jagamisel  arvestada rohkem laste soovidega. Postrid prindib Kai, sööklasse paigutavad Artur ja Jaako.
3.    Ühispildistamine ja RK stendi värskendamine.
Pildi teeme koos RK lipuga siis, kui lipp on varrastatud. Stendi sisu ajakohastab Kai.
4.    Järgmine koosolek toimub 29. novembril kell 11.30.


Protokollis Kai Tajur