Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 30. august 2020

Kampaania "MERI ALGAB SIIT"

25. augustil sai alguse kampaania “Meri algab siit”, mille eesmärk on parandada Läänemere tervist sadeveeluukide kaudu veekogudesse ja Läänemerre jõudva väikeprügi koguste vähendamise kaudu. Kampaania jõuab 15 Eesti linna ning toob inimesteni sõnumi – sadeveeluukidesse maanduv jõuab Läänemerre.

Loe täpsemalt siit: https://www.merialgabsiit.ee/

neljapäev, 27. august 2020

ROHELISE KOOLI SEMINAR 24. augustil 2020

24. augustil toimus Rohelise Kooli keskkonnahariduslik seminar, kus tutvustati Erasmus+ projekti „HOB seiklus elurikkuses. Praktilised tegevused digiajastul“ raames koostatud käsiraamatut 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla. Käsiraamatuga tutvumine aitab ka vanema kooliastme õpilastel korrata juba varem õpitut.


Käsiraamatu koostamisest  võtsid osa  Eesti, Läti, Sloveenia ja Islandi haridusasutused, mis on ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammi Ecoschools (Roheline kool) liikmed.
 
Käsiraamatu link Rohelise kooli programmi kodulehelt:  
https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2020/08/RK_HOBhandbook_EST.pdf