Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


reede, 17. november 2017

Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal

Novembri eelviimane nädal on üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal.
Meie keskendume sel nädalal sööklas toidu ülejääkide vähendamisele.
• Käimas on konkurss parimale üleskutsele, mis väärtustaks toitu ja selle valmistajat ning õhutaks lapsi koolitoitu sööma. Valminud üleskutsed pannakse sööklasse üles alates esmaspäevast, 20. novembrist.
• Premeerime algklasside õpilasi, kes on oma taldriku tühjaks söönud.
• 7. – 9. klasside neljaliikmelised võistkonnad osalevad keskkonnaameti veebipõhises jäätmeviktoriinis.

reede, 10. november 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 12


Koosoleku aeg: 10.11. 2107

Toimumise koht: tüdrukute tööõpetuse kabinet

Osalejad: Kai Tajur, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist, Veronica Joller, Marie-Karmen Tammeraid

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tähistamine meie koolis 20. – 24. nov., tegevuskava ja vastutajate kinnitamine.
Otsustati:
·         Kuulutada välja konkurss parimale sõnumile, mis aitaks vähendada äravisatava toidu hulka sööklas. Saata vastav teade klassijuhatajatele (K. Tajur). Sõnumite valmimise tähtaeg on esmaspäev, 20. november.
·         Premeerida kommiga algklasside õpilasi, kes oma taldriku tühjaks söövad. Komme jagavad RK töörühma liikmed kolmel päeval väikeste söögivahetunni ajal kl 10.35 – 11.00 järgmiselt:
esmaspäeval – Kiara ja Katre
kolmapäeval – Veronica ja Marie
reedel – Geidy ja Helina
·         Teha trükikodadele ettepanek annetada oma mittestandardseid paberi ja kartongi jäätmeid kunsti- ja tööõpetuse tundides meisterdamiseks ning tunnikontrollide jaoks (K. Tajur koostöös kolleegidega).
·         Kajastada jäätmete vähendamise nädala tegevusi aula kõrval oleval magnetseinal – kampaaniaplakatid + tegevuskava, tähtaeg  (Linda Liis ja Regina).
·         Saata õpetajatele soovitusi tundide sisustamiseks – videoklipid, meisterdamised, töölehed, õppematerjalid jne, tähtaeg 13. nov. (K. Tajur).
·         Koostada infokiri klassijuhatajatele ning teavitada meie tegevustest keskkonnaministeeriumi, tähtaeg 13. nov. (K. Tajur).

Järgmine koosolek toimub 7. detsembril.Protokollijad: Veronica Joller ja Marie-Karmen Tammeraid