Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 28. märts 2021

Keskkonnaülevaatuse küsitlus

 

Aeg on läbi viia Rohelise kooli iga-aastane keskkonnaküsitlus, mille eesmärgiks on kaardistada kooli olukorda ja õpilaste keskkonnaalast teadlikkust.

Küsimustiku koostasid 8. klassi loovtööna praegused 9.a kl õpilased Lili Marleen Kinkar ja Kertu Laane ning see on suunatud 3., 6., 9. ja 11. kl õpilastele.


Hea 3. 6. 9. 11. klassi õpilane!

Palume sul hetkeks kujutada end mõtteis tagasi oma kooli ning vastata keskkonda puudutavatele küsimustele. Sinu arvamused on olulised Rohelise kooli tegevuse edasisel planeerimisel.

Kui sul jääb mõne küsimuse sisu arusaamatuks, siis küsi julgesti vanematelt abi.

Küsimustik avaneb siit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZqER71KMHThLj7WHojItZ-_1_eRXJmKOAJGs7CkI5n-NeeA/viewform?usp=sf_link

Varu vastamiseks aega ja ole aus.

 

Sind tänab TÜG Rohelise kooli meeskond

 

laupäev, 27. märts 2021

MTÜ Mondo kliimamuutuste teemaline loovkonkurss

Lucia Brandt 9.a klassist osaleb MTÜ Mondo loovtööde konkursil, mille eesmärgiks on innustada 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori otsima kliimamuutustele lahendusi tavapärasest erinevas vormis. Tema tööks on Instagrami konto, kus ta jagab koos sõbrannaga keskkonna teemalist infot, mis on suunatud just teismelistele.

Link kontole: https://www.instagram.com/echo.for.oko/?igshid=1r1sno2y955v0

Loovtöö esitamise tähtaeg on 31. märts. Mondo loovkonkursi võitjatele on auhinnaks osalemine suvel 2021 Austrias toimuvas noorte kliimalaagris või rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World märtsis 2022 Prahas. Lisaks paneb eriauhinnad välja Matsalu Loodusfilmide Festival.

Hoiame sulle pöialt, Lucia!


esmaspäev, 15. märts 2021

RK töörühma kiirkoosolek

 

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Koosoleku aeg: 11. märts 2021

Toimumise koht: veebis

Osalejad: õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Kai Tajur, õpilased: Lili Marleen Kinkar ja Kertu Laane

Päevakord:

  • Keskkonnauuringu küsimustiku ülevaatamine ja küsitluse läbiviimine.
  • Rohelise lipu taotlemine

Otsustati:

  •           Küsimustiku vaatavad üle selle autorid Lili ja Kertu ning teevad vajalikud parandused
  •          Veebipõhine küsitlus suunata 3., 6. ja 9. klasside õpilastele
  •      Küsitlus jääb avatuks märtsi lõpuni
  •      Rohelise lipu taotluse vormistamisse panustavad kõik töörühma õpetajatest liikmed. Tähtaeg on 21. aprill.       

Rändnäitus "Inimene, kliima ja elurikkus"