Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 24. mai 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6Koosoleku aeg: 24.05.2017

Toimumise koht: vestlusruum

Osalejad: direktor Mehis Pever, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

1.    Kokkuvõte plakatikonkursist ja veeteemalisest viktoriinist.
Otsustati lugeda nii plakatikonkurss kui ka veebipõhine viktoriin kordaläinuks. Kõigi vanuserühma parimatele korraldati auhinnaks ekskursioon Tallinna Veepuhastusjaama. Ettepanekud edaspidiseks:
·         korrata sarnaseid konkursse ka järgmisel aastal
·         leida plakatikonkursile sobivam aeg, sest kevadeti on näituste graafik niigi tihe
·         tähtsustada õpilaste autasustamist, tehes seda kord kuus kogu kooli ees aulas.

2.    Jalgrattaparkla rajamisest kooli hoovi. Õpilaste sooviks on saada suurem ja kaameratega turvatud jalgrattaparkla juba sügiseks. Otsustati kutsuda järgmisele koosolekule kooli haldusdirektor, et tema käest uurida rattahoidla hankimise olukorda.

3.    Probleemid prügi sorteerimisel. Paberi muust prügist eraldi kogumisel on takistuseks see, et koristajatel on käru küljes ainult üks prügikott, kuhu läheb kogu sodi. Paberi jaoks peaks olema eraldi kott ja see on koristajatele lisatöö, mis tuleb haldusfirmaga kokku leppida.

4.    Rohelise lipu taotlemiseks vajalikud tegevused.
Otsustati sõnastada järgmiseks koosolekuks RK programmi pikaajalised eesmärgid ja konkreetsed ülesanded uueks õppeaastaks – Eerik Sven Puudist.

5.    Järgmine koosolek toimub 5. juunil.Protokollis Carina Bitšikov