Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 5. juuni 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7Koosoleku aeg: 05.06.2017

Toimumise koht: vestlusruum

Osalejad: direktor Mehis Pever, haldusdirektor Mart Tartlan, õpetaja Anu Ratasep, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Carina Bitšikov, Linda Liis Arpo, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

  1. Rohelise Kooli kaugemad eesmärgid.
            Eerik tutvustas keskkonnaalase tegevuse eesmärke, mis ühehäälselt heaks kiideti.             Soovitus – kohendada mõnes kohas veidi sõnastust.
  1. Tegevused uueks õppeaastaks. Töörühma liikmete poolt tehti järgmised ettepanekud:
·         Rajada kooli hoovi kaameratega turvatud jalgrattahoidla. Selgitusi andis ja vastutuse selle elluviimise eest võttis haldusdirektor Mart Tartlan.
·         Pidada koristusfirmaga läbirääkimisi paberi muust prügist eraldi kogumise osas – Mart Tartlan. Kuna kooli hoovis on spetsiaalsed konteinerid paberi ja papi jaoks, siis oleks loogiline nende eraldi kogumine alates klassiruumist.
·         Rajada kooli nn roheline sein, alustades maitsetaimede kasvatamisega aknalaual. Taimekastid oleksid kooli poolt, muld ja seemned lastelt. Uurida savipottide valmistamise võimalust keraamikaringis. Vastutab Linda Liis.
·         Rajada kooli õue taimerada – Anu.
·         Korraldada loenguid või filmi vaatamist õiglase kaubanduse, kiirmoe ja mahepõllunduse teemadel. Küsitlus õpilastele – kui palju ja kui tihti ostetakse uusi moetooteid.
·         Koolist leitud omanikute asjadele anda uus elu – viia need uuskasutuskeskusesse või anda moešõul osalejate kasutusse.
·         RK tegevuse tutvustamiseks korraldada ROHELISE KOOLI teemanädal.
·         RK tegevuse kajastamiseks kasutada kooli kodulehte, Facebooki ja muid kaasaegseid võimalusi.

Protokollija: ..........................................