Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 18. detsember 2019

ÖÖSORRI JOONISTUSVÕISTLUSE TULEMUSED


Aastalinnu joonistamise konkurss toimus oktoobris.
Töid hinnati 2 vanuseastmes ja žürii otsusel tunnistati parimateks:

Põhikooli arvestuses:
1. koht – Jaako Lauri Puudist 9.a
2. koht – Simona Rasmann 8.a
3. koht – Kertu Laane 8.a
   Sonja Kuusk 8.a

Algkooli arvestuses:
1. koht – Simona Jermann 4.c
2. koht – Teele Reinup 3.b
3. koht – Greta Land 4.c

Eriauhinnad kõige väiksematele:
Aureelia Parv 1.b
Megan Münter 1.b
Karoliina Männamaa 1.b

Kiitus kõigile osalenutele!


neljapäev, 5. detsember 2019

Rohelise kooli seminar

Rohelise Kooli võrgustiku liikmete 2. seminar toimus 4. detsembril 2019 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis. Esmalt tegi Maris Mägi ülevaate Rohelise kooli kampaaniast  abistamaks Bahhama koole, mis said kannatada või täiesti purustatud orkaani tõttu.

Tutvustati Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli tegemisi. Muljet avaldas kooli suurel territooriumil ringpeenar õuesõppeklassiga; loovtöö raames ehitatud seiklusrada ja jäätmaterjalidest valmistatud pingpongilaud, kuusk siseõuel, pingid ja lauad õuesõppeklassides jms; mänguala; pehme kattega krossijooksu rada; suurtest värvipottidest prügikastid. Lapsed kasutavad aktiivselt ronimisseina ning pingpongi mängimise võimalust, igal päeval korraldab õpilasomavalitsus liikumisvahetunni aulas. Iga klass on võtnud endale kohustuseks keskkonnateo, mis on eksponeeritud nii blogis kui ka välisukse juures stendil.

Sirje Aher tutvustas Suure taimejahi projekti.
Sander Olo Loodusmuuseumist arutles teemal "Kliimamuutuste  käsitlemine koolis".
Kõigil osavõtjatel oli midagi kasulikku kaasa võtta oma kooli jaoks.

Seminaril osales ja ülevaate sellest andis õpetaja Liivia Kivit.


Kuristiku kooli ronimissein

Korduvkasutusega kuusk kooli hoovis

Vanad värvinõud on abiks prügi sorteerimisel

Liikumisele kutsuv trepp

Malenurk

Loovtööna valminud ronimisrada

Pingpongi laud on aktiivses kasutuses

Kuristiku kooli õueala