Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


teisipäev, 29. august 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8Koosoleku aeg: 29.08.2017

Toimumise koht: tütarlaste käsitöö klass

Osalejad: tervisenõukogu esimees Kai Tajur, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:

  1. Veebirakenduse Trello kasutuselevõtt töörühma koostöö koordineerimiseks ja andmete talletamiseks.
  2. Rohelise Lipu taotlusvormi täitmine.
  3. Rohelise Kooli töörühma tegevuste tutvustamine kooliperele.
    1. otsus: RK töörühma tegevusi kajastatakse eraldi stendil.
    2. otsus: RK töörühma tegevuste kajastamiseks luuakse Facebooki leht.

Protokollija: Kai Tajur