Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 21. september 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10


Koosoleku aeg: 21.09.2017

Toimumise koht: tüdrukute käsitöö klass

Osalejad: õpetajad Kai Tajur, Anu Ratasep, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Linda Liis Arpo, Jaako Puudist, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
1.    Kuidas ennast nähtavaks teha?
·         Facebooki leht on loodud.
·         Stend on välja valitud, see vajab nähtavamat kohta ja RK tegevusi kajastavat sisu. Otto Stalde on nõus aitama kujunduse osas.
·         Ajutiselt saame kasutada 2. korruse magnetseina aula kõrval.
·         Rohelise lipu üleandmise tseremoonia võiks olla avalik.
2.    Ettepanekud stendi sisu osas:
·         Meie keskkonnapõhimõtted – 3 lauset.
·         Käesoleva õppeaasta teemad koos logodega
·         QR-kood, mis avab Rohelise TÜG-i Facebooki lehe
·         Keskkonna ja looduse kalendri tähtpäevad
·         Filmisoovitused
3.    Paberi kogumise kastide kujundamise konkurss:
·         Vastutavad Geidy ja Mena.
·         Konkursi juhendi töötab välja Kai Tajur.
·         Kastide valmimise tähtaeg 13. oktoober.
4.    Kuidas kasutada omanikuta riideid? Kas neile võib anda uue elu taaskasutuses, seda uurida Mart Tartlanilt.


Protokollija: Anu Ratasep


kolmapäev, 6. september 2017

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9Koosoleku aeg: 06.09.2017

Toimumise koht: tüdrukute käsitöö klass

Osalejad: direktor Mehis Pever, tervisenõukogu esimees Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Regina Kirillova, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Linda Liis Arpo, Carina Bitšikov, Eerik Sven Puudist

Koosoleku juhataja: Eerik Sven Puudist

PÄEVAKORD:
1.    Koostöökeskkonna Trello tutvustamine.
Eerik rääkis selle võimalustest koostöö tegemisel. Keskkonda sisenemiseks saadetakse vastav link.

2.    Rohelise kooli meeskonna, eesmärkide ja tegevuste tutvustamine kooliperele.
Otsustati, et parim võimalus selleks on luua oma Facebooki leht. Selle sisu eest hoolitseb õp Kai Tajur ning haldajateks saavad Kiara ja Katre 9.b klassist.

3.    Edasine töökorraldus. Otsustati korraldada töörühma koosolekuid üle nädala. Iga klassi esindajad teevad ettepaneku, millisel nädalapäeval ja millise vahetunni ajal neile koosoleku aeg sobib.

4.    Rohelise lipu taotluse ülevaatamine.
Vaadati üle ja täiendati taotluse vormi. Otsustati, et selle lõplik vormistamine jääb direktori, Eeriku ja Kai Tajuri õlule.


Protokollis Kai Tajur