Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


teisipäev, 2. veebruar 2021

Meie digikoristusnädal

Tallinna Ühisgümnaasiumis vastas Rohelise kooli töörühma üleskutsele 9.a klass, kes leidis distantsõppenädalal kõige muu kõrvalt aega ka oma seadmete korrastamiseks.

Õpilased sorteerisid oma nutiseadmetes ja kodustes arvutites dokumente, pilte, kirju ja filme, kataloogides neid ning loobudes üleliigsetest. Õigesse kohta sai tõstetud sadu faile, kustutatud failide ja rakenduste alt vabanes ühtekokku ligi 140 GB mälumahtu.

Meie Rohelise kooli töörühma liikmetest osales digikoristuses 4 õpilast ja töörühma juht.

Üks õpilane aitas oma vanaema arvutis korda luua – peale vanade dokumentide kustutamist vabanes seal 3 GB mälu ja arvuti töö muutus kiiremaks. Õpilase sõnul jätkuks seal tööd kauemaks, sest ebakvaliteetsete piltide kustutamiseni ta seekord veel ei jõudnudki.

Teised õpilased sorteerisid faile ja kustutasid mittevajalikku materjali oma kodustes arvutites. Parima tulemuse tegi Frank, kel vabanes kokku 18 GB.

Väärt mõte just sellist laadi koristamine ette võtta ja siduda see keskkonnahoiuga.

Järgmisel aastal jälle, sest uued harjumused kujunevad ju korduste kaudu!


Rahulolev arvuti pärast digikoristustesmaspäev, 1. veebruar 2021

Tegevuskava 2020 - 2021. õ-a 2. poolaastaks

 

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2020.–2021. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume järgmisele 4 teemale:

·       elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       transport

·       tervis ja heaolu

·       meri ja rannik


AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/

LÄBIVIIJA

Jaan. - mai

KIVA programm

Globaalne kodakondsus

1. – 6. kl

Klassijuhatajad

Jaan. - mai

Jätkub kokandusring „Poisid köögis“

Tervis ja heaolu

5. – 7. kl poisid

Kati ja Kai

Jaan.

Aialindude vaatlus

Elurikkus ja loodus

Algklassid

Klassijuhatajad

Jaan. - mai

Kompostimise projekt

Elurikkus ja loodus

1. – 3. kl

Anne

Veebr.

Rändnäitus „Inimene, kliima ja elurikkus“ 2. korrusel

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

Kai

Veebr.- märts

Keskkonnaülevaatuse küsimustiku koostamine ja läbiviimine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Lili Marleen ja Kertu

Veebr. - mai

Pandipakendite kogumine

Prügi ja jäätmed

Kogu kool

RK töörühm

Märts

Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

RK töörühma liikmed, juhendab Kai

Märts - aprill

Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õueala taimekastide jaoks

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

1. klassid

Anne

Aprill

Aiandis ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

2. ja 3. klassid

Anne

Aprill

Südamenädala üritused

 

Tervis ja heaolu

 

Kogu kool

 

Kai

Aprill

Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu taotluse vormistamine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Lili ja Kertu

RK töörühm

Aprill - mai

Õuesõppeklassi kujundamine

Talgupäev

Õueala

Algklassid

Anne

Mai - juuni

Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

 

Elurikkus ja loodus

Tervis ja heaolu

1.- 9. kl

Klassijuhatajad