Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


teisipäev, 25. jaanuar 2022

Töörühma koosolek

 ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

 

Koosoleku aeg: 21.01.2022

Toimumise koht: käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Kai Tajur, õpilased: Elo Kupits, Sirelin Hermaste, Karolin Kaldmäe, Ene Henrika Van Der Boom

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:

1.    Digikoristusnädal 24. – 30. jaanuar

Otsustati kaasata kogu koolipere ning saata vanemate, töötajate ja õpilaste meililisti ning e-kooli vastav üleskutse.

Roheline kool soovib digikoristusse kaasata:

kooli personali - lauaarvutite sisu korrastamisel

õpilasi - oma nutiseadmete puhastamisel

lapsevanemaid - koduste elektroonikaseadmete sisu korrastamisel

RK töörühm on teistele eeskujuks, meie osavõtu registreerib Kai.

 2.       2. poolaasta tegevuskava

Meie traditsioonilised ettevõtmised on koondatud poolaasta tegevuskavva.

Lisaks neile on terve rida pakkumisi, millest andis ülevaate Kai:

·       neljapäeval, 20. jaanuaril kl 17-18:30 toimus infoõhtu veebis "Linnuvaatlus arendab! Sellest võttis osa Liivia.

·       Linnuviktoriin on 28. jaan – 28. veebr, sihtgrupp 4. - 12. klass. Kui tuleb täpsem info, siis saadame üleskutse osalemiseks (Kai).  

·       Tartu loodusmaja “Loomade tundmise viktoriin” 14. - 27. veebruar 2022, sihtgrupp 5-100+ aastased osalejad. Täpsem info ja viide tulemas!

·       Sooja kampsuni päev on sel aastal 17. veebruar  - selles otsustasime mitte osaleda.  Mehis - suures majas ei ole mõttekas temperatuuri alandada ja niiviisi laste tervist ohtu seada.

·       Valmimisel on vee päeva (22. märts) tähistamiseks mõeldud õpperada. Rada saab valmis veebruari lõpus, ei ole kohaspetsiifiline, st saab kasutada õppeasutuste juures õues; rada tuleb kolme raskusastmega. Seda pakkumist jääme põnevusega ootama.

·       28. veebr. - 1. märts toimub Tartus Tamme Gümnaasiumis konverents „Loodusteadused meie sees ja meie ümber: tervis ja keskkond - saadame selle pakkumise edasi loodusainete õpetajatele (Kai).

·       GAIA20:30 elurikkuse kampaania Kahoot viktoriin inglise ja eesti keeles - õhutame õpilasi selles osalema.

·       Veebruaris avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse 7-26.a noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas.

Soovime seda võimalust kasutada 8.b kl õpilaste loovtöö ellu viimiseks - kooli territooriumil olevate taimede varustamine ilmastikukindlate mitmekeelsete siltidega. Rahastust hakkavad taotlema õpilased koos oma juhendajaga (Anu).

·       Peer Parliament - põnev väljakutse kliimasoojenemise üle muret tundvale keskkonnasõbrale!

Ettevõte Hendrikson ja Co on Euroopa Kliimapakti kohalik koordinaator Eestis ning nad kutsuvad üles viima läbi nn Peer Parliamente ehk mõttetalguid. Arutelu jaoks saab valida 3 teema vahel: liikumine, energia või tarbimine.

Otsustasime, et antud teemad sobivad 11. klassi uurimistöödeks. Vastavad materjalid ja lingid edastada loodus- ja sotsiaalainete õpetajatele (Kai).

·       Tallinna õppeasutustel on jälle hea võimalus taotleda toetust õppeaedade jaoks - nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast jm) jaoks. Tähtaeg on 15. veebruaril.

Vastav info on õppeaia eest vastutajale edasi antud (Anne).


3. Ülesannete jagamine:

     o   Maitsetaimede külvamine, istutamine ja hoolitsemine sööklas – Karola  ja Ene 

o   Õuesõppeklass + õppeaed – Anne

o   KiVa – sotsiaalpedagoogid

o   Tegevuste kajastamine meie blogis ja FS-s – Anu ja Kai

o   Algklasside tegevuse koordineerimine – Liivia

o   Keskkonnaküsitluse läbiviimine - Sirelin ja Karolin 8.a

o   Rohelipu vahearuande koostamine - Kai ja Mehis

 4.    Küsimused ja täiendused

·       Kai - kuhu on jäänud meile lubatud sorteerimisvõimalusega prügikastid? Vastust ootame meie haldusjuhilt.

 

 Protokollija: Liivia Kivit

reede, 21. jaanuar 2022

DIGIKORISTUSNÄDAL 24. - 30. jaanuar 2022


Tallinna Ühisgümnaasium kuulub Rohelise Kooli võrgustikku ja soovib anda omapoolse panuse üleliigse infomüra vähendamiseks digikoristusnädalal. Kutsume selles osalema meie kooli õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid.

OSALEMINE:
  1.  Pane ennast kirja kas õppeasutuse meeskonna (nt kooli õpetajate ja töötajate rühm, Rohelise kooli keskkonnatöörühm, vms), kooliklassi, pere või üksikosalejana SIIN<
https://forms.gle/GNQMNNfZ3fJmUkWLA>.
  2.  Vali seadmed, kus nädala jooksul digipuhastust teed – kas nutitelefonis, tahvelarvutis, sülearvutis või lauarvutis (nii tööl kui kodus), eriti agar digipuhastaja võib sukelduda kordamööda kõigisse.
  3.  Sea sihiks kindel aeg, kui kaua saad digikoristusega selle nädala jooksul tegeleda – näiteks iga päev 15 minutit, 30 minutit või tunni-paar ning pea sellest rõõmuga kinni.
  4.  Järgi igal hommikul ülesannet, mis Facebooki üritusse<
https://fb.me/e/2dEAZ2U6p>, kodulehele<https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022/> või Instagrami<https://www.instagram.com/tartuloodusmaja> ilmub ning pane käed külge!
  5.  Jaga edusamme, et koos puhtamaid seadmeid ja päid tähistada! Anna meile digikoristusnädala lõpus tagasisidevormis märku, mitu ülesannet nädala jooksul ellu viisid ja millise uue digikoristusharjumuse endaga kampaaniast kaasa võtad. Kui võimalik, märgi nädala jooksul üles mitu mega- või gigabaiti ebavajalikke faile enda digiseadmetest kustutasid.

AUHINNAD
Ülesandeid edukalt täitnud osalejate vahel lähevad jagamisele auhinnad, mille on välja pannud Telia Eesti ja TalTech.

·       Koolide vahel loositakse välja kaks komplekti põnevaid hariduslikke kaardimänge. 

·       Rohelise kooli programmiga liitunud õppeasutustele on lisaks kaks auhinda.  

·       Üksi või perega osalevate digikoristushuvilistele on Telia poolt välja pandud kaks välist kõvaketast.

Auhindade loosimises saavad osaleda kõik registreerunud osalejad, kes on hiljemalt 4. veebruari õhtuks jaganud tagasidevormi kaudu enda, pere, meeskonna või klassi digikoristusnädala edusamme ja muljeid.
Digikoristusnädalat 2022 korraldab Eesti Rohelise kooli programm koostöös Tartu loodusmajaga. Kampaania partneriks on Telia Eesti AS ja toetajaks Taltech. Digikoristusnädal kulmineerub suure üle-eestilise Telia Digitaalse koristuspäevaga 28. jaanuaril, kuhu võib samuti end kirja panna.

Täpsemalt saab lugeda siit -  https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2022/

 TÜG Rohelise Kooli töörühm