Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 6. jaanuar 2020

Õppeaedade infoseminar

4. detsembril 2019 toimus Õpetajate majas õppeaedade infoseminar. 
Seminaril tutvustati söödavate taimedega õppeaedade rajamise võimalusi ja sellega seoses Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 2020. aasta toetuste korda.

Linnaaianduse projektijuhi Maria Derlõši ettekandest selgus, et 2018-2019 aastal tegelesid õppeaedadega 3 kooli ja 23 lasteaeda, nendest 9 on seotud Rohelise kooli projektiga. Kokku oli kaasatud ~2450 last, ~400 lapsevanemat, ~200 asutuse töötajat, rajati ~150 peenart.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. Söödavate taimedega õppeaedade rajamine ja sellega seotud linnaaianduse tegevus: 
  • mitmekesistab keskkonnahariduslikku õppetööd; 
  • aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus;  
  • loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks;  
  • annab sisendi uurimus- ja loovtöö projektideks; toetab tervislikku eluviisi. 
 Seminarist võttis osa ja esines ettekandega "Tallinna Ühisgümnaasiumi kogemuslugu" õpetaja Anne Ode.reede, 3. jaanuar 2020


TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA
2019.–2020. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:
·       elurikkus ja loodus + kooli õueala
·       globaalne kodakondsus
·       transport
·       tervis ja heaolu

AEG
TEGEVUS
TEEMA
SIHTRÜHM
VASTUTAJA/
LÄBIVIIJA
Jaan. - mai
KIVA programm
Globaalne kodakondsus
1. – 6. kl
Klassijuhatajad
Jaan.
Aialindude vaatlus
Elurikkus ja loodus
Algklassid
Klassijuhatajad
Jaan. - mai
Kompostimise projekt
Elurikkus ja loodus
1. – 3. kl
Anne
Veebr.- märts
Keskkonnaülevaatuse küsimustiku koostamine ja läbiviimine

3., 6. ja 11. klassid
Lili Marleen ja Kertu
Veebr. - mai
Pandipakendite kogumise kampaania #ärarääma
Prügi ja jäätmed
Kogu kool
RK töörühm
Märts
Looduskaitse rändnäitus „Hoia, mida armastad!“ 2. korrusel
Elurikkus ja loodus
Kogu kool
Liivia
Märts - mai
Viiruste leviku ennetamine
Tervis ja heaolu
Kogu kool
Kooli medõde
RK töörühm
Märts - mai
Osalemine koolidevahelises taarakogumis-kampaanias #ärarääma
Prügi ja jäätmed
Kogu kool
RK töörühm
Märts
Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele
Elurikkus ja loodus
Kogu kool
RK töörühma liikmed, juhendab Kai
Märts - aprill
Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õueala taimekastide jaoks
Elurikkus ja loodus
Kooli õueala
1. klassid
Anne
Aprill
Aiandis ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.
Elurikkus ja loodus
Kooli õueala
2. ja 3. klassid
Anne
Märts - oktoober
Aktsioon „110 paid Eesti loodusele“
Elurikkus ja loodus
Kooli õueala
Kogu kool ja kogukond
RK töörühm
Klassijuhatajad
Aprill
Südamenädala üritused

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kai
Aprill
Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu vahearuanne
Küsitlus
3., 6. ja 11. klassid
Lili ja Kertu
Aprill - mai
Õuesõppeklassi kujundamine
Talgupäev 2. mai
Õueala
Algklassid
Anne
Mai
„Suur taimejaht“ kevadküsitlus
Elurikkus ja loodus
Algklassid
Liivia + klassijuhatajad
Mai - juuni
Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

Elurikkus ja loodus
Tervis ja heaolu
1.- 9. kl
Klassijuhatajad