Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 30. september 2020

Töörühma koosoleku protokoll

 ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

 Koosoleku aeg: 21.09.2020

Toimumise koht: käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Anne Ode, Kai Tajur, õpilased: Annaliise Anvelt,Taivi Lavits, Berit Pukk, Elo Kupits, Sirelin Hermaste, Karolin Kaldmäe, Ene Henrika Van Der Boom, Adeele Enn, Geidi Juus.

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:

1.    Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2.    Uute liikmete vastuvõtmine

3.    Kokkuvõte eelmisest aastast

4.    Uute tegevussuundade valimine

5.    Poolaasta tegevuskava

6.    Ülesannete jagamine

 

1     1. Koosoleku juhatajaks valiti Kai Tajur ja protokollijaks Liivia Kivit.

       2. Uuteks töörühma liikmeteks võeti vastu: Sirelin Hermaste 7a, Karolin Kaldmäe 7.a, Ene Henrika Van Der Boom 7.b, Karola Langemets 7.b, Mattis Prommik 7.b, Adeele Enn 8.c.  Teise kooli õppima asumisega lahkusid Lotta Perillus, Artur Lehtmets ja Jaako Lauri Puudist.

       3. Eelmise aasta tegevussuunad:

            elurikkus ja loodus + kooli õueala

            globaalne kodakondsus

            transport

            tervis ja heaolu

    Teha jõudsime:

     o   Peatu, vaata, veendu!

o   Pudrukuu tähistamine

o   Suur taimejaht

o   KiVa programm

o   Aastalinnu joonistamise konkurss

o   Õppeaia arendamine ja kompostimise projekt

o   Kodanikupäeva õpilaskonverents

o   Paberi ja pandipakendite kogumine

o   Looduskaitse rändnäitus „Hoia, mida armastad!“

o   Esikoht Keskkonnakäpa konkursil

o   Rohelise Lipu vahearuanne


Tegemata jäi Covid 19 tõttu:

                 o Taimede kasvatamine õppeaias

o   Südamenädal

o   Talgupäev

o   Keskkonnauuringu küsitlus

o   Liikluse ohutus kooli ümbruses


4. Tegevussuunad uueks õppeaastaks.

Otsustati:

        Samaks jäävad:

o   elurikkus ja loodus + kooli õueala

o   transport

o   tervis ja heaolu

o   sellel aastal lisandub: meri ja rannik


5. Tegevuskava 1. poolaastaks.

Otsustati:

o   KiVa program (hõlmab globaalset kodakondsust)

o   Õuesõppeklassi ja õppeaia arendamine, algklasside nunnu näitus

o   Paberi, pandipakendite ja kasutatud patareide kogumine

o   Maitsetaimede kasvatamine sööklas

o   Taime tervise rändnäitus 28.09-1.10

o   Pudrukuu tähistamine

o   Jäätmetekke vähendamise nädal – 7. klasside õppekäik; kutsuda esinema Reet Aus

o   õppekäikudel seostada meeldiv kasulikuga - 110 paid Eesti loodusele, maailmakoristuspäev (fotod saata Kai Tajurile või Anu Ratasepale)

o   Helkurikampaania

o   Viiruste leviku tõkestamine – 11. kl õpilaste uurimustööde tutvustamine, vahetusjalatsite kandmine, termokaamerad

o   Keskkonnauuringu küsitlus


6. Ülesannete jagamine:

                 o   Maitsetaimede kastid sööklas – Sirelin ja Karolin

o   Paberi kogumise kastid klassides – Taivi, Elo, Annaliise

o   RK stendi uuendamine – Kai

o   Töörühma pildistamine – Kai 30. sept kl 13.45

o   Õuesõppeklass – Anne

o   KiVa ja helkurikampaania – sotsiaalpedagoogid

o   Tegevuste kajastamine meie blogis ja FS-s – Anu ja Kai

o   Algklasside tegevuse koordineerimine – Liivia

o   Keskkonnaküsitluse läbiviimine - Lily

 

Protokollija: Liivia Kivit

pühapäev, 27. september 2020

Taimetervise näitus 25.09 - 02.10 on 2. korruse koridoris.Rahvusvahelist Taimetervise aastat 2020 tähistame 25.09 - 02.10 toimuva näitusega.

Lisaks II korrusel olevale ekspositsioonile tuli kaasa hulgi erinevaid materjale: küsimustik näituse kohta, temaatiline arvutimäng, voldikud ja isegi esitlus. 

Näituse nädalal said kõik õpilased loodusõpetuse tunni lõpus konkreetsed küsimused, millele tuli eksponeeritud plakatitelt vastused leida ja vihikusse kirja panna. Järgmise tunni alguses arutati asja, et kõik õige oleks. Samade, kuid veidi teises sõnastuses, küsimustest koosnes viktoriini küsimustik. Tublid olid kõik, sest viktoriini tulekut nad ette ei teadnud, st ka kõige kehvemad vastajad oskasid midagi, neile täiesti uuest asjast, vastata. Järgnevad kolm õpilast oskasid kõige nutikamalt vastata:

1. Lillith Kamskann
2.-3. Iiris Aurelia Randal ja Nona Nano
kõik 6.A klassist.


esmaspäev, 7. september 2020

Õpetus paberrätikute kokkuhoiuksSellised õpetused pandi üldkasutatavate kraanikausside juurde ja õpetajate eeskujul tõestati, et on küll võimalik ühe paberiga hakkama saada.