Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 28. november 2022

Kodanikupäeva konverents Jätkusuutlik Eesti 28.11.2022

Kodanikupäeva tähistasid Tallinna Ühisgümnaasiumis õpilased ja õpetajad 28.11. traditsioonilise õpilaskonverentsiga.

Selle aasta teemaks oli: Jätkusuutlik Eesti.

Oleme kõik teadlikud jätkusuutliku maailma olulisusest. Maailm seisab raskuste ees, mis näivad süvenevat nagu näitas ÜRO kliimakonverentsi COP27 otsused. Euroopa Liit ootas maailma 197 osalenud riigi poolt kliima jaoks paremaid kokkuleppeid. Seda ütles otse välja EL Komisjoni kliimavolinik F. Timmermans. Lepiti kokku selles, et luuakse Kliimakahjude fond vaesematele riikidele. Kes seda rahastab ja kuidas rahastab otsustatakse alles järgmisel aastal.

Õpilased valmistasid õpetajate juhendamisel ette olulisel teemal konverentsi.

Klassides valmistasid rühmad ette teemad, seejärel järgnes nende koostatud tööde tutvustus klassikaaslastele. Klassides valiti välja parimad, kes said võimaluse esineda ettekandega konverentsil. 

Konverentsi modereeris 9.B klassi õpilane Orm Saarelaht
6. klassid uurisid: mis on taaskasutus? Mida saab taaskasutada? Millised taaskasutusvõimalused on Sinu kodukohas, taaskasutuspoed, konteinerid, toidukapid. Miks on taaskasutus vajalik? Võimalik oli valida kahe töö teostamise vahel: plakat või slaidesitlus.

Konverentsil esines 6. B klassi esindus: Kristofer Kaart, Vladislav Lustik.

9. klassid uurisid teemat: Vajalikud muutused majanduses jätkusuutlikule Eestile

Keskenduti järgnevatele küsimustele ja tehti ettepanekuid:

1.     Kodumajapidamised, seotud kogu riigi majandusega.

2.     Innovatsioon ja ettevõtted.

3.     Riigi toetus ja abi innovaatilisele ettevõtlusele.

4.     Eesti kui jätkuv ükssarvikute maa.

5.     Targad otsused energeetikas.

6.     Üks võimalik keskkonnasäästlik  suund – sinine majandus.

9. a ja b klassis moodustati kokku 8 rühma. Rühmad esitlesid tööd klassis, vastasid õpetaja ja kaaslaste küsimustele. Klass valis välja parimad rühmad.

Konverentsil esines 9. A esindus: S. Hermaste, J. M. Pontus, J. Sepp. 


9. B klassi kaks esindust. 9. B 1. rühm: K. Langemets, M. Prommik, M-M Pustov

9. B 2. rühm: l. K. Kreitzberg, O. Saarelaht.

Kodanikupäeva konverents langes kokku Vabadussõja alguse 104. aastapäevaga. Õnneks ei seisa tänased abituriendid silmitsi stsenaariumiga koolipingist sõtta minna. Ehkki vene jõhker imperialism pole kuhugi kadunud. Küll aga tuleb noortel juba 4 kuu pärast teha esmakordselt tõsiseid otsuseid valimiskasti juures. Et otsustamine libedamalt läheks viidi läbi rühmatöö. Selle käigus uuriti kõiki Eesti erakondi, nende teket ja arengut, liidreid ning liikmeid, lubadusi ja luhtumisi. Tulemusi esitlesid demokraatliku hääletuse abiga väljavalitud rühmad ning juba 6.märtsil saame teada kuivõrd täpseks Tallinna Ühisgümnaasiumi uuringud osutusid.

12.A klass Henri Aun, Kristofer Põder, Jan Jorke Ellam, Henri Aller, Henri Oraver, Siim Tomingas teemal "Reformierakond"
12.B klass Ingrid Vurma, Juule Sang, Anna Brigita Kaur, Mari-Anna Kass, Linda Lees teemal "EKRE ja Rohelised"
12.C klass Thea-Liis Tavast, Sten-Anders Hellat, Katarina Vaasli ja Daaniel Jefremov teemal "Sotsiaaldemokraadid versus Isamaa"

Konverentsi lõppsõnaga esines õpetaja hr Indrek Tarand.

 

Konverents oli infoküllane ja meeleolukas. Täname konverentsi korraldanud ajaloo õpetajaid Merike Venti, Helen Tiiki ja Indrek Tarandit.  


esmaspäev, 21. november 2022

Piret Päär ja „Lugude jutustamise osa keskkonnahariduses“

 8. novembril toimus Lehola Keskkonnahariduskeskuse ja Pirita-Kose õpitoa Koolitus „Lugude jutustamise osa keskkonnahariduses“ Tallinna munitsipaalkoolide ja -lasteaedade õpetajatele. Kursusele soovijaid oli rahkem, kui kohti. Meie koolist osales õpetaja Liivia Kivit.

Koolitajaks oli suurepärane vabakutseline jutuvestja, koolitaja, Piret Pääri jutukooli ja MTÜ jutumaja eestvedaja Piret Päär, kes rääkis lugude tähendusest tänapäeval, aga ka sellest, kuidas leida häid lugusid ja kuidas need enda omaks teha.

 
Piret Päär - Keskkonnaharidust ilma lugude jutustamiseta ette ei kujutagi. Aastatuhandeid on räägitud lugusid sellest, miks maailm on just niisugune nagu ta on ja kuidas seda kõike hoida, et see katki ei läheks.

On üks ütlemine - räägi mulle fakte ja õpin, räägi mulle tõtt ja ma usun, jutusta mulle lugu ja see jääb igavesti mu südamesse. Lood haaravad kaasa, elavdavad kujutlusvõimet, inspireerivad, motiveerivad ja köidavad kuulaja tähelepanu viisil, mida faktid ja arvud teha ei suuda.

Selleks, et meie lastest kasvaksid keskonnateadlikud ja vastutustundlikud inimesed, on meil vaja rohkem südamest südamesse lugusid.


reede, 18. november 2022

RK töörühma koosolek 14. nov. 2022

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 2

 

Toimumise aeg: 14.11.2022

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Anne Ode ja Kai Tajur

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

 

Puudusid: Õpetaja Liivia Kivit ja Simona Jermann

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Jäätmetekke vähendamise olulisus
  3. Seis prügi sorteerimisega meie koolis
  4. Ülevaade kasutatud paberi kogumisega klassides
  5. Ettepanekud jäätmetekke vähendamise nädala tähistamiseks

Koosoleku juhatajaks valiti Kai Tajur ja abiliseks Sirlika Hermaste, protokollijaks valiti Marta Männiste.

2.    Jäätmetekke vähendamise vajadusest tegi ettekande Kai Tajur. Tõstatus küsimus, mida saame meie oma koolis ära teha jäätmete tekke vähendamiseks.

3.    Direktor Mehis Pever andis ülevaate prügi sorteerimisest meie koolis – uued prügikastid ootavad kokku panemist, tellida tuleb pakendi- ja biojäätmete kastid.

4.    Õpilased edastasid klasside ülevaatuse tulemused – selgus, millistesse ruumidesse on vaja tekitada paberi kogumise kast.

5.    Ettepanekud jäätmetekke vähendamise nädala tähistamiseks:

·       Kujundada uued paberi kogumise kastid neisse klassidesse, kus need hetkel puuduvad.

·       Valmistada sööklasse posterid toidu ülejääkide vähendamiseks.

·       Uurida klassiti korduvkasutamisega pudelite tarbimist.

·       Teha üleskutse saata fotosid enda valmistatud taaskasutatud ja parandatud tekstiilesemetest.

·       Rääkida prügi sorteerimisest klassijuhatajatundides.

 

Protokollija: Marta Männiste

Jäätmetekke vähendamise nädala tegevused

Jäätmetekke vähendamise nädal keskendub sel aastal tekstiilide ringlusele, selle alateemaks on „Jäätmed on moest väljas“. Meie tähistame seda nädalat 21. – 25. november.

Tallinna Ühisgümnaasiumi tegevused:

·        Virtuaalnäitus, kuhu on oodatud fotod uue elu saanud tekstiilesemetest, parandatud riietest ja lapitud pükstest. Vaata täpsemalt RK blogist: https://rohelinetyg.blogspot.com/2022/11/jaatmetekke-vahendamise-nadal-21-25.html

·       SOOVITUS - jäätmete vähendamise, sorteerimise ja ringmajanduse teemade käsitlemine klassijuhatajatundides. Lisalugemist saab manusest ja koolidele mõeldud  jäätmehariduse juhendist (sisaldab infot ja juhiseid teema käsitlemiseks + mänge, viktoriini ja ajurünnakut eri vanuses õpilastele): https://keskkonnaharidus.ee/sites/default/files/2021-11/J%C3%A4%C3%A4tmehariduse-juhend-koolidele_FINAL%2031.10.2021.pdf

·       Kui jäätmeid täielikult vältida ei õnnestu, siis sorteerime tekkivat prügi õigesti:

o   selleks võtame kasutusele uued 4-osalised prügikastid pakendite, paberi, olme- ja biojäätmete kogumiseks

o   klassides kogume jätkuvalt kasutatud paberit selleks kujundatud kasti

o   tagastatava taara paneme nende jaoks mõeldud kastidesse, mis asuvad garderoobi kõrval, 1. ja 4. korrusel

o   kasutatud patareisid ja akusid kogume garderoobi ukse kõrval asuvasse kogumisurni.

·       Sööklas pöörame tähelepanu toidukadude vähendamisele - „Tarbi toitu targalt, söö jäägitult!“.

 

Kes tarbib kõigest väest, ei saa üle prügimäest (tarbimiskampaania vanasõna)


teisipäev, 15. november 2022

VIRTUAALNÄITUS „JÄÄTMED ON MOEST VÄLJAS!“

Tähistame jäätmetekke vähendamise nädalat 21. - 25. novembril virtuaalnäitusega „JÄÄTMED ON MOEST VÄLJAS!“.

Saad osaleda mitmel moel:

1.     Anna riietele uus elu

·   Tee pilt sellest, kuidas on sinu peres vanast või väikseks jäänud riideesemest tehtud midagi uut ja toredat.

·   Kui oled teinud sel teemal loovtöö, siis tee ka sellest foto.

·   Saada fotod koos oma nime ja klassiga õpetaja Anu Ratasepa meilile anu.ratasep@tyhg.edu.ee märgusõna: TAASKASUTUS.

 

2.  Katkiseid riideid ei pea ära viskama, neid saab parandada. Iga auk pole veel maailmalõpp ja iga plekk pole veel häbiplekk! https://www.facebook.com/events/1344754525929514?ref=newsfeed

·   Saada nippe ja näiteid parandatud rõivastest, kinnastest, sokkidest ja kodutekstiilidest. Laudlinad, kardinad ja voodipesu võivad samuti parandamist vajada.

·   Kirjuta, miks sa seda parandasid, mis nippe sa selleks kasutasid.

·   Kui sul on kuldsete kätega vanaema, vanaisa, ema, isa või naaber, jaga julgelt ka nende parandustööde lugusid.

·   Saada pilt ja eseme lugu anu.ratasep@tyhg.edu.ee märgusõna: PAIK Lisa kindlasti oma nimi ja klass!

 

3.     Talveks püksiaugud kinni!

·   Vaata, kuidas on pükse paigatud Heimtali muuseumi üleskutsel https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1170122410275443&type=3

·   Kui oled oma lõhkised teksad talveks stiilselt ära lappinud, siis tee neist pilt.

·   Saada pilt koos oma nime ja klassiga anu.ratasep@tyhg.edu.ee märksõna: PÜKSID.

 

Piltide ja lugude saatmise tähtaeg on 30. november.

Teeme töödest VIRTUAALNÄITUSE.


pühapäev, 13. november 2022

Rohelise kooli töörühm 2022/2023

 6.a - Jasper Saare ja Kaur Güsson 

6.b - Säde Marmel Sermat ja Hele-Mari Ots 

6.c - Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 

7.a - Iti Hermiine Alev ja Selena Järvemets 

7.b - Hanna-Grete Põld ja Karin Pärn 

7.c - Simona Jermann ja Mirjam Kruus 

8.a - Lillith Kamsakan ja Marta Männiste 

9.a - Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 

9.b - Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 

10.a - Maria Elizabeth Kolk ja Mia Lisandra Turja 

11.a - Lili Marleen Kinkar  


Juhendavad õpetajad: Kai Tajur, Mehis Pever, Anu Ratasep, Anne Ode, Liivia Kivit

Ringmajandusnäitus “Rohelisemad valikud”.

11. novembril  kell 10.00-13.00 toimus meie aulas Soome saatkonna poolt korraldatav ringmajandusnäitus “Rohelisemad valikud”. Saime uurida, kuidas asju taaskasutada ja kuidas tootmisel asendada plastikut/plastmassi puiduga.

 
Esmalt tutvustasid saatkonna töötajad noortele näitust, seejärel jagati kõigile töölehed ja õpilased asusid iseseisvalt vastuseid otsima ja töölehti täitma. Kui ülesanded lahendatud, saime teada ka õiged vastused.Näitust käisid vaatamas järgmised klassid koos õpetajaga:

1. 10.00 - 10.25 --- 7B Ratasep/Sibul

2. 10.25 – 10.50 --- 11B  Meigas

3. 10.50 – 11.15 --- 11A Randrüüt

4. 11.15 – 11.40 --- Rohelise kooli töörühm

5. 11.40 – 12.05 --- 10A Kink

6. 12.05 – 12.30 --- 10C Velberg/Yallop

7. 12.30 – 12.55 --- 12C Velberg


Täname soome keele õpetajaid, kes näituse meie kooli kutsusid!
neljapäev, 3. november 2022

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMIS ON NOVEMBRI LÕPUNI AVATUD TARTU LOODUSMAJA RÄNDNÄITUS „KUUES LAINE“

Meie kooli 2 korruse koridoris on taas suurepärane võimalus saada osa põnevast rändnäitusest. Sel korral pealkirjaga "Kuues laine"

Väljapanek käsitleb valikuliselt:

     1. Looma- ja taimeliikide ja nende elupaikade hävimise põhjuseid
          2. Kliimamuutuste ja erinevate tööstusharude rollist nende väljasuremisprotsessis
          3. Mis on ja kuidas tekivad invasiivsed võõrliigid
          4. Elurikkuse edulugusid, st  milliste liikide arvukus on kaitsmise tulemusel tõusmas ja/või elupaigad taastumas.

Teisisõnu, näituse “Kuues laine” eesmärk on peegeldada looduslike liikide kurbloolisi saatusi inimese, st meie enda, eduloo taustal ning aidata mõista, et meie lood käivad käsikäes ja need on meie enda kirjutada, sest planeedil Maa esineb vaid üks ja ainuke elu, mida hoida ja armastada.


Leili Järv

Tallinna Ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja


 
 
teisipäev, 1. november 2022

Helkurikampaania 2022

Täna hommikul 1. novembril toimus valguskuu ja helkurikampaania raames Tallinna Ühisgümnaasiumi koolimaja ümbruses helkurite jagamine. Koostöös politsei, kooli õpilasesinduse ja mitmete erinevate ettevõtetega jagati hommikul õpilastele sadu erinevaid helkureid. Tublimad õpilased, kes olid juba varustatud helkuriga, said kooliukse peal tervituse magusa kiitusega. 

Rohelise koolina peame oluliseks õpilaste tervist, heaolu ja turvalisust, mistõttu oleme ehtinud meie kõige tublimate 2.c klassi õpilastega tänavuse kooli helkuripuu. Helkuripuu asub kohe meie kooli kõrval ning on avatud kõikidele möödaminejatele, kes tunnevad puudust või soovivad kaunistada ennast ühe ilusa helendava helkuriga.

Täname kõiki lapsevanemaid ja erinevaid ettevõtteid, kes on panustanud meie helkurikampaania toimumisse, meie kooli õpilaste turvalisusesse ning täname kindlasti ka piirkonnapolitseinikke, kes on ulatanud abikäe Tallinna Ühisgümnaasiumile ja tema õpilasesindusele täna toimunud helkurikampaanias.

Helkurite ja magusa kiituse jagamine

Hommikul õpilaste ootel

Meie helkuripuu