Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 1. november 2020

 26.- 30. oktoobril toimusid III ja IV kl õpilastele õuesõppetunnid, kus tehti kokkuvõtteid eelmisel sügisel alustatud kompostimise projektist.

2019. a sügisel täitsid lapsed rohelise materjaliga (umbrohi, muru), pruuni materjaliga (lehed, oksad) ja sööklast saadud toidujäätmetega spetsiaalse plastikust kompostri, lahtise kompostikasti ja tavalise prügikoti. Kõigis neis valmis kompost erinevates tingimustes.


Õpilasi juhendas õpetaja ​Anne Ode

Rohelise kooli seminar

Õpetaja Anne Ode osales 28. oktoobril  Rohelise Kooli seminaril Kompostikast kui õppevahend ja osa jäätmekäitlussüsteemist.

Seminaril jagas õpetussõnu kompostimise kohta​ Aire Orula Tartu Loodusmajast. Seminar toimus Linnupesa lasteaia õuealal.