Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


kolmapäev, 27. märts 2019

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7


Koosoleku aeg: 27.03.2019

Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Anne Ode, Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Lili Marleen Kinkar, Kertu Laane

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:

1.    Keskkonnaülevaatuse läbiviimine
Küsitlus on Lilil ja Kertul valmimas, järgneb selle sisestamine Google Drive’i keskkonda.
Otsustati:
·         Viia küsitlus läbi 3., 7. ja 11. klassides
·         Küsitluse link läheb e-kooli (saata klassijuhatajatele)
·         Küsitluse viivad läbi Katre ja Kiara 11. klassidele, Artur ja Jaako 7. klassidele, Lili ja Kertu 3. klassidele
·         Aeg aprilli 1. – 2. nädal

2.    Videoklippide konkurss
Otsustati:
·         Osaleda Rohelise kooli 25. aastapäevale pühendatud videoklippide konkursil
·         Saata juhend klassijuhatajatele ja inglise keele õpetajatele
·         Tähtaeg 15. aprill
·         Anu ja Hanna täpsustavad, kuhu ja kuidas hinnatavad videod laadida
·         Selgitada, kes võiksid žüriisse kuuluda
·         Hinnata kahes vanusegrupis 7. – 9. kl ja 10. – 12. kl, väiksemate osavõtt on vabatahtlik.
·         Parimad tööd saavad auhinna ja laaditakse rahvusvahelisele EcoSchools’i Facebooki lehele.

3.    Südamenädal
Toimub 15. – 18. aprillil. Otsustati:
·         Täpsustada staadionihooaja avaürituse päev
·         Nädala kava kooskõlastada huvijuhiga

4.    Teeme ära!
Anne rääkis meie kooli registreerimisest Teeme ära! kampaaniasse, mis toimub 4. mail. Otsustati:
·         Registreerida meie kool talgupaigana, märkides ära kõik tehtavad tööd.
·         Kaasata kooli territooriumi ja ümbruse koristamisele koolipere ja kohalikud elanikud.
·         Talgute koordinaator on Anne.Protokollija: Katre Roomets

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6


Koosoleku aeg: 18.02.2019

Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Lili Marleen Kinkar, Frank Joonas Ellam, Maria Valk

Koosoleku juhataja: Kai

PÄEVAKORD:

  1. Rohelise lipu taotlemine
Kai tutvustas lipu taotlemisega seotud tegevusi ja tähtaegu.

  1. Keskkonnaülevaatuse läbiviimine
Otsustati:
·         küsimustiku koostamine, läbiviimine ja analüüs saab Lili ja Kertu tulevaseks loovtööks
·         juhendab ja abimaterjaliga varustab Kai
·         küsitlus viiakse läbi iga kooliastme ühes lennus

3.    Südamenädal 2019
Otsustati:
·         Südamenädala üritused toimuvad sel aastal 15. – 18. aprillini
·         uurida võimalusi doonoripäeva ja doonorlust tutvustava loengu korraldamiseks lõpuklassidele
·         Südamenädala kava paneb kokku Kai koos tervisenõukoguga

  

Protokollis: Liivia