Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 2. veebruar 2023

RK töörühma koosolek 2. veebruaril 2023ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 4

 

Toimumise aeg: 2. veebr. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Õpetajad Anne Ode, Liivia Kivit, Kai Tajur ja külalisena huvijuht Kristiina Lillepea

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Päevakord:

1.    Kokkuvõte töörühma digikoristusnädalast.

2.    Puhveti toiduvaliku muutmine tervisesõbralikumaks.

3.    Töörühma koosseisu täpsustamine ja RK stendi värskendamisest.

 

1.    Lili Marleen kordas üle digiprügist vabanemise 5 sammu ja tegi kokkuvõtte meie töörühma saavutustest digikoristusnädalal. Parimateks „koristajateks“ osutusid:

Jasper          -500 GB

Marta           -28,9 GB

Sirelin           -23,2 GB

Lillith ja Maria Elizabeth    -18 GB

Kokku vabanes meie digikoristusnädala jooksul 640 GB mäluruumi.

2.    Puhveti toiduvaliku tervisesõbralikumaks muutmiseks on koostatud kiri söökla juhatajale. Lili Marleen luges ette meie soovid ja Kristiina Lillepea lubas edastada ÕE täiendused. Kui laekuvad ka hoolekogu liikmete soovid, siis läheb kiri teele.

Seoses läheneva kooli sünnipäeva ja sõbrapäevaga tekkis küsimus, kuidas meie sööklat kaunistada. Oma ideid ja abi pakkusid Jasper ja Kaur 6.a klassist. Otsustati söökla kaunistamiseks teha hulk kooli värvides südameid, koduseks ülesandeks jäi välja mõelda, kuidas ja kuhu täpselt need südamed sööklas kinnitada. Tähtaeg on 10. veebruar.

3.    Kai Tajur andis teada, et osa liikmetest on avaldanud soovi töörühmast lahkuda. Otsustati kustutada nimekirjast ja Messengeri grupist Hanna-Grete Põld, Karin Pärn ja Janar Karu.

RK stendile tuleb leida nähtavam asukoht. Uurida võimalust kasutada praegu tühjana seisvat stendi kabineti 101 vastas. Värskendada tuleb kogu stendi sisu.

Järgmine koosolek toimub peale koolivaheaega.

 

Protokollis: Lillith Kamsakann

pühapäev, 22. jaanuar 2023

RK töörühma koosolek 19. jaan. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK


Protokoll nr 3

Toimumise aeg: 19.01.2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Maria Elizabeth Kolk 10.a

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    2. poolaasta tegevuskava

2.    Digikoristusnädala läbiviimine

3.    Ettepanekud ja täiendused.


      1. Kai Tajur andis ülevaate RK 2. poolaasta traditsioonilistest tegevustest ja neist ettevõtmistest, mis vajavad veel täpsustamist.

Jätkuvalt tuleb tegelda puhveti toiduvaliku tervislikumaks muutmisega. Nõuda valikusse tagasi võileivad ja toorsalatid.

Mehis Pever:

Sööklas ehitatakse loogilisemaks toidu jagamise lett, aga muutuma peab ka mustade nõude ära andmine.

Kai Tajur:

Koridoridesse on paigaldatud sorteerimist võimaldavad 4-osalised prügikastid. Kas kooli hoovis on nt eraldi konteiner biojäätmetele? Kuidas lahendada biojäätmete kasti tühjendamine - kes ja kui tihti seda teeb?

2. Kai Tajur tutvustas digikoristusnädala mõtet ja kutsus töörühma üles osalema oma seadmete korrastamises. Videoüleskutse kogu koolipere osalemiseks teevad 9. kl õpilased Ene, Sirelin ja Karolin. See avaldatakse kooli kodulehel ja FB lehel.

3. Järgmine koosolek toimub 2. veebruaril ja seda juhivad õpilased. Teeme kokkuvõtte digikoristusest ja selgitame oma töörühma parima. Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Lili Marleen 11.a kl. Õpetaja Kai Tajur aitab lõpetada RK stendi ümberkujundamise.

 

Protokollis: Lillith Kamsakannreede, 20. jaanuar 2023

Digikoristusnädal 23. - 29. jaanuar 2023


ÜLESKUTSE

Rohelise kooli töörühm on juba registreeritud DIGIKORISTUSNÄDALA kampaanias osalejaks ja me kutsume kogu TÜG-i peret ka sellesse oma panuse andma. Eesmärk - suunata tähelepanu digitaalsete andmete korrastamise vajadusele ja muuta hoolitsus oma seadmete eest igapäevaseks harjumuseks.

Mis see DIGIKORISTUS on?

Tegemist on praktilise kampaaniaga - nädala jooksul ilmub igal hommikul üks teema või ülesanne, millega sel päeval tegeleda - näiteks koristada oma e-maile, allalaaditud faile või hoopis sahtlit e-jäätmetest. Sellega kaasneb nõuanne, kuidas seda efektiivselt teha ja miks see keskkonnajalajälje mõttes vajalik on. 

Kuidas osaleda?

Kooli või lasteaia meeskonnana, kooliklassina - pane kokku meeskond enda õpetajatest / keskkonnatöörühmast / õpilasesindusest või hoopis hoolekogust. Või pane õpetajana kirja oma klass. Saadame päevateemad PDF-failina ette, et saaksite planeerida. Igaüks valib ise, millised teemad nende vanusegrupile sobituvad ning milliseid teha mis tunnis koos ja milliseid kodus. 
  • Ühele rohekooli õppeasutuse meeskonnale ja ühele klassile loositakse auhinnaks ekskursioon elektroonika ringmajandusettevõttesse Foxway koos reisitoetusega 500 euro ulatuses. Reisitoetuse väljaandmist toetab Telia.
Üksikisikuna / perena - kui teil pole hetkel ressurssi õppeasutuse siseselt suuremate gruppidena osaleda, siis palun kutsuge enda töötajaid ja lapsevanemaid lihtsalt üksi osalema. Selleks tuleb hakata jälgima kampaania Facebooki üritust või instagramis teemaviidet #digikoristusnädal2023 ja nii jookseb igal hommikul päevaülesanne teie voogu.
  • Kõigi üksi ja perega osalevate digikoristushuviliste vahel loosime välja koostööpartner Telia poolt välja pandud kaks akupanka.
Registreeri end, oma klass või pere siin https://forms.gle/ddZB5rBJy5AK3AaD8


Head koristusnädalat!

esmaspäev, 28. november 2022

Kodanikupäeva konverents Jätkusuutlik Eesti 28.11.2022

Kodanikupäeva tähistasid Tallinna Ühisgümnaasiumis õpilased ja õpetajad 28.11. traditsioonilise õpilaskonverentsiga.

Selle aasta teemaks oli: Jätkusuutlik Eesti.

Oleme kõik teadlikud jätkusuutliku maailma olulisusest. Maailm seisab raskuste ees, mis näivad süvenevat nagu näitas ÜRO kliimakonverentsi COP27 otsused. Euroopa Liit ootas maailma 197 osalenud riigi poolt kliima jaoks paremaid kokkuleppeid. Seda ütles otse välja EL Komisjoni kliimavolinik F. Timmermans. Lepiti kokku selles, et luuakse Kliimakahjude fond vaesematele riikidele. Kes seda rahastab ja kuidas rahastab otsustatakse alles järgmisel aastal.

Õpilased valmistasid õpetajate juhendamisel ette olulisel teemal konverentsi.

Klassides valmistasid rühmad ette teemad, seejärel järgnes nende koostatud tööde tutvustus klassikaaslastele. Klassides valiti välja parimad, kes said võimaluse esineda ettekandega konverentsil. 

Konverentsi modereeris 9.B klassi õpilane Orm Saarelaht
6. klassid uurisid: mis on taaskasutus? Mida saab taaskasutada? Millised taaskasutusvõimalused on Sinu kodukohas, taaskasutuspoed, konteinerid, toidukapid. Miks on taaskasutus vajalik? Võimalik oli valida kahe töö teostamise vahel: plakat või slaidesitlus.

Konverentsil esines 6. B klassi esindus: Kristofer Kaart, Vladislav Lustik.

9. klassid uurisid teemat: Vajalikud muutused majanduses jätkusuutlikule Eestile

Keskenduti järgnevatele küsimustele ja tehti ettepanekuid:

1.     Kodumajapidamised, seotud kogu riigi majandusega.

2.     Innovatsioon ja ettevõtted.

3.     Riigi toetus ja abi innovaatilisele ettevõtlusele.

4.     Eesti kui jätkuv ükssarvikute maa.

5.     Targad otsused energeetikas.

6.     Üks võimalik keskkonnasäästlik  suund – sinine majandus.

9. a ja b klassis moodustati kokku 8 rühma. Rühmad esitlesid tööd klassis, vastasid õpetaja ja kaaslaste küsimustele. Klass valis välja parimad rühmad.

Konverentsil esines 9. A esindus: S. Hermaste, J. M. Pontus, J. Sepp. 


9. B klassi kaks esindust. 9. B 1. rühm: K. Langemets, M. Prommik, M-M Pustov

9. B 2. rühm: l. K. Kreitzberg, O. Saarelaht.

Kodanikupäeva konverents langes kokku Vabadussõja alguse 104. aastapäevaga. Õnneks ei seisa tänased abituriendid silmitsi stsenaariumiga koolipingist sõtta minna. Ehkki vene jõhker imperialism pole kuhugi kadunud. Küll aga tuleb noortel juba 4 kuu pärast teha esmakordselt tõsiseid otsuseid valimiskasti juures. Et otsustamine libedamalt läheks viidi läbi rühmatöö. Selle käigus uuriti kõiki Eesti erakondi, nende teket ja arengut, liidreid ning liikmeid, lubadusi ja luhtumisi. Tulemusi esitlesid demokraatliku hääletuse abiga väljavalitud rühmad ning juba 6.märtsil saame teada kuivõrd täpseks Tallinna Ühisgümnaasiumi uuringud osutusid.

12.A klass Henri Aun, Kristofer Põder, Jan Jorke Ellam, Henri Aller, Henri Oraver, Siim Tomingas teemal "Reformierakond"
12.B klass Ingrid Vurma, Juule Sang, Anna Brigita Kaur, Mari-Anna Kass, Linda Lees teemal "EKRE ja Rohelised"
12.C klass Thea-Liis Tavast, Sten-Anders Hellat, Katarina Vaasli ja Daaniel Jefremov teemal "Sotsiaaldemokraadid versus Isamaa"

Konverentsi lõppsõnaga esines õpetaja hr Indrek Tarand.

 

Konverents oli infoküllane ja meeleolukas. Täname konverentsi korraldanud ajaloo õpetajaid Merike Venti, Helen Tiiki ja Indrek Tarandit.  


esmaspäev, 21. november 2022

Piret Päär ja „Lugude jutustamise osa keskkonnahariduses“

 8. novembril toimus Lehola Keskkonnahariduskeskuse ja Pirita-Kose õpitoa Koolitus „Lugude jutustamise osa keskkonnahariduses“ Tallinna munitsipaalkoolide ja -lasteaedade õpetajatele. Kursusele soovijaid oli rahkem, kui kohti.


Koolitajaks oli suurepärane vabakutseline jutuvestja, koolitaja, Piret Pääri jutukooli ja MTÜ jutumaja eestvedaja Piret Päär, kes rääkis lugude tähendusest tänapäeval, aga ka sellest, kuidas leida häid lugusid ja kuidas need enda omaks teha.

 
Piret Päär - Keskkonnaharidust ilma lugude jutustamiseta ette ei kujutagi. Aastatuhandeid on räägitud lugusid sellest, miks maailm on just niisugune nagu ta on ja kuidas seda kõike hoida, et see katki ei läheks.

On üks ütlemine - räägi mulle fakte ja õpin, räägi mulle tõtt ja ma usun, jutusta mulle lugu ja see jääb igavesti mu südamesse. Lood haaravad kaasa, elavdavad kujutlusvõimet, inspireerivad, motiveerivad ja köidavad kuulaja tähelepanu viisil, mida faktid ja arvud teha ei suuda.

Selleks, et meie lastest kasvaksid keskonnateadlikud ja vastutustundlikud inimesed, on meil vaja rohkem südamest südamesse lugusid.