Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 13. juuni 2024

Kokkuvõte õppeaasta jooksul tehtust ja nähtust

ELURIKKUS JA LOODUS + ÕUEALA

Septembris: 

1.b ja 3.c klassid C.R. Jakobsoni Talumuuseumi   “Põllult potti” ja “Sügis talus”

2.a ja b  kl Käsmu loodusrajal

3.a ja 3.b õppekäik “Keila Joa pargi elustik”

3.u õppekäik Pääsküla rabasse

4. klassid” Keila –Joa pargi elustik”

5.a ja b Tallinna Loomaaia program “Vesi kui elukeskkond”

6.a Rakett 69 Teadusstuudio “Taastuv energia”

6.b  Nutiseiklus Tudu rabas- raba elustik ja keskkonna probleemid

7.a Rummu rabaretk räätsadel

7.b Tallinna Loomaaia programm "Selgroogsed loomad"

9.b  Tallinna loomaaia program “Ellujäämise kunst loomariigis”

8.b Järvemuuseum Akva:rium program “Kalad ja kalastamine III kooliaste

8.c matk Ubari looduskaitsealal koos järsakul ronimisega

9.a ja c  Pääsküla raba nutiseikus

Nunnunäitus 4. korrusel

Oktoobris: 

4.a Enegia avastuskeskuses

1.b ja 3.c Viru rabas

Detsembris: 

1.-4. kl  “Maailm meie ümber”

Jaanuaris: 

3.c , d  Loodusmuuseumi programm “Eesti looduse mitmekesisus”

Veebruaris:

1.a,b,c Tallinna Loomaaias “Loomad erinevates elukeskkondades”

Aprillis: 

2.b õppeprogramm “Loomadele külla”        

2.a ja b seemnest taimede kasvatamine

Mais: 

3.c Lehola HK õppeprogramm “Elu mullas”

1.b ja 3.c Lahemaa  rannakülad ja loodus

Juunis:

3.a, b, d õppekäik Tsitresse

8.c Tallinna Botaanikaaias

1.a, 1.b ja 1.c  ja 2.b Tallinna loomaaia õppeprogramm “Loomad erinevates elukeskkondades”

Väljasõidud ja õppekäigud loodusesse


TERVIS JA HEAOLU

Septembris: 

Ülekooliline spordi- ja liikumispäev

1. klasside praktiline liiklustund "Ohutult kooli ja koju"

Oktoobris: 

3.c  Tagasi kooli e-tund “Kas hea kehaasend on oluline”

Jaanuaris: 

Ülekooliline talispordipäev

Veebruaris

3. klassid õppepäev “Päästjatel külas”

Märtsis

algklassid ”Tantsin rõõmuga”

Aprillis: 

4.a osalemine Crossfitil

Mais: 

4.a Tervishoiumuuseumis

3.a Loodusmuuseumis “Kõikide meeltega”

Juunis

1.b, 3.a, b, c, d, lapsevanema loeng “Internetiohutus”

Algklasside spordipäev


MERI JA RANNIK  

Septembris: 

2.a ja b Looduspäev Vanas meremeeste külas Käsmus

Oktoobris: 

4.c Tutvumine Käsmu ranna elustikuga

4.b Eesti Meremuuseumi program “Peetri koge”

Mais: 

3.c Lehola HL program Pirita rannas “Mere sõbrad”


GLOBAALNE KODAKONDSUS

Märtsis: 

Algklasside õpilaskonverents “Kultuuriline mitmekesisus”

Aprillis:

3.c küünalümbriste kogumise kampaania võitnud klassi õppekäik ringmajanduse ettevõttesse “Coop loop


laupäev, 25. mai 2024

Külas Saaremaa gümnaasiumi RK töörühm

3. mail kohtusime Saaremaa gümnaasiumi töörühmaga, kes tegi väljasõidu, et külastada ühe päeva jooksul kolme Tallinna kooli. 

Sel päeval toimus meil staadionihooaja avamine jooksudega ümber staadioni. Selle soojendusosast said külalised ka osa. Õpetaja Anne Ode tutvustas neile kooli õueala ja õuesõppeklassi. Pärast seda siirdusime käsitööklassi, kus meie töörühmast Greteli ja Marta andsid ülevaate RK tegevusest meie koolis.

Saaremaa gümnaasiumi kohta saime teada, et nad on suhteliselt hiljuti RK programmiga liitunud (2021. a) ja nende tegevust veavad aktiivsed õpilased eesotsas õpilasesinduse president Helis Luksiga. 

Rääkisime koostöövõimalustest ja ka muredest, need on meil sarnased - raskused kogu koolipere kaasamisega rohetegevusse.laupäev, 27. aprill 2024

Rohelise kooli kogemusseminar 9. aprillil 2024

9. aprillil toimus rohekoolide kogemusseminar teemadel "Elurikkus" ja "Õueala"
Meie töörühma liikmed õpetajad Anu Ratasep ja Anne Ode tutvustasid meie õuesõppeklassi loomise ja arendamise lugu.
pühapäev, 21. aprill 2024

Ringmajanduse õppepäev 12. aprillil

Ringmajanduse õppepäev oli mõeldud Rohelise kooli meeskondade õpilastest liikmetele, et omavahel tuttavamaks saada, jagada kogemusi ja tutvuda lähemalt ringmajandusega.

Meie RK tiimist osalesid õppepäeval Greteli ja Tiina-Ly 8. klassist ning Marta ja Lillith 9. klassist.

https://www.facebook.com/reel/1150168602667363 

Siin on Greteli ja Marta kokkuvõted nähtust ja tehtust.

GRETELI:

Alustasime päeva kogunemisega Eesti Disainikeskusesse Telliskiviloomelinnakus. Õppepäeval osales 7 kooli üle eesti ning päeva korraldas Tartu Loodusmajast Maris Mägi. Kõigepealt tegid kõik koolid oma Rohelise Kooli tutvustuse. Pärast seda saime oma vahel arutada, milliseid teiste koolide tegemisi tahaksime ka enda kooli tuua. Meie töörühm mõtles, et võiks korraldada näiteks rattamatku, et saada õpilasi rohkem koolist välja. Teistele töörühmadele meeldis väga idee Rohelisest ballist, kus kõik on riietatud heledalt ja lilleliselt ja saal kaunistatud rohelistes toonides. Räägiti ka palju soovist oma kooliaedadesse rohkem taimi istutada ja putukahotelle ehitada. Pärast seda pidas EDK disainer Kristi Laanemäe loengu disainist, mis see on, kus see on ja miks see oluline on. Tema järel rääkis Mariliis Alev ringdisainist, ringmajandusest ja selle tähtsusest. Nendest loengutest sai palju uut teada sellest, kui oluline on disain, kuidas see meid tarbijate ja kasutajatena mõjutab ning kuidas see maailmale kahju toob. Pärast loengut läksime lõunat sööma Fotografiskasse. Peale lõunat lahendasime bingot, kus pidime otsima Telliskivist  erinevaid  Eesti disainerite kauplusi ja neilt küsima, kuidas nende kaubad või teenused on seotud ringmajandusega. Tagasi EDK-sse jõudes hakkasime tegema rühmaülesandeid. Jagunesime kõikides töörühmades laiali ja hakkasime lahendama. Pidime hindama laual olevate esemete materjale, otstarbeid, kasutusiga, tootjaid jne, et teada saada, kas see on ringmajanduslik või lineaarmajanduslik. Pärast seda analüüsi, püüdsime mõelda välja toodet mis osaleks sama otstarbega, kuid oleks ringmajanduslik ja keskkonnasõbralikult toodetud. Vaatasime ülesannete vahele veel ka õppevideoid lehelt circularclassroom.com. Videod rääkisid samuti disainist, ringdisainist ja ringmajandusest.

Päev oli väga sisukas ning sai nendel teemadel palju targemaks. Minu lemmik osaks olid grupiülesanded, sest sai suhelda teiste Rohelise Kooli töörühmade õpilastega ja proovida oma uusi teadmisi ja loovust kasutada. Meie Rohelise kooli jaoks sai uusi ideid teistelt Rohelistelt Koolidelt, näiteks, et võiksime rohkem kaasata ka teisi õpilasi. Seda näiteks erinevate teemanädalatega.

MARTA:

Käisime RK tiimiga õppepäeval Eesti Disainikeskuses, kus saime tutvuda ning jagada oma ideid teiste RK tiimidega. Päeva peamine teema oli ringmajandus. Me õppisime mis see on ja kuidas saaksime seda rohkem oma igapäevaelus rakendada. Samuti õppisime ka disainimisest ning kui oluline on hea disain, et toode oleks taaskasutatav, praktiline ja kauakestev. Päeva alustuseks said kõik koolid tutvustada teistele oma tiimi tegemisi ja tulevikuplaane ning võtta teistelt ka inspiratsiooni. Siis saime käia ringi Telliskivi Loomelinnakus ning tutvutada sealsete ettevõtetega, kes tegelevad aktiivselt ringmajanduse ja taaskasutusega. Järgmiseks jagati tiimid laiali uutesse gruppidesse ning igale grupile anti mõni toode, mida pidime analüüsima ja panema kirja punkte selle valmistamisest (tööetapid, materjalid jne). Pidime ka välja mõtlema loodussõbralikuma alternatiivi, mis kannaks sama eesmärki aga oleks tootmiselt ja kasutuselt efektiivsem ning loodusressursside suhtes säästvam. Päeva lõpetuseks tutvustasime gruppide vahel oma toodet ning selle uuendatud versiooni. Õppepäev andis mulle uusi teadmisi ringmajanduse ja disaini kohta ning aitas tutvuda ka uute inimestega, kellel on samuti eesmärk ehitada paremat tulevikku meile kõigile.