Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 21. aprill 2024

Ringmajanduse õppepäev 12. aprillil

Ringmajanduse õppepäev oli mõeldud Rohelise kooli meeskondade õpilastest liikmetele, et omavahel tuttavamaks saada, jagada kogemusi ja tutvuda lähemalt ringmajandusega.

Meie RK tiimist osalesid õppepäeval Greteli ja Tiina-Ly 8. klassist ning Marta ja Lillith 9. klassist.

https://www.facebook.com/reel/1150168602667363 

Siin on Greteli ja Marta kokkuvõted nähtust ja tehtust.

GRETELI:

Alustasime päeva kogunemisega Eesti Disainikeskusesse Telliskiviloomelinnakus. Õppepäeval osales 7 kooli üle eesti ning päeva korraldas Tartu Loodusmajast Maris Mägi. Kõigepealt tegid kõik koolid oma Rohelise Kooli tutvustuse. Pärast seda saime oma vahel arutada, milliseid teiste koolide tegemisi tahaksime ka enda kooli tuua. Meie töörühm mõtles, et võiks korraldada näiteks rattamatku, et saada õpilasi rohkem koolist välja. Teistele töörühmadele meeldis väga idee Rohelisest ballist, kus kõik on riietatud heledalt ja lilleliselt ja saal kaunistatud rohelistes toonides. Räägiti ka palju soovist oma kooliaedadesse rohkem taimi istutada ja putukahotelle ehitada. Pärast seda pidas EDK disainer Kristi Laanemäe loengu disainist, mis see on, kus see on ja miks see oluline on. Tema järel rääkis Mariliis Alev ringdisainist, ringmajandusest ja selle tähtsusest. Nendest loengutest sai palju uut teada sellest, kui oluline on disain, kuidas see meid tarbijate ja kasutajatena mõjutab ning kuidas see maailmale kahju toob. Pärast loengut läksime lõunat sööma Fotografiskasse. Peale lõunat lahendasime bingot, kus pidime otsima Telliskivist  erinevaid  Eesti disainerite kauplusi ja neilt küsima, kuidas nende kaubad või teenused on seotud ringmajandusega. Tagasi EDK-sse jõudes hakkasime tegema rühmaülesandeid. Jagunesime kõikides töörühmades laiali ja hakkasime lahendama. Pidime hindama laual olevate esemete materjale, otstarbeid, kasutusiga, tootjaid jne, et teada saada, kas see on ringmajanduslik või lineaarmajanduslik. Pärast seda analüüsi, püüdsime mõelda välja toodet mis osaleks sama otstarbega, kuid oleks ringmajanduslik ja keskkonnasõbralikult toodetud. Vaatasime ülesannete vahele veel ka õppevideoid lehelt circularclassroom.com. Videod rääkisid samuti disainist, ringdisainist ja ringmajandusest.

Päev oli väga sisukas ning sai nendel teemadel palju targemaks. Minu lemmik osaks olid grupiülesanded, sest sai suhelda teiste Rohelise Kooli töörühmade õpilastega ja proovida oma uusi teadmisi ja loovust kasutada. Meie Rohelise kooli jaoks sai uusi ideid teistelt Rohelistelt Koolidelt, näiteks, et võiksime rohkem kaasata ka teisi õpilasi. Seda näiteks erinevate teemanädalatega.

MARTA:

Käisime RK tiimiga õppepäeval Eesti Disainikeskuses, kus saime tutvuda ning jagada oma ideid teiste RK tiimidega. Päeva peamine teema oli ringmajandus. Me õppisime mis see on ja kuidas saaksime seda rohkem oma igapäevaelus rakendada. Samuti õppisime ka disainimisest ning kui oluline on hea disain, et toode oleks taaskasutatav, praktiline ja kauakestev. Päeva alustuseks said kõik koolid tutvustada teistele oma tiimi tegemisi ja tulevikuplaane ning võtta teistelt ka inspiratsiooni. Siis saime käia ringi Telliskivi Loomelinnakus ning tutvutada sealsete ettevõtetega, kes tegelevad aktiivselt ringmajanduse ja taaskasutusega. Järgmiseks jagati tiimid laiali uutesse gruppidesse ning igale grupile anti mõni toode, mida pidime analüüsima ja panema kirja punkte selle valmistamisest (tööetapid, materjalid jne). Pidime ka välja mõtlema loodussõbralikuma alternatiivi, mis kannaks sama eesmärki aga oleks tootmiselt ja kasutuselt efektiivsem ning loodusressursside suhtes säästvam. Päeva lõpetuseks tutvustasime gruppide vahel oma toodet ning selle uuendatud versiooni. Õppepäev andis mulle uusi teadmisi ringmajanduse ja disaini kohta ning aitas tutvuda ka uute inimestega, kellel on samuti eesmärk ehitada paremat tulevikku meile kõigile.

esmaspäev, 8. aprill 2024

Kokkuvõte kampaaniast ROHEJAHT

Rohejahi kampaania eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ning taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine.

Rohelise kooli üleskutsel osales kampaanias meie koolist 4 klassi, kes kogusid kokku 3627 tühjaks põlenud alumiiniust küünlaümbrist. Kõige tublimaks kogujaks oli 3.c klass, kes sai auhinnaks õppekäigu ringmajanduse iduettevõttesse Cuploop, mis arendab korduskasutatavate pakendite ringluseks vajalikku tehnoloogiat. Firma tegevjuht Lauri Luik tutvustas pakendite tagastamise automaati, ringmajanduse protsessi ja meeskonda, kuhu kuuluvad ka kaks koera.

Õpilased said teada, et korduvkasutus aitab vähendada keskkonna reostust ja oluliselt rohkem hoida loodust. Lauri Luik rõhutas ka, et elus millegi saavutamiseks on vaja õppida ja osata teha tööd meeskonnana, kus igal liikmel on oma ülesanded ja kohustused.

Suur tänu Cuploopi meeskonnale huvitava ja sisuka õppekäigu eest!


kolmapäev, 27. märts 2024

RK töörühma koosolek 27. märtsil 2024

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 5

Toimumise aeg: 27.03.2024

Koht: käsitööklass

Osalejad: Mehis Pever, Anne Ode, Anu Ratasep, Liivia Kivit, Aliisa-Nete Pähklemäe, Hanna Eliis Anton, Nikas Jaruševicius, Ene Henrika van der Boom, Lillith Kamsakann, Marta Männiste, Simona Jermann, Mirjam Kruus, Eliise Ojamets, Kaur Güsson, Jasper Saare, Greteli Pärl, Kai Tajur

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:

1.    Keskkonnaküsitluse läbiviimine ja vahearuande koostamine

Otsustati küsitluse läbi viia 3., 6., 9. ja 11. klassides aprillikuu jooksul. Koos tulemuste analüüsiga kujuneb sellest kellegi uurimistöö.

Vahearuande koostavad õpetajad Kai Tajur ja Liivia Kivit juunikuuks.

2.    Loov- ja uurimistööde teemad järgmiseks aastaks

Pakuti välja RK seotud ideid, millest 2 haarati lennult - keskkonnaküsitluse viib läbi Ene ning õppematerjali loomise koolihoovis kasutamiseks valis Aliisa-Nete. Mõlema uurimistöö juhendajaks saab õp Anu Ratasep.

3.    Kokkuvõte Rohejahi küünlaümbriste kogumisest

Rohejahi kampaanias osales kokku 4 klassi, kes kogusid kokku 3627 tühja küünlaümbrist. Kõige tublimaks kogujaks oli 3.c klass, kes saab auhinnaks õppekäigu ringmajanduse iduettevõttesse Cuploop.

4.    Maitsetaimede külvamine sööklasse

Maitsetaimede külvamise ja taimede eest hoolitsemise võtavad enda peale Simona ja Mirjam.

5.    Koostöö Saaremaa Gümnaasiumi RK meeskonnaga

Oleme valmis 3. mail vastu võtma Saaremaa Gümnaasiumi RK tiimi ning arutama koostöö võimalusi.

6.    Talgupäev ja moodulklasside asukoht kooli hoovis

Toimumas on koolihoovi taimede hindamine ja rohemüüri loomise võimaluste uurimine.

Ruumipuuduse leevendamiseks on plaanis paigutada koolihoovi moodulklassid. RK töörühm on mures, et sellega ei kaasneks meie roheala ja õuesõppeklassi kadumine. Otsustati esitada hanke võitjale omapoolsed nõuded, millega tuleb arvestada moodulite paigaldamisel ja õueala taastamisel peale moodulite kasutamise lõppu.

 

Protokollija: Aliisa-Nete Pähklemäe

neljapäev, 22. veebruar 2024

Digikoristusnädala kokkuvõte

Tallinna Ühisgümnaasiumi Rohelise kooli töörühma

DIGIKORISTUSE TULEMUSED 2024

 

Selle aasta digikoristuskampaanias osales Rohelise kooli töörühm 11 liikmega. Siin on ülevaade meie saavutustest:

Ene-Henrika

Sellekordsel Digikoristusnädalal puhastasin ma oma telefoni ja arvutit.

Telefonist kustutasin ära kõik rakendused, mida enam ei kasutanud ning pildid, mis olid juba ammu arvutisse viidud. Kokku vabastasin telefonis umbes 2 GB.

Arvutis tegin sügavpuhastust nii piltides kui ka süsteemifailide sees, sest arvuti tekitab sinna ebavajalikke faile. Pildid ja failid tegid kokku umbes 9GB ning arvuti läks pärast puhastust märgatavalt kiiremaks.

Aliisa-Nete

Digikoristusnädalal tegelesin oma telefoni korrastamisega. Kustutasin ära kõik meilid oma postkastist ja lõpetasin ka nende meilide tellimise ehk "unsubscribe`isin", mida ma ei loe ja mida mul vaja ei olnud. Teisaldasin prügikasti ebavajalikud aastatetagused pildid, dokumendid ja äpid. Enne puhastust oli vaba mälu 3,9 GB, nüüd aga on mul seda 5 GB, vaba mäluruumi oli enne 63,3 GB, nüüd 64,9 GB.

Greteli

Mina korrastasin digikoristusnädalal enda telefoni. Kustutasin ära vanu pilte ja videoid, dokumente, helifaile, vanu meile ja rakendusi. Kustutasin ka Netflixi allalaetud filme. Sellega sain telefoni ruumi juurde 10,66 GB.

Hanna Eliis

Mina puhastasin oma telefoni. Kustutasin vanu pilte, rakendusi mida ei kasutanud enam, meile ja dokumente. Ruumi sain juurde 4,21 GB.

Kai

Vabastasin oma telefoni 10,6 GB ulatuses. Kopeerisin sealt pildid välisele mäluseadmele ja kustutasin need telefoni sisemälust.

Eerik Laast

Korrastasin oma mobiiltelefoni  põhjalikult. Kustutasin vanu pilte ja videoid, dokumente, helifaile, meile ja rakendusi. Lisaks kustutasin Youtube-ist alla laetud videod, vabastades sellega mulle 16,92 GB väärtuses ruumi telefoni mälus.

Sirlika

Ma puhastasin oma telefoni üleliigsetest meilidest, piltidest, videotest ning ka rakendustest mida ei kasuta. Sain juurde 3,5 GB vaba ruumi oma telefoni.

Mirjam

Mina puhastasin oma telefoni ebavajalikest rakendustest, meilidest ja piltidest, lisaks kustutasin ära enamus helifailidest. Kokku sain juurde 5 GB mäluruumi.

Eliise

Ma puhastasin telefoni meilidest ja kustutasin ebavajalikud pildid ja videod, ning äpid mida ma ei kasuta. Sain telefoni 3,2 GB vaba ruumi juurde.

Simona

Ma puhastasin telefoni piltidest, äpidest ja meilidest, puhastasin ka arvutit ja kustutasin vanad failid. Kokku sain juurde 4,6 GB mäluruumi.

Tiina

Ma kustutasin ära vanu pilte ning pühjendasin ( gmaili) postkasti, puhastasin ka telefoni ning arvutit meeldetuletustest ja ka appidest 3.8 GB oli kokku

 

KOKKUVÕTE

Kõigi osalenud töörühma liikmete digikoristuse tulemusena vabanes meil kokku 76,13 GB.

Põhiliselt tegeldi oma telefoni puhastamisega ebavajalikest äppidest, piltidest ja videotest.

Nüüd loodame, et see ei jää ühekordseks ettevõtmiseks vaid muutub vähemalt igakuiseks harjumuseks oma digiseadmete hooldamisel.

laupäev, 17. veebruar 2024

Digikoristusest seitsmendikele

Digiprügist, selle mõjust keskkonnale ja digikoristusnädala mõttest käisid seitsmendatele klassidele rääkimas meie Rohelise kooli töörühma liikmed Eerik ja Nikas.