Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 8. aprill 2024

Kokkuvõte kampaaniast ROHEJAHT

Rohejahi kampaania eesmärk on lasteaialaste ja kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ning taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkuse teadvustamine.

Rohelise kooli üleskutsel osales kampaanias meie koolist 4 klassi, kes kogusid kokku 3627 tühjaks põlenud alumiiniust küünlaümbrist. Kõige tublimaks kogujaks oli 3.c klass, kes sai auhinnaks õppekäigu ringmajanduse iduettevõttesse Cuploop, mis arendab korduskasutatavate pakendite ringluseks vajalikku tehnoloogiat. Firma tegevjuht Lauri Luik tutvustas pakendite tagastamise automaati, ringmajanduse protsessi ja meeskonda, kuhu kuuluvad ka kaks koera.

Õpilased said teada, et korduvkasutus aitab vähendada keskkonna reostust ja oluliselt rohkem hoida loodust. Lauri Luik rõhutas ka, et elus millegi saavutamiseks on vaja õppida ja osata teha tööd meeskonnana, kus igal liikmel on oma ülesanded ja kohustused.

Suur tänu Cuploopi meeskonnale huvitava ja sisuka õppekäigu eest!


kolmapäev, 27. märts 2024

RK töörühma koosolek 27. märtsil 2024

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 5

Toimumise aeg: 27.03.2024

Koht: käsitööklass

Osalejad: Mehis Pever, Anne Ode, Anu Ratasep, Liivia Kivit, Aliisa-Nete Pähklemäe, Hanna Eliis Anton, Nikas Jaruševicius, Ene Henrika van der Boom, Lillith Kamsakann, Marta Männiste, Simona Jermann, Mirjam Kruus, Eliise Ojamets, Kaur Güsson, Jasper Saare, Greteli Pärl, Kai Tajur

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:

1.    Keskkonnaküsitluse läbiviimine ja vahearuande koostamine

Otsustati küsitluse läbi viia 3., 6., 9. ja 11. klassides aprillikuu jooksul. Koos tulemuste analüüsiga kujuneb sellest kellegi uurimistöö.

Vahearuande koostavad õpetajad Kai Tajur ja Liivia Kivit juunikuuks.

2.    Loov- ja uurimistööde teemad järgmiseks aastaks

Pakuti välja RK seotud ideid, millest 2 haarati lennult - keskkonnaküsitluse viib läbi Ene ning õppematerjali loomise koolihoovis kasutamiseks valis Aliisa-Nete. Mõlema uurimistöö juhendajaks saab õp Anu Ratasep.

3.    Kokkuvõte Rohejahi küünlaümbriste kogumisest

Rohejahi kampaanias osales kokku 4 klassi, kes kogusid kokku 3627 tühja küünlaümbrist. Kõige tublimaks kogujaks oli 3.c klass, kes saab auhinnaks õppekäigu ringmajanduse iduettevõttesse Cuploop.

4.    Maitsetaimede külvamine sööklasse

Maitsetaimede külvamise ja taimede eest hoolitsemise võtavad enda peale Simona ja Mirjam.

5.    Koostöö Saaremaa Gümnaasiumi RK meeskonnaga

Oleme valmis 3. mail vastu võtma Saaremaa Gümnaasiumi RK tiimi ning arutama koostöö võimalusi.

6.    Talgupäev ja moodulklasside asukoht kooli hoovis

Toimumas on koolihoovi taimede hindamine ja rohemüüri loomise võimaluste uurimine.

Ruumipuuduse leevendamiseks on plaanis paigutada koolihoovi moodulklassid. RK töörühm on mures, et sellega ei kaasneks meie roheala ja õuesõppeklassi kadumine. Otsustati esitada hanke võitjale omapoolsed nõuded, millega tuleb arvestada moodulite paigaldamisel ja õueala taastamisel peale moodulite kasutamise lõppu.

 

Protokollija: Aliisa-Nete Pähklemäe

neljapäev, 22. veebruar 2024

Digikoristusnädala kokkuvõte

Tallinna Ühisgümnaasiumi Rohelise kooli töörühma

DIGIKORISTUSE TULEMUSED 2024

 

Selle aasta digikoristuskampaanias osales Rohelise kooli töörühm 11 liikmega. Siin on ülevaade meie saavutustest:

Ene-Henrika

Sellekordsel Digikoristusnädalal puhastasin ma oma telefoni ja arvutit.

Telefonist kustutasin ära kõik rakendused, mida enam ei kasutanud ning pildid, mis olid juba ammu arvutisse viidud. Kokku vabastasin telefonis umbes 2 GB.

Arvutis tegin sügavpuhastust nii piltides kui ka süsteemifailide sees, sest arvuti tekitab sinna ebavajalikke faile. Pildid ja failid tegid kokku umbes 9GB ning arvuti läks pärast puhastust märgatavalt kiiremaks.

Aliisa-Nete

Digikoristusnädalal tegelesin oma telefoni korrastamisega. Kustutasin ära kõik meilid oma postkastist ja lõpetasin ka nende meilide tellimise ehk "unsubscribe`isin", mida ma ei loe ja mida mul vaja ei olnud. Teisaldasin prügikasti ebavajalikud aastatetagused pildid, dokumendid ja äpid. Enne puhastust oli vaba mälu 3,9 GB, nüüd aga on mul seda 5 GB, vaba mäluruumi oli enne 63,3 GB, nüüd 64,9 GB.

Greteli

Mina korrastasin digikoristusnädalal enda telefoni. Kustutasin ära vanu pilte ja videoid, dokumente, helifaile, vanu meile ja rakendusi. Kustutasin ka Netflixi allalaetud filme. Sellega sain telefoni ruumi juurde 10,66 GB.

Hanna Eliis

Mina puhastasin oma telefoni. Kustutasin vanu pilte, rakendusi mida ei kasutanud enam, meile ja dokumente. Ruumi sain juurde 4,21 GB.

Kai

Vabastasin oma telefoni 10,6 GB ulatuses. Kopeerisin sealt pildid välisele mäluseadmele ja kustutasin need telefoni sisemälust.

Eerik Laast

Korrastasin oma mobiiltelefoni  põhjalikult. Kustutasin vanu pilte ja videoid, dokumente, helifaile, meile ja rakendusi. Lisaks kustutasin Youtube-ist alla laetud videod, vabastades sellega mulle 16,92 GB väärtuses ruumi telefoni mälus.

Sirlika

Ma puhastasin oma telefoni üleliigsetest meilidest, piltidest, videotest ning ka rakendustest mida ei kasuta. Sain juurde 3,5 GB vaba ruumi oma telefoni.

Mirjam

Mina puhastasin oma telefoni ebavajalikest rakendustest, meilidest ja piltidest, lisaks kustutasin ära enamus helifailidest. Kokku sain juurde 5 GB mäluruumi.

Eliise

Ma puhastasin telefoni meilidest ja kustutasin ebavajalikud pildid ja videod, ning äpid mida ma ei kasuta. Sain telefoni 3,2 GB vaba ruumi juurde.

Simona

Ma puhastasin telefoni piltidest, äpidest ja meilidest, puhastasin ka arvutit ja kustutasin vanad failid. Kokku sain juurde 4,6 GB mäluruumi.

Tiina

Ma kustutasin ära vanu pilte ning pühjendasin ( gmaili) postkasti, puhastasin ka telefoni ning arvutit meeldetuletustest ja ka appidest 3.8 GB oli kokku

 

KOKKUVÕTE

Kõigi osalenud töörühma liikmete digikoristuse tulemusena vabanes meil kokku 76,13 GB.

Põhiliselt tegeldi oma telefoni puhastamisega ebavajalikest äppidest, piltidest ja videotest.

Nüüd loodame, et see ei jää ühekordseks ettevõtmiseks vaid muutub vähemalt igakuiseks harjumuseks oma digiseadmete hooldamisel.

laupäev, 17. veebruar 2024

Digikoristusest seitsmendikele

Digiprügist, selle mõjust keskkonnale ja digikoristusnädala mõttest käisid seitsmendatele klassidele rääkimas meie Rohelise kooli töörühma liikmed Eerik ja Nikas.
kolmapäev, 24. jaanuar 2024

RK töörühma koosolek 18. jaan. 2024

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 4

Toimumise aeg: 18.01.2024

Koht: käsitööklass

Osalejad: Liivia Kivit, Kai Tajur, Aliisa-Nete Pähklemäe, Hanna Eliis Anton, Nikas Jarusevicius, Ene Henrika van der Boom, Marta Männiste, Lillith Kamsakann, Tiina Ly Teesaar, Mirjam Kruus, Simona Jerman, Lili Marleen Kinkar, Sirlika Hermaste, Eliise Ojamets

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.      Digikoristusnädal ja selle tutvustamine

Nädal on pikendatud terveks kuuks – kokkuvõtted tehtust saata hiljemalt 26. veebruariks.

Meie töörühm on osalejaks registreeritud.

Kampaania tutvustamiseks on prinditud ja üles pandud plakatid, õpetajatele osalemiseks üleskutse saadetud, RK blogisse postitus tehtud.

Kampaaniat lähevad 7. klassidesse tutvustama Eerik ja Nikas. Neil tuleb selleks esitlus ette valmistada, Kai teeb aja osas kokkulepped aineõpetajatega.

 

2.      Rohejaht ja selle tutvustamine

Kampaania kestab kuni 31. märtsini

Tutvustamine:

·       Algklassidele on üleskutse saadetud

·       Ülevaade küünlaümbriste kogumisest - Liivia Kivit

·       Rohelise kooli tegevuse ja Rohejahi kampaania tutvustamine 3. klassidele – Keitlin ja Lisete

 

3.    Töörühma pildistamine - aja lepime kokku peale õpetajate streiki.

 

 

Protokollija: Aliisa-Nete Pähklemäe