Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 26. märts 2023

Prügihunt käis külas

Meie kooli 1.- 3. klassidel käis külas Prügihunt koos oma targa ja tragi kaaslasega, kes rääkisid lastele, mis on prügi ja kus teda leidub. Lapsed said teada, et lisaks meie igapäevastele jäätmetele leidub ohtlikku prahti ka kosmoses ja ookeanides ning meie eesmärk on sorteerida prügi nii, et sellest võimalikult palju kasu oleks.

Õpetussõnade kinnituseks viidi läbi praktiline mäng prügi sorteerimisest. Lisaks kingiti igale õpilasele töövihik erinevate ülesannete ja mängudega. 

Nüüd jääb ainult loota, et need õpilased märkavad ka koolis olevaid 4-osalisi prügikaste ja oskavad oma prügi alati õigesse kasti lasta.


Rohelise kooli võrgustiku õppepäev „Meri“ Silma Õpikojas 23. märtsil 2023

Osalesid  Viimsi, Randvere, Kohila, Vasalemma, Tartu Rahvusvahelise kooli ja meie koolist aktiivsed RK töörühma õpilased Mirjam Kruus, Simona Jermann, Jasper Saare, Kaur Güsson ja õp Liivia Kivit. Õppepäeval saime Marko Valkerilt palju uusi teadmisi looduses vaatluse ja lindude veebisaitide kaudu ning Riina Riivel viis läbi mitmeid huvitavaid Läänemerega ja lindudega seotud õppemänge. Kõikide koolide õpilased tutvustasid oma Rohelise kooli tegevusi.

Õplaste muljed: vaatlesime rannaniidul sabatihaseid, luiki, hall- ja valgehaigruid, kuulsime hüübi huiget, ronisime vaatetorni, kust nägime Saunja lahte, Riimi merd, roostikke ja selle ala kahte Kalevipoja kivi, päikese ümber vikerkaare sõõrt, mis meenutas silma. Käisime Riimissarel, mis oli maakaartidele märgitud juba 300 aasta tagasi. Sellel olid mahalangenud saarepuud, mis olid algul kahjustatud seenhaiguse ning pärast külmaseene poolt. Meile väga meeldis värskes õhus olla ja teiste noortega tutvuda. Õppeäev oli väga äge ja huvitav ja soovitame Silma Õppekoja üritustest osa võtta.

esmaspäev, 20. märts 2023

Liikumisaasta tähistamine

Tallinna Ühisgümnaasiumi I-IV klasside õpilased ja õpetajad tähistasid emakeelepäeva  ja liikumisaasta algust õpilaskonverentsiga "Liikumisaasta 2023". Kooliperet tervitas ja andis häid nõuandeid liikumiseks lapsevanem füsioterapeut Tuuli Sirk.

Õpilased tutvustasid oma ettekannetes erinevaid spordialasid, balletti, võistlus- ja tänavatantse, näidates, kui ägedad ja mitmekesiste liikumisharjumustega lapsed on meie kooli algklassides kasvamas.

Üritusest ilmus ülevaade Tallinna Haridusameti kodulehe uudisküljel: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/opilaskonverents-liikumisaasta-2023-tallinna-uhisgumnaasiumis
pühapäev, 12. veebruar 2023

Energia ja transpordi teemade heade näidete veebinar

Veebinar toimus 7. veebruaril ja sellest võttis osa Kai Tajur.

Veebinari sisu:

  • Tulede kustatamise seire ja abi KIK-i ringmajanduse projektist Randvere Koolis
  • Toidu transpordi keskkonnamõju kakao näitel
  • Energianädal Tallinna Tehnikagümnaasiumis
  • Kooliratta projekt ja näited Laagri Koolist
  • Kuidas õpilased jalgratastega tööõpetuse tundi sõitsid ja kuidas kooli autoparklas autosid vähendati - Tartu Rahvusvahelise kooli näited
Randvere kooli elektrisäästu projekt andis mõtteainet, kuidas meilgi saaks elektrikulu vähendada.


neljapäev, 2. veebruar 2023

RK töörühma koosolek 2. veebruaril 2023ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 4

 

Toimumise aeg: 2. veebr. 2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Õpetajad Anne Ode, Liivia Kivit, Kai Tajur ja külalisena huvijuht Kristiina Lillepea

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Päevakord:

1.    Kokkuvõte töörühma digikoristusnädalast.

2.    Puhveti toiduvaliku muutmine tervisesõbralikumaks.

3.    Töörühma koosseisu täpsustamine ja RK stendi värskendamisest.

 

1.    Lili Marleen kordas üle digiprügist vabanemise 5 sammu ja tegi kokkuvõtte meie töörühma saavutustest digikoristusnädalal. Parimateks „koristajateks“ osutusid:

Jasper          -500 GB

Marta           -28,9 GB

Sirelin           -23,2 GB

Lillith ja Maria Elizabeth    -18 GB

Kokku vabanes meie digikoristusnädala jooksul 640 GB mäluruumi.

2.    Puhveti toiduvaliku tervisesõbralikumaks muutmiseks on koostatud kiri söökla juhatajale. Lili Marleen luges ette meie soovid ja Kristiina Lillepea lubas edastada ÕE täiendused. Kui laekuvad ka hoolekogu liikmete soovid, siis läheb kiri teele.

Seoses läheneva kooli sünnipäeva ja sõbrapäevaga tekkis küsimus, kuidas meie sööklat kaunistada. Oma ideid ja abi pakkusid Jasper ja Kaur 6.a klassist. Otsustati söökla kaunistamiseks teha hulk kooli värvides südameid, koduseks ülesandeks jäi välja mõelda, kuidas ja kuhu täpselt need südamed sööklas kinnitada. Tähtaeg on 10. veebruar.

3.    Kai Tajur andis teada, et osa liikmetest on avaldanud soovi töörühmast lahkuda. Otsustati kustutada nimekirjast ja Messengeri grupist Hanna-Grete Põld, Karin Pärn ja Janar Karu.

RK stendile tuleb leida nähtavam asukoht. Uurida võimalust kasutada praegu tühjana seisvat stendi kabineti 101 vastas. Värskendada tuleb kogu stendi sisu.

Järgmine koosolek toimub peale koolivaheaega.

 

Protokollis: Lillith Kamsakann

pühapäev, 22. jaanuar 2023

RK töörühma koosolek 19. jaan. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK


Protokoll nr 3

Toimumise aeg: 19.01.2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Maria Elizabeth Kolk 10.a

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    2. poolaasta tegevuskava

2.    Digikoristusnädala läbiviimine

3.    Ettepanekud ja täiendused.


      1. Kai Tajur andis ülevaate RK 2. poolaasta traditsioonilistest tegevustest ja neist ettevõtmistest, mis vajavad veel täpsustamist.

Jätkuvalt tuleb tegelda puhveti toiduvaliku tervislikumaks muutmisega. Nõuda valikusse tagasi võileivad ja toorsalatid.

Mehis Pever:

Sööklas ehitatakse loogilisemaks toidu jagamise lett, aga muutuma peab ka mustade nõude ära andmine.

Kai Tajur:

Koridoridesse on paigaldatud sorteerimist võimaldavad 4-osalised prügikastid. Kas kooli hoovis on nt eraldi konteiner biojäätmetele? Kuidas lahendada biojäätmete kasti tühjendamine - kes ja kui tihti seda teeb?

2. Kai Tajur tutvustas digikoristusnädala mõtet ja kutsus töörühma üles osalema oma seadmete korrastamises. Videoüleskutse kogu koolipere osalemiseks teevad 9. kl õpilased Ene, Sirelin ja Karolin. See avaldatakse kooli kodulehel ja FB lehel.

3. Järgmine koosolek toimub 2. veebruaril ja seda juhivad õpilased. Teeme kokkuvõtte digikoristusest ja selgitame oma töörühma parima. Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Lili Marleen 11.a kl. Õpetaja Kai Tajur aitab lõpetada RK stendi ümberkujundamise.

 

Protokollis: Lillith Kamsakann