Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 24. oktoober 2022

Keskkonnaküsitluste kokkuvõte

2021. ja 2022. a keskkonnaküsitluse tulemuste võrdlus.
 

RK töörühma koosolek 20. okt. 2022

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 1

Toimumise aeg: 20.10.2022

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Anne Ode ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Iti Hermiine Alev ja Selena Järvemets 7.a

Hanna-Grete Põld ja Karin Pärn 7.b

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Maria Elizabeth Kolk ja Mia Lisandra Turja 10.a

Lili Marleen Kinkar ja Janar Karu 11.a

 

Puudusid: õpetaja Liivia Kivit, õpilased Hele-Mari Ots ja Säde Marmel Sermat

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    Rohelise kooli tutvustus

2.    Uute liikmete vastuvõtmine

3.    Selle õppeaasta eesmärkide seadmine

4.    Vastutusalade ja ülesannete jagamine

5.    Töörühma liikmete omavahelise suhtluskeskkonna valimine.

 

1.    Kai Tajur tutvustas uutele töörühma liikmetele Rohelise kooli programmi olemust ja põhimõtteid.

2.    Töörühma liikmeteks võeti 15 uut õpilast, neist 12 põhikoolist ja 3 õpilast gümnaasiumi reaalharust.

3.    Otsustati valida käesolevaks õppeaastaks 4 teemat:

·       Elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       Transport ja ohutus

·       Tervis ja heaolu

·       Prügi ja jäätmed

4.    Vastutusalad jagunesid töörühmas järgmiselt:

·       Elurikkus ja kooli õueala – õpetaja Anne Ode ja õpilased Karola Langemets, Ene Henrika van der Boom ja Karin Pärn

·       Transport ja ohutus – direktor Mehis Pever ja õpilased Jasper Saare, Kaur Güsson

·       Prügi ja jäätmed – Mirjam Kruus, Simona Jermann, Sirlika Hermaste, Eliise Ojamets, Lillith Kamsakann, Marta Männiste

·       Tervis ja ohutus - Lili Marleen Kinkar ja Janar Karu

·       Rohelise kooli stend – Iti Hermiine Alev ja Selena Järvemets

·       Tegevuste kajastamine – õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur

·       Algklasside tegevuste koordineerimine – õpetaja Liivia Kivit

·       Keskkonnaküsitlus – Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe

·       Dokumentatsioon – Kai Tajur

5.    Otsustati valida omavahelise kiire suhtlemise keskkonnaks Messenger. Uutele liikmetele saadab kutse Sirelin. Kui suhtluskeskkond toimib, siis saame kokku leppida töörühma pildistamise aja kohe peale koolivaheaega.

6.    Järgmise koosoleku aeg 3. november, teemaks jäätmetekke vähendamise nädala tähistamine koolis. Ideid selleks ootame vastava teema valinud õpilastelt.

Protokollija: Anne Ode

laupäev, 22. oktoober 2022

Ressursikulude koondandmed

 Elektrienergia tarbimine aastatel 2018 - 2021
Küttekulud aastatel 2018 - 2021
Vee tarbimine aastatel 2018 - 2021
RK tegevuskava 2022-23. õa 1. poolaasta

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2022.–23. õa 1. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:

·      Elurikkus ja loodus + kooli õueala

·      Transport ja ohutus

·      Tervis ja heaolu

·       Prügi ja jäätmed


AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/LÄBIVIIJA

Sept.

Kooli spordipäev „Reipalt koolipinki!“

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Keh. kasv. õpetajad

Sept.

Liiklusohutuse projekt „Peatu, vaata, veendu!“

Liiklus ja ohutus

Kogu kool + kogukond

5. ja 6. klassid + klassijuhatajad

Sept.

Koolitoidu kvaliteet ja hügieen sööklas 

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Mehis, Kai

Sept.

Osalemine Maailmakoristuspäeval

Elurikkus ja loodus

Prügi ja jäätmed

Kogu kool

Klassijuhatajad

Sept. – okt.

Algklasside õppekäigud loodusesse ja mere äärde, sügisesed ilma- ja loodusvaatlused, tutvumine õueala taimestikuga

Elurikkus ja loodus

 

1. – 4. klassid

Liivia + klassijuhatajad

Okt.

Uute liikmete kaasamine RK meeskonda, ühispildistamine ja RK stendi kaasajastamine

Kaasamine ja teavitamine

7. – 11. kl

Kogu kool

Kai

Okt.

Pudrukuu tähistamine parima pudrumeistri konkursiga

Tervis ja heaolu

5. klassid

Kai

Nov.

Rändnäitus seoses jäätmetekke vähendamise nädalaga

Prügi ja jäätmed

 

Kogu kool

RK töörühm

Nov.

Kodanikupäeva õpilaskonverents teemal „Jätkusuutlik Eesti“

Elurikkus ja loodus

6. 9. ja 12. klassid

Ühiskonnaõpetuse õpetajad

Nov.

Helkurikampaania:

·     Kogume helkureid

·     Ehime kooli ees helkuripuu

Liiklus ja ohutus

Kogu kool + kogukond

 

Klassijuhatajad

sotsiaalpedagoog

Nov.

Jäätmete vähendamise nädal:

·     jätkub paberi muust prügist eraldi kogumine

·     kasutatud patareide ja panditaara kogumine

·     tähelepanu rõivaste taaskasutusele ja toidujäätmete vähendamisele sööklas

Jäätmed ja prügi

 

Kogu kool

 

 

 

 

RK töörühm