Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


esmaspäev, 24. oktoober 2022

Keskkonnaküsitluste kokkuvõte

2021. ja 2022. a keskkonnaküsitluse tulemuste võrdlus.
 

RK töörühma koosolek 20. okt. 2022

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK

Protokoll nr 1

Toimumise aeg: 20.10.2022

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Anne Ode ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Iti Hermiine Alev ja Selena Järvemets 7.a

Hanna-Grete Põld ja Karin Pärn 7.b

Simona Jermann ja Mirjam Kruus 7.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe 9.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Maria Elizabeth Kolk ja Mia Lisandra Turja 10.a

Lili Marleen Kinkar ja Janar Karu 11.a

 

Puudusid: õpetaja Liivia Kivit, õpilased Hele-Mari Ots ja Säde Marmel Sermat

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    Rohelise kooli tutvustus

2.    Uute liikmete vastuvõtmine

3.    Selle õppeaasta eesmärkide seadmine

4.    Vastutusalade ja ülesannete jagamine

5.    Töörühma liikmete omavahelise suhtluskeskkonna valimine.

 

1.    Kai Tajur tutvustas uutele töörühma liikmetele Rohelise kooli programmi olemust ja põhimõtteid.

2.    Töörühma liikmeteks võeti 15 uut õpilast, neist 12 põhikoolist ja 3 õpilast gümnaasiumi reaalharust.

3.    Otsustati valida käesolevaks õppeaastaks 4 teemat:

·       Elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       Transport ja ohutus

·       Tervis ja heaolu

·       Prügi ja jäätmed

4.    Vastutusalad jagunesid töörühmas järgmiselt:

·       Elurikkus ja kooli õueala – õpetaja Anne Ode ja õpilased Karola Langemets, Ene Henrika van der Boom ja Karin Pärn

·       Transport ja ohutus – direktor Mehis Pever ja õpilased Jasper Saare, Kaur Güsson

·       Prügi ja jäätmed – Mirjam Kruus, Simona Jermann, Sirlika Hermaste, Eliise Ojamets, Lillith Kamsakann, Marta Männiste

·       Tervis ja ohutus - Lili Marleen Kinkar ja Janar Karu

·       Rohelise kooli stend – Iti Hermiine Alev ja Selena Järvemets

·       Tegevuste kajastamine – õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur

·       Algklasside tegevuste koordineerimine – õpetaja Liivia Kivit

·       Keskkonnaküsitlus – Sirelin Hermaste ja Karolin Kaldmäe

·       Dokumentatsioon – Kai Tajur

5.    Otsustati valida omavahelise kiire suhtlemise keskkonnaks Messenger. Uutele liikmetele saadab kutse Sirelin. Kui suhtluskeskkond toimib, siis saame kokku leppida töörühma pildistamise aja kohe peale koolivaheaega.

6.    Järgmise koosoleku aeg 3. november, teemaks jäätmetekke vähendamise nädala tähistamine koolis. Ideid selleks ootame vastava teema valinud õpilastelt.

Protokollija: Anne Ode

laupäev, 22. oktoober 2022

Ressursikulude koondandmed

 Elektrienergia tarbimine aastatel 2018 - 2021
Küttekulud aastatel 2018 - 2021
Vee tarbimine aastatel 2018 - 2021
esmaspäev, 17. oktoober 2022

Pudrumeistri konkurss 2022

Rahvusvahelise pudrupäeva tähistamiseks ja tervisliku hommikusöögi tähtsustamiseks toimus 10. oktoobril järjekordne parimate pudrumeistrite selgitamine.

Võistlus toimus 5. klasside tüdrukutele. Eelnevalt räägiti, miks on teraviljatoidud olulised, mida nad meie organismile annavad ja kontrolliti õpilaste teadmisi teraviljade tundmisel.

Võistluseks valmistumisel valisid tüdrukud oma võistkonnale kõige meeldivama pudruretsepti ja mõtlesid, kuidas valmis portsjone kaunistada. Selgus, et laste kõige lemmikum on kaerahelbepuder, kuid üks võistkond katsetas hoopis hirsipudruga. 

Ise tehtud puder maitses hästi ja kõik kausid said tunni lõpuks tühjaks söödud.Lisaks pudrule tuli igal võistkonnal valmistada ka omaloominguline smuuti.


Liiklusohutuse projekt "Peatu, vaata, veendu!"

Tallinna Ühisgümnaasium osales selles projektis esmakordselt 2017. aastal. Sealt alates oleme alati üle aasta sõnumeid "Peatu, vaata, veendu!" kooli ümbruse ülekäiguradade ees värskendanud.

Sel aastal soovisid kõik 5. ja 6. klassid selle töö ette võtta. 6.b klassi meeskond moodustus liiklusteemalise ristsõna parimatest lahendajatest. Töö tegemiseks sobis väga hästi õppekäigupäev (23. sept.), kui ilm oli kuiv ja veel suhteliselt soe. Valisime märgistamiseks värske asfaltkatte saanud reguleerimata ülekäigurajad ajakirjandusmaja ümbruses. Töö käigus kasvas hasart ja selgus, et nii mõnegi õpilase kooliteele jäävad ohtlikud kohad, mida üksteise võidu taheti veel märgistama minna.

Loodame väga, et need lapsed, kes ka tänaval ninapidi nutitelefonis on, märkavad siiski teel olevaid sõnumeid ja tõstavad pilgu enne tänava ületamist.


6.b klassil käis töö ja vile koos

6.b kl poisid tööhoos

Õige värvi pihustamise tehnika sai selgeks just enne töö lõppu

6.c klassi märgistusmeeskond 1

6.c klassi märgistusmeeskond 2


pühapäev, 2. oktoober 2022

Esmaabikoolitus Tervisemuuseumis

6.b klass käis 23. septembri õppekäigupäeval Tervisemuuseumis esmaabikoolitusel.

Õpilased said teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas aidata kannatanut - õpiti peatama verejooksu ja andma esmaabi teadvuse kaotanule.

Peale koolitust oli põnev tutvuda muuseumi väljapanekutega.