Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


reede, 31. august 2018

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1Koosoleku aeg: 4. okt. 2018

Toimumise koht: käsitööklass

Osalejad: õpetajad Anu Ratasep, Kaidi Marmor, Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Maria Valk

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
1.    Rohelise Kooli töörühma koosseisu kinnitamine.

2.    Ettepanekud selle õppeaasta teemade valikuks.
Otsustati valida järgmised teemad:
·         elurikkus ja loodus                          1. kooliaste
·         globaalne kodakondsus                3. ja 4. kooliaste
·         jäätmed ja prügi                              1. ja 3. kooliaste
·         õueala                                              1. ja 2. kooliaste

3.    Otsused ja ülesanded.
·         Teavitada kolleege selle aasta RK teemadest.
·         Söökla maitsetaimede eest hakkavad hoolitsema Helina ja Mena.
·         Paberi kogumise kastide olemasolu kontrollivad Artur ja Jaako.
·         Rahvusvahelist pudrupäeva tähistame tasuta hommikupudru degusteerimisega. Kokkulepped söökla juhatajaga teeb Kai, putru aitavad jagada Geidy, Isabel, Frank ja Lili, kelneriteks gümnaasiumi poisid ÕE-st.
·         Jäätmete vähendamise nädala pühendame sööklas toidujäätmete vähendamisele ja rõivaste taaskasutamisele. Mõõta toidujäätmete koguseid enne ja pärast kampaaniat. Uurida kas see teema sobiks loovtööks.
Kaidi uurib külalisesineja kutsumise võimalust, kes räägiks riiete eluringist (Anna Lutter).
·         RK töörühma juhiks valiti Artur Lehtmets.
·         Järgmine koosolek toimub 18. okt. kell 11.30.
Protokollija: Kaidi Marmor


ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2Koosoleku aeg: 18. okt. 2018

Toimumise koht: tüdrukute käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, loodusainete valdkonna juht Kaidi Marmor, õpetajad Liivia Kivit ja Kai Tajur, õpilased Katre Roomets, Kiara Rumask, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Lili Marleen Kinkar, Frank Joonas Ellam

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:
1.    Ettepanekud toidujäätmete vähendamiseks sööklas.
·         Koolitoidu maine tõstmiseks teha jälle õppekäigud meie söökla kööki (5. või 6. klassidele). Kokkulepped söökla juhatajaga teeb Kai Tajur.
·         Kampaania „Küsi vähem, võta juurde!“ – toidu jagajad arvestagu rohkem õpilaste soovidega.
·         Ettepanek söökla juhatajale – pakkuda nädalas 2 korda suppi.
·         Toidujäätmete vähendamise plakatid sööklasse (https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/10/kokkame-koos-plakat-koolidesse.pdf.pdf)
·         Algklassidele töötoad toidu teekonnast enne jäätmetekke vähendamise nädalat – 9. kl õpilased koostavad vastavateemalise PPesitluse ja viivad need töötaod läbi (koostöös algklasside õpetajatega).

2.    Ülevaade paberi kogumisest klassides.
Ülevaade jäi andmata, sest ettekandjad puudusid.
Kuna on esinenud juhtumeid, kus koristaja paneb eraldi kogutud paberi muu prügiga ühte kilekotti, siis otsustati, et haldusjuht räägib sellest meie  koristusfirmaga.
Otsustati ka uurida võimalusi korralike 2- või 3-osaliste prügikastide hankimiseks Rohelise Kooli programmi raames.

3.    Uute maitsetaimede istutamine.
Geidy, Mena, Helina ja Isabel istutavad täna sööklasse uued taimed.

4.    Suure taimejahi tegevused algklassides.
Liivia Kivit andis lühiülevaate hetkeseisust Suure Taimejahi projektis.

Protokollis Mena-Nelly Nurk