Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 29. november 2018

JÄÄTMETE VÄHENDAMISE NÄDAL TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMIS

19. – 23. novembrini tähistasime üle-euroopalist jäätmete vähendamise nädalat. Selle raames toimusid meil järgmised ettevõtmised:
• Kasutatud patareide kogumine – osalesime Vanalinna Hariduskolleegiumi poolt välja kuulutatud patareide kogumise aktsioonis. 
• Vanade pestud T-särkide kogumine. T-särgid lõigatakse ribadeks ja neist saavad istumisalused meie tulevasele õuesõppe klassile.

• Toidu ja toiduvalmistajate töö väärtustamiseks esinesid Rohelise Kooli töörühma liikmed 3. klassidele teemal „Toidu teekond meieni“. Esitlusest said lapsed aimu, kui paljude inimeste tööga on seotud kartulite jõudmine meie söögilauale.


• Kust meie riided tulevad ja kuhu nad lähevad? - riiete eluringist ja taaskasutusest rääkis 7. ja 8. klassidele disainer Anna Lutter.


Fotod: Kai Tajur

• Jätkuvalt toimub paberi kogumine selleks ette nähtud eraldi kastidesse.

• Sööklas toidu raiskamise vähendamiseks paluti kokkadel rohkem arvestada laste soovidega – küsi nii palju toitu, kui süüa jõuad. Söökla seintel on postrid, mis aitavad seda meeles pidada.