Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


teisipäev, 1. juuni 2021

Rohelise kooli konverents ja tunnustuste jagamine 4. mail 2021

Juba kolmandat korda on Tallinna Ühisgümnaasium tunnistatud rohelise lipu vääriliseks!

Traditsiooniline aastakonverents ja rohelippude sümboolne üleandmine toimus sel aastal 4. mail virtuaalselt. Sündmusest sai osa küll veebi vahendusel, aga tunnistus, rohelipp ja nendega koos mõned üllatuskingitused jõudsid kooli siiski päriselt.
Keskkonnamärgise - rohelise lipu kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks, kuid aasta möödudes tuleb vahearuandega näidata oma tegevuste jätkuvat süsteemsust ja terviklikkust. Meie kool on oma tegevusega tunnistatud rohelipu vääriliseks nüüdseks juba kolmandat korda. 
Ülekannet Rohelise kooli tunnustusürituselt saab vaadata siit: 

 

pühapäev, 28. märts 2021

Keskkonnaülevaatuse küsitlus

 

Aeg on läbi viia Rohelise kooli iga-aastane keskkonnaküsitlus, mille eesmärgiks on kaardistada kooli olukorda ja õpilaste keskkonnaalast teadlikkust.

Küsimustiku koostasid 8. klassi loovtööna praegused 9.a kl õpilased Lili Marleen Kinkar ja Kertu Laane ning see on suunatud 3., 6., 9. ja 11. kl õpilastele.


Hea 3. 6. 9. 11. klassi õpilane!

Palume sul hetkeks kujutada end mõtteis tagasi oma kooli ning vastata keskkonda puudutavatele küsimustele. Sinu arvamused on olulised Rohelise kooli tegevuse edasisel planeerimisel.

Kui sul jääb mõne küsimuse sisu arusaamatuks, siis küsi julgesti vanematelt abi.

Küsimustik avaneb siit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZqER71KMHThLj7WHojItZ-_1_eRXJmKOAJGs7CkI5n-NeeA/viewform?usp=sf_link

Varu vastamiseks aega ja ole aus.

 

Sind tänab TÜG Rohelise kooli meeskond

 

laupäev, 27. märts 2021

MTÜ Mondo kliimamuutuste teemaline loovkonkurss

Lucia Brandt 9.a klassist osaleb MTÜ Mondo loovtööde konkursil, mille eesmärgiks on innustada 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori otsima kliimamuutustele lahendusi tavapärasest erinevas vormis. Tema tööks on Instagrami konto, kus ta jagab koos sõbrannaga keskkonna teemalist infot, mis on suunatud just teismelistele.

Link kontole: https://www.instagram.com/echo.for.oko/?igshid=1r1sno2y955v0

Loovtöö esitamise tähtaeg on 31. märts. Mondo loovkonkursi võitjatele on auhinnaks osalemine suvel 2021 Austrias toimuvas noorte kliimalaagris või rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World märtsis 2022 Prahas. Lisaks paneb eriauhinnad välja Matsalu Loodusfilmide Festival.

Hoiame sulle pöialt, Lucia!


esmaspäev, 15. märts 2021

RK töörühma kiirkoosolek

 

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Koosoleku aeg: 11. märts 2021

Toimumise koht: veebis

Osalejad: õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Kai Tajur, õpilased: Lili Marleen Kinkar ja Kertu Laane

Päevakord:

  • Keskkonnauuringu küsimustiku ülevaatamine ja küsitluse läbiviimine.
  • Rohelise lipu taotlemine

Otsustati:

  •           Küsimustiku vaatavad üle selle autorid Lili ja Kertu ning teevad vajalikud parandused
  •          Veebipõhine küsitlus suunata 3., 6. ja 9. klasside õpilastele
  •      Küsitlus jääb avatuks märtsi lõpuni
  •      Rohelise lipu taotluse vormistamisse panustavad kõik töörühma õpetajatest liikmed. Tähtaeg on 21. aprill.       

Rändnäitus "Inimene, kliima ja elurikkus" 

teisipäev, 2. veebruar 2021

Meie digikoristusnädal

Tallinna Ühisgümnaasiumis vastas Rohelise kooli töörühma üleskutsele 9.a klass, kes leidis distantsõppenädalal kõige muu kõrvalt aega ka oma seadmete korrastamiseks.

Õpilased sorteerisid oma nutiseadmetes ja kodustes arvutites dokumente, pilte, kirju ja filme, kataloogides neid ning loobudes üleliigsetest. Õigesse kohta sai tõstetud sadu faile, kustutatud failide ja rakenduste alt vabanes ühtekokku ligi 140 GB mälumahtu.

Meie Rohelise kooli töörühma liikmetest osales digikoristuses 4 õpilast ja töörühma juht.

Üks õpilane aitas oma vanaema arvutis korda luua – peale vanade dokumentide kustutamist vabanes seal 3 GB mälu ja arvuti töö muutus kiiremaks. Õpilase sõnul jätkuks seal tööd kauemaks, sest ebakvaliteetsete piltide kustutamiseni ta seekord veel ei jõudnudki.

Teised õpilased sorteerisid faile ja kustutasid mittevajalikku materjali oma kodustes arvutites. Parima tulemuse tegi Frank, kel vabanes kokku 18 GB.

Väärt mõte just sellist laadi koristamine ette võtta ja siduda see keskkonnahoiuga.

Järgmisel aastal jälle, sest uued harjumused kujunevad ju korduste kaudu!


Rahulolev arvuti pärast digikoristustesmaspäev, 1. veebruar 2021

Tegevuskava 2020 - 2021. õ-a 2. poolaastaks

 

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2020.–2021. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume järgmisele 4 teemale:

·       elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       transport

·       tervis ja heaolu

·       meri ja rannik


AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/

LÄBIVIIJA

Jaan. - mai

KIVA programm

Globaalne kodakondsus

1. – 6. kl

Klassijuhatajad

Jaan. - mai

Jätkub kokandusring „Poisid köögis“

Tervis ja heaolu

5. – 7. kl poisid

Kati ja Kai

Jaan.

Aialindude vaatlus

Elurikkus ja loodus

Algklassid

Klassijuhatajad

Jaan. - mai

Kompostimise projekt

Elurikkus ja loodus

1. – 3. kl

Anne

Veebr.

Rändnäitus „Inimene, kliima ja elurikkus“ 2. korrusel

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

Kai

Veebr.- märts

Keskkonnaülevaatuse küsimustiku koostamine ja läbiviimine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Lili Marleen ja Kertu

Veebr. - mai

Pandipakendite kogumine

Prügi ja jäätmed

Kogu kool

RK töörühm

Märts

Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

RK töörühma liikmed, juhendab Kai

Märts - aprill

Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õueala taimekastide jaoks

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

1. klassid

Anne

Aprill

Aiandis ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

2. ja 3. klassid

Anne

Aprill

Südamenädala üritused

 

Tervis ja heaolu

 

Kogu kool

 

Kai

Aprill

Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu taotluse vormistamine

Küsitlus

3., 6. ja 11. klassid

Lili ja Kertu

RK töörühm

Aprill - mai

Õuesõppeklassi kujundamine

Talgupäev

Õueala

Algklassid

Anne

Mai - juuni

Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

 

Elurikkus ja loodus

Tervis ja heaolu

1.- 9. kl

Klassijuhatajad

reede, 29. jaanuar 2021

RK töörühma koosolek

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Koosoleku aeg: 22.01.2021

Toimumise koht: käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep, Liivia Kivit, Anne Ode, Kai Tajur, õpilased: Annaliise Anvelt,Taivi Lavits, Berit Pukk, Elo Kupits, Sirelin Hermaste, Karolin Kaldmäe, Ene Henrika Van Der Boom.

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

PÄEVAKORD:  

  • Digikoristusnädal 25. – 31. jaanuar

Kai Tajur andis ülevaate RK seminaril kuuldust, tutvustas digikoristusnädala sisu ja kutsus RK töörühma kampaanias osalema.

Otsustati kaasata kogu koolipere ning saata vanemate, töötajate ja õpilaste meililisti vastav üleskutse :

kooli personali - lauaarvutite sisu korrastamisel

õpilasi - oma nutiseadmete puhastamisel

lapsevanemaid - koduste elektroonikaseadmete sisu korrastamisel

  •  2. poolaasta tegevuskava

Vaadati üle traditsioonilised 2. poolaastaks planeeritud üritused.

Arutati hetkeolukorda ja reaalseid võimalusi meie tegevuskava elluviimiseks.

  • Ettepanekud, täiendused

 

Protolollis: Anu Ratasep

esmaspäev, 25. jaanuar 2021

DIGIKORISTUSNÄDAL 25. - 31. jaanuar

 Rohelise kooli töörühm kutsub liituma DIGIKORISTUSNÄDALA kampaaniaga.

Kuidas:

      Registreeri end osalejaks – saad seda teha ürituse kodulehel: https://www.tartuloodusmaja.ee/digikoristusnadal2021/ Samast saad lugeda digikoristusest lähemalt.

      Vali seade, milles sa puhastust tegema hakkad – kas oma nutitelefonis, läpakas, tahvel- või lauaarvutis, tööl või kodus.

      Järgi iga päeva ülesannet ja leia selleks 20 – 30 minutit – ülesanded on kirjas allpool.

      Jaga oma edusamme – anna näiteks teada, kui palju vaba ruumi arvutis juurde said.

      Auhinnad üksikisikutele, peredele ja kollektiividele.

Ülesanded päevade kaupa:

·           ESMASPÄEV - Postkastis plats puhtaks: loobu, tühista, kustuta.

Kustuta ebavajalikud kirjad ja katkesta kasutute reklaamkirjade saabumine.

·           TEISIPÄEV - Pilved õhulisemaks - kas mäletad, kellega mida oled jaganud?

Vaata läbi kõik pilveteenused ja avalikud jagamisteenused, mida oled kasutanud - näiteks Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, Google Photos, Flickr jne. Eemalda vananenud dokumendid, fotod ja videod.

·           KOLMAPÄEV - Anna vanale ja katkisele digiseadmele uus elu.

Otsi kokku kõik seisma jäänud vanad ja katkised elektroonikaseadmed ning vii need vastavasse jäätmejaama.

·           NELJAPÄEV - Failid ritta: fotod, videod, dokumendid.

Võta ette failide sorteerimine ja süsteemsemalt kaustadesse paigutamine.

·           REEDE - Digiprügila tühjaks: puhas arvuti = puhas keskkonnd.

Kustuta ära nii palju ebavajalikku ja mitte säilitamist väärt infot kui jõuad.

·           LAUPÄEV ja PÜHAPÄEV - Digipaus on mõttepaus: uus harjumus igasse päeva.

Nädalavahetusel tee kokkuvõte tehtust ja võta endale üks tore digipuhkepäev. Anna tulemustest (digiprügist vabanenud mälumahust mega- või gigabaitides) teada meie Rohelise kooli töörühmale.