Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


pühapäev, 22. jaanuar 2023

RK tegevuskava 2022-23. õa 2. poolaasta

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA

2022.–23. õa 2. poolaasta

Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:

·       Elurikkus ja loodus + kooli õueala

·       Transport ja ohutus

·       Tervis ja heaolu

·       Prügi ja jäätmed

AEG

TEGEVUS

TEEMA

SIHTRÜHM

VASTUTAJA/LÄBIVIIJA

Jaan.

Digikoristusnädal 23. - 29. jaan.

Prügi ja jäätmed

Elurikkus ja loodus

3. ja 4. kooliaste

õpetajad

RK töörühm, klassijuhatajad

Jaan.

Liikumisaasta - talispordipäev 25. jaan.

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kehal. kasv. õpetajad

Jaan, - veebr.

Puhveti toiduvaliku kooskõlastamine

tervisesoovitustega

Tervis ja heaolu

Kogu kool

Kai Tajur, kooliõde

Jaan. - mai

Osavõtt RK seminaridest, koolitustest ja Erasmus+ programmi tegevustest

 

RK töörühma liikmed

 

Veebr. - märts

Keskkonnaküsitluse läbiviimine

 

3., 6., 9. ja 11. klassid

RK töörühma liikmed

Märts

Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele

Elurikkus ja loodus

Kogu kool

RK töörühma liikmed, juhendab Kai Tajur

Märts

Algklasside õpilaskonverents  "Liikumisaasta 2023"

Tervis ja heaolu

1. - 4. klassid

Klassiõpetajad

Märts

Prügikoolitused

 

Prügi ja jäätmed

Kogu kool

Liivia Kivit ja Kai Tajur

Märts - aprill

Seemnete külvamine ja taimede ette kasvatamine õppeaia taimekastide jaoks

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

1. klassid

Anne Ode

Aprill

Ette kasvatatud taimede istutamine taimekastidesse. Taimede arengu jälgimine ja nende eest hoolitsemine.

Elurikkus ja loodus

Kooli õueala

2. ja 3. klassid

Klassiõpetajad

Aprill

Südamenädala üritused

Staadionihooaja avamine

Tervis ja heaolu

 

Kogu kool

 

Kai Tajur, kehal. kasvatuse õpetajad

Aprill

Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu taotluse vormistamine

 

 

Kai Tajur ja Mehis Pever

Aprill - mai

Õuesõppeklassi arendamine, metoodiliste materjalide loomine õuesõppe läbiviimiseks

Kooli õueala

 

Anu Ratasep

Mai

Markeerimisprojekti „Peatu, vaata, veendu!“ lõpetamine

Transport ja ohutus

5. ja 6. klassid

Klassijuhatajad

Mai

Talgupäev

 

Kooli õueala

Õpilased + lapsevanemad

Anne Ode

Mai - juuni

Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

Õuesõppetunnid

Elurikkus ja loodus

1.- 9. kl

Klassijuhatajad

 

RK töörühma koosolek 19. jaan. 2023

ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEK


Protokoll nr 3

Toimumise aeg: 19.01.2023

Koht: käsitööklass

Osalejad:

Direktor Mehis Pever, õpetajad Anu Ratasep ja Kai Tajur

Jasper Saare ja Kaur Güsson 6.a

Eliise Ojamets ja Sirlika Hermaste 6.c

Lillith Kamsakann ja Marta Männiste 8.a

Karola Langemets ja Ene Henrika van der Boom 9.b

Maria Elizabeth Kolk 10.a

Lili Marleen Kinkar 11.a

 

Koosoleku juhataja: Kai Tajur

Päevakord:

1.    2. poolaasta tegevuskava

2.    Digikoristusnädala läbiviimine

3.    Ettepanekud ja täiendused.


      1. Kai Tajur andis ülevaate RK 2. poolaasta traditsioonilistest tegevustest ja neist ettevõtmistest, mis vajavad veel täpsustamist.

Jätkuvalt tuleb tegelda puhveti toiduvaliku tervislikumaks muutmisega. Nõuda valikusse tagasi võileivad ja toorsalatid.

Mehis Pever:

Sööklas ehitatakse loogilisemaks toidu jagamise lett, aga muutuma peab ka mustade nõude ära andmine.

Kai Tajur:

Koridoridesse on paigaldatud sorteerimist võimaldavad 4-osalised prügikastid. Kas kooli hoovis on nt eraldi konteiner biojäätmetele? Kuidas lahendada biojäätmete kasti tühjendamine - kes ja kui tihti seda teeb?

2. Kai Tajur tutvustas digikoristusnädala mõtet ja kutsus töörühma üles osalema oma seadmete korrastamises. Videoüleskutse kogu koolipere osalemiseks teevad 9. kl õpilased Ene, Sirelin ja Karolin. See avaldatakse kooli kodulehel ja FB lehel.

3. Järgmine koosolek toimub 2. veebruaril ja seda juhivad õpilased. Teeme kokkuvõtte digikoristusest ja selgitame oma töörühma parima. Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Lili Marleen 11.a kl. Õpetaja Kai Tajur aitab lõpetada RK stendi ümberkujundamise.

 

Protokollis: Lillith Kamsakannreede, 20. jaanuar 2023

Digikoristusnädal 23. - 29. jaanuar 2023


ÜLESKUTSE

Rohelise kooli töörühm on juba registreeritud DIGIKORISTUSNÄDALA kampaanias osalejaks ja me kutsume kogu TÜG-i peret ka sellesse oma panuse andma. Eesmärk - suunata tähelepanu digitaalsete andmete korrastamise vajadusele ja muuta hoolitsus oma seadmete eest igapäevaseks harjumuseks.

Mis see DIGIKORISTUS on?

Tegemist on praktilise kampaaniaga - nädala jooksul ilmub igal hommikul üks teema või ülesanne, millega sel päeval tegeleda - näiteks koristada oma e-maile, allalaaditud faile või hoopis sahtlit e-jäätmetest. Sellega kaasneb nõuanne, kuidas seda efektiivselt teha ja miks see keskkonnajalajälje mõttes vajalik on. 

Kuidas osaleda?

Kooli või lasteaia meeskonnana, kooliklassina - pane kokku meeskond enda õpetajatest / keskkonnatöörühmast / õpilasesindusest või hoopis hoolekogust. Või pane õpetajana kirja oma klass. Saadame päevateemad PDF-failina ette, et saaksite planeerida. Igaüks valib ise, millised teemad nende vanusegrupile sobituvad ning milliseid teha mis tunnis koos ja milliseid kodus. 
  • Ühele rohekooli õppeasutuse meeskonnale ja ühele klassile loositakse auhinnaks ekskursioon elektroonika ringmajandusettevõttesse Foxway koos reisitoetusega 500 euro ulatuses. Reisitoetuse väljaandmist toetab Telia.
Üksikisikuna / perena - kui teil pole hetkel ressurssi õppeasutuse siseselt suuremate gruppidena osaleda, siis palun kutsuge enda töötajaid ja lapsevanemaid lihtsalt üksi osalema. Selleks tuleb hakata jälgima kampaania Facebooki üritust või instagramis teemaviidet #digikoristusnädal2023 ja nii jookseb igal hommikul päevaülesanne teie voogu.
  • Kõigi üksi ja perega osalevate digikoristushuviliste vahel loosime välja koostööpartner Telia poolt välja pandud kaks akupanka.
Registreeri end, oma klass või pere siin https://forms.gle/ddZB5rBJy5AK3AaD8


Head koristusnädalat!