Tallinna Ühisgümnaasium on liitunud Rohelise kooli programmiga alates novembrist 2016.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks kodanikeks. Tänased noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkusi kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästliku mõtteviisi kooli tegemistesse.

Meie kool on programmis osalemisega pälvinud ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise, milleks on Roheline lipp.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Meie keskkonnapõhimõtted on:

1. Koolipere keskkonnateadlikkuse tõstmine.

2. Kokkuhoid ja kooli ökoloogilise jalajälje vähendamine.

3. Füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist tugevdavate eluviiside juurutamine.


neljapäev, 31. jaanuar 2019

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA 2018. – 19. õa 2. poolaasta
Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:
·       elurikkus ja loodus
·       globaalne kodakondsus
·       jäätmed ja prügi
·       õueala
AEG
TEGEVUS
TEEMA
SIHTRÜHM
VASTUTAJA/LÄBIVIIJA
31. jaan.
Rohelise kooli seminari korraldamine

RK koolide esindajad
Liivia ja Kai
Jaan. - mai
KIVA programm
Globaalne kodakondsus
1. – 6. kl
Klassijuhatajad
Veebr.
Puhveti muutmine plastivabaks
Elurikkus ja loodus

Kai koostöös söökla juhatajaga
Veebr.- märts
Keskkonnaülevaatuse küsimustiku koostamine ja läbiviimine

3., 6., 9. ja 12. klassid
Lili Marleen ja Kertu
Märts
Maitsetaimede külvamine ja istutamine söökla aknalaudadele
Elurikkus ja loodus
Kogu kool
Geidy, Helina
Aprill
Südamenädal

Tervis ja heaolu
Kogu kool
Kai
Aprill
Kokkuvõte keskkonnaküsitlusest ja Rohelise lipu taotlemine


RK töörühm
Aprill - mai
Õuesõppeklassi kujundamine
Õueala
Algklassid
Anne
Mai - juuni
Kevadised loodusmatkad ja õppekäigud

Elurikkus ja loodus
1.- 9. kl
Klassijuhatajad


ROHELISE KOOLI TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5


Koosoleku aeg: 31.01.2019

Toimumise koht: käsitööklass

Osalejad: direktor Mehis Pever, Liivia Kivit, Kai Tajur, Geidy Juus, Mena-Nelly Nurk, Helina Madar, Isabel Sarap, Jaako Puudist, Artur Lehtmets, Lili Marleen Kinkar, Frank Joonas Ellam, Maria Valk

Koosoleku juhataja: Maria Valk

PÄEVAKORD:

1.    Kooli puhveti muutmine plastivabaks.
Maria ettepanekud:
·         võileibu saaks müüa taldrikutelt
·         smuuti võiks olla klaaskannus, kust seda valatakse tassidesse
·         kohvi müüa samuti tassiga
·         kasutatud nõude jaoks paigutada puhveti juurde käru
·         plastlusikad asendada metallist lusikatega
            Mehis:
·         plasti vähendamise võimalusi tuleb arutada söökla juhatajaga
·         ideaalne oleks, kui puhveti saaks paigutada omaette ruumi, kuid sellist võimalust meie ruumipuuduses ei ole
            Kai:
·         kõige lihtsam on salatiga – plastkausid asendada olemas olevate klaaskaussidega, portsjonid muutuvad veidi väiksemaks, hind madalamaks
·         kohv tassi + metallist lusikad
            Artur:
·         võileibade pakkimiseks kasutada spetspaberit
            Mena:
·         eeskuju võiks võtta Audentese erakooli puhvetist, kus võileivad on kenasti paberisse pakitud
            Helina:
·         õpilased võiksid ise smuutit valada, letil on selleks piisavalt ruumi
            Liivia:
·         ettepanek kujundada puhvetile seisulauad, sest söögivahetundidel on kõik lauad hõivatud ja puhvetist ostjatel ei ole kusagil süüa
·         katsetada võiks ka söögilaudade ümberpaigutamist, et ruumi juurde saada
            Mehis:
·         luges väljavõtte kooli kodukorrast, mis ütleb, et õpilased einestavad ainult sööklas
·         ükski puhvetit puudutav muudatus ei tohi minna selle reegliga vastuollu
·         arvestama peab ka sellega, et puhveti läbimüük ei kannataks
            OTSUSTATI:
1.      Uurida peale 5. tundi sööklas söögikohtade lisamise võimalusi. Appi tulevad Lili, Frank, Artur ja Jaako. Selgus, et söökla tagaruumidest saab kohe juurde 1 laua kuuele sööjale. Lisaks vabaneb mikrolaineahju alt veel üks laud, kui ehitada puhveti juurde seisulett. Mõõdud on võetud, laua saamise võimalusi uurib Kai.
2.      Esitada söökla juhatajale töörühma ettepanekud plastiku vähendamiseks puhvetis.

2. RK seminari ettevalmistamine.
            Arutati seminari ettevalmistamist ja läbiviimist 31. jaanuaril.
           
            OTSUSTATI:
1.    Vabastada külaliste üleriiete jaoks üks garderoobiboks.
2.    Paluda kõigil kaasa võtta vahetusjalatsid.
3.    Seminari läbiviimise kohaks broneerida nii aula kui seminariruum.
4.    Ruumi ettevalmistamisel kasutada RK töörühma liikmete abi.
5.    Töötoa jaoks leida vaba klass 4. korrusel.
6.    Meie esitluse lõplik viimistlemine teha esmaspäeval peale 6. tundi.
7.    Seminari kava:
·         tervitus Mehiselt
·         esitlus meie tegevusest – Liivia ja Kai
·         õuesõppeala rajamine – Anne
·         töötoa tutvustamine – Anne
·         töötoa läbiviimine – Anne + abilised 7.a klassist
·         kohvipaus

  
Protokollija: Kai Tajur