Tallinna Ühisgümnaasiumi Rohelise kooli töörühma tegemiste ülevaade

laupäev, 29. detsember 2018

TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMI ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA 2018 – 19. õa 1. poolaasta


Sel õppeaastal keskendume 4 teemale:
·         elurikkus ja loodus
·         globaalne kodakondsus
·         jäätmed ja prügi
·         õueala


AEG
TEGEVUS
TEEMA
SIHTRÜHM
VASTUTAJA/
LÄBIVIIJA
Sept.
Roheliste maitsetaimede tutvustamine ja kasvatamine sööklas
Elurikkus ja loodus
Kogu kool
Helina ja Mena
Sept. – okt.
Algklasside õppekäigud loodusesse, sügisesed ilma- ja loodusvaatlused, tutvumine õueala taimestikuga
Elurikkus ja loodus
1. – 4. klassid
Liivia + klassijuhatajad
Okt.
Rahvusvahelise pudrupäeva tähistamine:
·      parima pudrumeistri konkurss 5. kl
·      tasuta hommikupudru degusteerimine
Tervis ja heaolu
Kogu kool
Geidy, Isabel, Lili ja Frank + ÕE liikmed, koordineerib Kai
Okt.
Jalgrattaparkla avamine
Õueala
Transport
Kogu kool
Haldusdirektor
Nov.
Jäätmete vähendamise nädal:
·      jätkub paberi muust prahist eraldi kogumine
·      paberi kogumise kastide meisterdamine
·      vanade T-särkide kogumine istumisaluste põimimiseks
·      kasutatud patareide kogumise aktsioon
·      RK töörühma liikmete esitlused teemal „Toidu teekond meieni“
Jäätmed ja prügi
Kogu kool
3. klassid
Koordineerib Kai


Jaako ja Artur

Geidy, Mena ja Helina
Nov.
Disainer Anna Lutteri loengud teemal „Kust meie riided tulevad ja kuhu nad lähevad?“
Globaalne kodakondsus
Jäätmed ja prügi
7. ja 8. klassid
Kai
Dets.
Õppekäigud koolisöökla kööki
Jäätmed ja prügi
5. klassid
Kai koostöös söökla juhatajaga
Dets.
RK tegevuse kajastamine sotsiaalmeedias ja koolis:
·      rohelise TÜG-i blogi loomine
·      RK stendi kaasajastamine
·      RK lipu varrastamine ja paigutamine aukohale
RK töörühma jõulutervituse kujundamine
Teavitamine ja kaasamine


Anu

Kai

Mehis


Maria, kunsti- ja arvutiõpetuse õpetajad
Dets.
Taaskasutuse töötuba – vanadest T-särkidest istumisaluste põimimine
Jäätmed ja prügi
3. ja 4. klassid
Anne + abilised 7.a klassistkolmapäev, 26. detsember 2018

Projektipäev "Sõnum"


19. detsembril oli meil koolis Projektipäev "Sõnum", mille käigus toimus erinevaid töötubasid. Oma panuse tegi ka Rohelise kooli töörühm. Jäätmete vähendamise nädala käigus korjati vanu T-särke. Nüüd oli aeg nendele T-särkidele uus elu anda. Eelnevalt valmistati 7a klassi õpilaste poolt ette hularõngad, millele punuma hakata.  Algklasside õpilastele mõeldud töötubades lõiguti osade laste poolt T-särkidest sobilikke ribasid ning teised asusid ribasid hularõngastele punuma, et neist valmiksid istumisalused.

teisipäev, 4. detsember 2018

5. klassid söökla köögis õppekäigul

Viiendikud tutvusid koolisööklas sealse tehnika ja kokkade tööga. Nägime, kus ja kuidas valmib meie toit ning saime teada, miks peab kokkadel palju jõudu olema.
Aitäh söökla juhatajale, kes meid lahkesti vastu võttis.

esmaspäev, 3. detsember 2018

Patareide kogumise võistluse tulemused

Jäätmete vähendamise nädalal toimunud vanade patareide kogumise võistluse võitis ülekaalukalt  Tallinna 32. Keskkool. Meie saime tubli 5. koha.


neljapäev, 29. november 2018

JÄÄTMETE VÄHENDAMISE NÄDAL TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUMIS

19. – 23. novembrini tähistasime üle-euroopalist jäätmete vähendamise nädalat. Selle raames toimusid meil järgmised ettevõtmised:
• Kasutatud patareide kogumine – osalesime Vanalinna Hariduskolleegiumi poolt välja kuulutatud patareide kogumise aktsioonis. 
• Vanade pestud T-särkide kogumine. T-särgid lõigatakse ribadeks ja neist saavad istumisalused meie tulevasele õuesõppe klassile.

• Toidu ja toiduvalmistajate töö väärtustamiseks esinesid Rohelise Kooli töörühma liikmed 3. klassidele teemal „Toidu teekond meieni“. Esitlusest said lapsed aimu, kui paljude inimeste tööga on seotud kartulite jõudmine meie söögilauale.


• Kust meie riided tulevad ja kuhu nad lähevad? - riiete eluringist ja taaskasutusest rääkis 7. ja 8. klassidele disainer Anna Lutter.


• Jätkuvalt toimub paberi kogumine selleks ette nähtud eraldi kastidesse.

• Sööklas toidu raiskamise vähendamiseks paluti kokkadel rohkem arvestada laste soovidega – küsi nii palju toitu, kui süüa jõuad. Söökla seintel on postrid, mis aitavad seda meeles pidada.